Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, Karabük ilinde ilkokul ve ortaöğretimde eğitimde kalma süresi 2022 yılında 12,9 yıl olarak gerçekleşti.

Muhtemel Eğitim Süresi (MES), ilkokul itibarıyla eğitim hayatına başlayan bir bireyin, eğitimde geçirmesi muhtemel yıl sayısını ifade eden istatiksel veriler ilk defa bu yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlandı. 04 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan verilere göre, Karabük ilinde muhtemel eğitim süresi 2018-2022 yılları arasında düşüş gösterdi.

Açıklanan TÜİK verilerini değerlendiren Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, ilkokul ve ortaöğretimde en ideal süre olan 12 yıl hedefine adım adım yaklaştıklarını ifade etti.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE BÜYÜK ARTIŞ

Akbaş, okul öncesi eğitimde de önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Okul öncesi kademede 2018 yılında okul öncesi eğitime başlayan bir öğrenci muhtemel 1,4 yıl okul öncesi eğitim alıyorken 2022 yılında okul öncesine başlayan bir kişi muhtemelen 2 yıl eğitim alacaktır. Bu okul öncesi eğitime başlama yaşının yıllar itibariyle düştüğünün bir göstergesidir. Başka bir deyişle 2022 yılında okul öncesi eğitime başlayan bireylerin ortalama 2 yıl okul öncesi eğitime devam edeceklerinin göstergesidir. Bakanlığımızın okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında İlimizde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde okul öncesi eğitim süresinin 2 yıla çıkarıldığı görülmektedir." dedi.

12 YIL HEDEFİNE ADIM ADIM YAKLAŞILIYOR

Ortaöğretimde kalma süresinin 2018 yılında 13,1 yıl iken 2022 yılında 12,9 yıla gerilediğini ve en ideal sürenin 12 yıl olduğunu belirten Akbaş, bu verinin 12 yıldan az olması, zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin okula devam etmediğinin göstergesi, 12 yıldan daha yüksek ve 12 yıl ile farkın açık olması ise sınıf tekrarı eden öğrenci sayısının ve açık lisedeki öğrenci sayısının fazlalığının işareti olduğunu ifade etti.

Eğitimde kalış süresinde lise ve yükseköğretim kademelerindeki istatistiksel bilgileri de paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Ortaöğretim (Lise) kademesi sonuna kadar eğitimde kalış süresinde yüzde 1,5 puanlık bir düşüş gösteren ilimizde yükseköğretim sonuna kadar eğitimde kalış süresi 2022 yılında yüzde 6,3 gerilemiştir. Yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısı aynı oranda gerilemiş olsaydı bu gerileme oranı yüzde 4,8 olması gerekirdi. Bu tabloya göre ilimizde gerileme yükseköğretimde yüksek lisans ve doktora yapan öğrenci sayısındaki azalmadan kaynaklanmaktadır. Yükseköğretim ile ilgili olan bu veriler, ikametgâhları Karabük ilinde olup farklı üniversitelerde okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsamaktadır.

Karabük ili gibi başarısıyla temayüz etmiş illerin hemen hemen hepsinde ortaöğretim sonuna kadar olan muhtemel eğitim süresinde düşüş vardır. Özellikle son yıllarda (Covid 19 salgınından bu yana) açık lise sınavları elektronik ortamda çevrim içi yapılmaktadır. Bu durum kayıt yaptıranların çok kolay sınıf geçmelerini ve okullarından kolay mezun olmalarını sağlamıştır. Önceki yıllarda yüz yüze gerçekleştirilen sınavlar öğrencilerin mezun olma sürelerini artırırken çevrim içi gerçekleştirilen sınavlar ile bu süre kısalmıştır."

Akbaş, Karabük'te eğitim kalitesini daha da artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi