Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’de çalışırken, Özçelik İş Sendikası’na Genel Başkan Yardımcısı olan Aydın Baysal'ın hem THY Teknik AŞ’den hem de sendikadan maaş aldığı ortaya çıktı.

THY Teknik AŞ’de uzman yardımcısı olarak çalışan Baysal, Özçelik İş Sendikası’nın Temmuz 2022’de yapılan olağan genel kurulunda Genel Başkan Yardımcılığına seçilmişti.

THY Teknik AŞ’den profesyonel sendikacılığa geçiş yapan Baysal’ın, normal koşullarda sendikal görevi sona erene kadar çalıştığı şirketle olan ilişkisinin sonlanması gerekirken, Baysal’ın kadrosu anlaşılamayan bir şekilde Teknik AŞ’de devam ettiği ortaya çıktı.

Aydın Baysal’ın beş aydır çift maaş almaya devam ettiği öğrenilirken, Özçelik İş Sendikası’ndan 80 bin lira maaş alırken, THY Teknik AŞ’den de 48 bin lira maaşını almayı sürdürmüş.

Maaşlarının dışında THY Teknik AŞ çalışanlarına verilen prim ve ikramiyelerin de Baysal’ın maaş hesabına yattığı belirtildi.

Hem profesyonel sendikacılıktan hem de eski çalıştığı işyerinden maaş almasının Toplu iş sözleşmeleri ve Sendikalar Kanununa aykırılık teşkil ettiği ifade ediliyor.

ÇALIŞANLARIN SENDİKA İZNİNİ KULLANMIŞ

Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Aydın Baysal’ın çifte maaş alabilmesi için bu zamana kadar iş kanunu ve toplu sözleşmeden gelen çalışanların sendika iznini kullandığı ve bu sayede eski çalıştığı iş yerinden beş aydır maaş aldığı ifade ediliyor.

GENEL BAŞKAN DEĞİRMENCİ GÖZ MÜ YUMDU?

Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Yardımcısı Aydın Baysal’ın usulsüz bir şekilde çifte maaş almasından haberi olup olmadığı üyeler tarafından sorgulanırken, bilgisinin dışında olmasının mümkün olmadığının da altı çiziliyor.

Aynı zamanda Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı olan Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin kendi kurul arkadaşının böylesine usulsüz bir çifte maaş alması ile ilgili açıklama yapması bekleniliyor.

THY TEKNİK AŞ YÖNETİMİNİN TEPKİSİ NE OLACAK  

Türk Hava Yollarının iştirak kuruluşu olan THY Teknik A.Ş.’den usulsüz bir şekilde beş aydır maaş aldığı ortaya çıkan Aydın Baysal ile ilgili şimdi THY ne yapacak?

Baysal’ın haksız yere aldığı maaş ile ilgili THY’nin dava açması beklenirken, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut’un yaşanan bu usulsüzlük karşısında alacağı tavır da merak ediliyor.

YASADAKİ İLGİLİ MADDE ŞÖYLE

MADDE 23 – (1) İşçi kuruluşunda (sendikada) yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. Yönetici (sendikacı) dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır. Yönetici, yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır.

(2) İş sözleşmesi askıya alınan yönetici; sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi hâlinde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı işyerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir. İşveren, talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır.

Editör: Ergün Başkaya