Kısa adı SAFDER olan Safranbolu Dericilik ve Turizmi Yaşatma Geliştirme Derneği faaliyete başladı.

Başkanlığını Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin yaptığı, yönetiminde ise KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Anıl Ertok, Dilek Çelik, Mustafa Tunç, Mehmet Yıldırım ve Mehmet Karataş’ın bulunduğu kültür, sanat ve turizmin geliştirilmesi alanlarında faaliyet göstermek amacı ile kurulan Safranbolu Dericilik ve Turizmi Yaşatma Geliştirme Derneği bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, kamuoyuna tanıtımlarını yaptılar.

Dernek Başkanlığını yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse SAFDER ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

“Dünya tarihinde ilk çağlardan bu yana dericiliğin izlerini görmekteyiz. Orta Asya'dan günümüze kadar uzanan dericilik Türk sanatında da önemli bir yere sahiptir. Birçok kültürel mirasa sahip olan Safranbolu, dericiliğin ön planda olduğu yerleşim yerlerindendir. Tabakhanelerin bulunduğu bölgede yüz yılı aşkın süredir deriler ustaları tarafından işlenip çeşitli ürünlere dönüştürülmektedir. Günümüzde usta ellerden sanayileşmeye yenik düşen dericilik, geleneksel el sanatlarımızdan olup yavaş yavaş yok olmaya yüz tutmuştur.

Derneğimiz bu aşamada amacı günümüz dericilik mesleğini zanaat, sanat ve tasarım olarak tekrar güncel hale getirerek, kültürel ögelerimize bu sanata sahip çıkarak yeni bir bakış açısı oluşturmaktır. Safranbolu'ya ait olan Safran bitkisi ve Lokum son yıllarda bir ivme alarak adını ülke içinde ve dışında duyurmaya başlamıştır. Deri ise Safranbolu'nun en eski mesleği olarak diğer markalaşmış ürünler gibi adını ülke sınırları ve dışında duyurmayı hak etmektedir. Derneğin kuruluş amacı da bu idealist yaklaşıma dayanmaktadır.

Kültürel Turizm Açısından Safranbolu'da Dericilik Turistik ürünler içerisinde yer alan hediyelik eşyalar, geçmişe ait unsurların yeniden tasarlanarak bugüne taşınması hususunda önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple gerek konaklama gerekse de turları esnasında turistlerin harcama listelerinde yeme-içme ve konaklamadan sonra yer alan hediyelik eşyalar, hem hediyelik eşyaların pazarlaması hem de yerel satıcıların ve bölgenin ekonomisine katkı sağlaması açısından değer taşımaktadır. Hediyelik eşyaların otantikliği, çeşitliliği, satış mekânının çekiciliği ve sunulan hizmet gibi unsurlar hediyelik eşya ticaretinde başlıca unsurları oluşturmaktadır. Otantiklik açısından değerlendirildiğinde geleneksel el sanatlarına ait örnekler özgünlük arayışında olan turistlerin daha fazla ilgisini çekmekte, alıcı bulmakta, ekonomiye artı değer katmakta ve ülke tanıtımına olumlu etki sağlamaktadır. Sanat ve Tasarım alanlarının gereksinimlerine uygun buluş ve yaratıcılık gücüne sahip, üretken, endüstrinin ve pazarın talep ve beklentilerini karşılayacak, yeni ve günün ihtiyaçlarına uygun yorumlar ortaya koyabilen bireyleri bir araya getirerek gerekli mesleki eğitimler ile bölgemiz ekonomisine, işsizlik ve istihdama katkı sağlayacak işletmelerin kurulmasına aracılık edilecektir.”