Karabük Valiliği, bilinçsizce yapılan deprem dayanıklılık testlerinin yapı taşıyıcı sisteminde hasar oluşturabileceği gerekçesiyle ev sahiplerini uyardı.

Karabük Valiliği, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve dur durak bilmeyen yıkıcı depremlerin ardından ev sahiplerinin telaşa kapılarak bilinçsizce deprem dayanıklılık testi yaptırmalarının geri dönülemez felaketler doğurabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Yapılan uyarıda, Karabük'te 2011 yılından beri tüm yapıların Yapı Denetim kuruluşları tarafından denetildiği ve binaların taşıyıcı sistemleriyle ilgili sorumluluklarının 15 yıl süreyle geçerli olduğu hatırlatıldı. Bu amaçla, depremde güvenirliği merak edilen binaların testlerinin bilinçsizce yaptırılmaması, şayet yaptırılırsa binanın taşıyıcı sistemlerinin zarar görebileceği belirtilerek ilgili yapı denetim firması ve ruhsat veren idare ile irtibata geçilmesi istendi.

Binaların depreme dayanıklılık testlerinin lisanslı kuruluşlarca yapılabileceği ve bu kuruluşlarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Web sitesinde listelendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem afeti sonrasında tüm vatandaşlarımız tarafından mevcut yapılarının deprem güvenliğinin merak edildiği, bu durumun endişe ve tedirginliğe neden olduğu görülmektedir.

İlimizde 2011 yılından itibaren istisnai koşullar dışında tüm yapılar Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapı denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir. Yapı denetim kuruluşlarının yapı ruhsatı alınması aşamasında sorumluluğu başlamakta olup, yapımın her aşamasında denetim görevleri sürmektedir. Bu kapsamda yapılacak işlemler arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izinli laboratuvarlar ve yapı denetim kuruluşu teknik personeli gözetiminde betonarme, donatı çeliği (inşaat demiri) numuneleri ve beton döküm sırasında beton numuneleri alınması ve deneye tabi tutulması bulunmaktadır. Yapı denetim kuruluşlarının yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra 15 yıl taşıyıcı sisteme ilişkin sorumlulukları sürmektedir.

Vatandaşlarımız tarafından talep edilen mevcut yapıların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi iş ve işlemleri; yürürlükte bulunan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında yapılabilmektedir. Yapı Denetim Kuruluşları sorumluluğunda tamamlanan mevcut binaların, deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi için ilgili yapı denetim firması ve ruhsat veren idaresi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Bilinçsiz ve denetimsiz yapılacak işlemlerin yapı taşıyıcı sisteminde hasar oluşturabileceği ve bu durumun yapının kullanım ömrünü ve dayanımını düşürebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapı Denetimi olmadan inşa edilmiş binaların deprem risk analizleri inşaat mühendisleri ve Bakanlığımızca yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Lisanslı kuruluşlar listesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Web sitesinden ulaşılabilmektedir."