Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2022 yılında bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren il, yüzde 11 ile Karabük oldu. Karabük'ü yüzde 9.5 ile Erzincan, ardından yüzde 9.4 ile Artvin takip etti.

TÜİK'in açıkladığı verilerde il bazında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GYSH) payı Karabük'te 2020-2022 arası kişi başına 2020'de 44.847 lira, dolar bazında 6.371 dolar, 2021'de 69.335 lira, 7.720 dolar ve 2022'de 121.820 lira, 7.350 dolar düştü.

İl Bazında GYSH'ye göre kişi başı gelir ve ekonomide yüzde 11 ile en fazla küçülmeyi yaşayan Karabük'ün ayrıca İlerin Türkiye GYSH büyümesine katkısı 2020'de yüzde 0.00 iken 2021'de yüzde 0.02 ve 2022 de ise -0.02 oldu. 

TÜİK verilerinin il bazında iktisadi faaliyet kollarına göre, cari fiyatlarla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla toplamına bakılırsa, tarım, ormancılık ve balıkçılık kolunda; 2020'de 673.094.000 lira, 2021'de 855.731.000 lira ve 2022'de 2.144.659.000 lira. 

Sanayi alanında; 2020'de 2.973.025.000 lira, 2021'de 6.394.441.000 lira ve 2022'de ise 10.108.869.000 lira.

İmalat sanayi kolunda; 2020'de 2.744.845.000 lira, 2021'de 6.038.580.000 lira ve 2022 yılında ise 9.301.387.000 lira.

İnşaat kolunda; 2020'de 496.555.000 lira, 2021'de 540.845.000 lira ve 2022'de 935.309.000 lira.

Diğer iktisadi kollar olan Hizmetler, Bilgi ve iletişim, Finans ve Sigorta faaliyetleri, Gayrimenkul faaliyetleri, Mesleki, İdari ve Destek Hizmetleri faaliyetleri, Kamu yönetimi, Eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetleri faaliyetleri ile Diğer Hizmet faaliyetleri olmak üzere tüm sektörler toplamına bakılırsa Karabük ili 2020'de 9.808.943.000 lira, 15.279.986.000 lira ve 2022'de ise 27.328.836.000 lira olmuştur.

Gayri Safi Yurt İçi Hasılası ise toplamda 2021'de 17.087.614.000 lira olurken, 2022'de ise 30.532.178.000 lira olmuştur.

Karabük ilinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının dolar kuruna göre karşılığında ise 2021'de 1 Milyar 709 Milyon dolarken, 2022'de ise 1 Milyar 17 Milyon dolara gerilemiştir.    

Editör: Ergün Başkaya