Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhuriyet teması ile Kırıkkale Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumuna katıldı. 

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde başlayan 23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, bu yıl “Cumhuriyet” temasıyla gerçekleştirildi. 

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen 23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumuna Öğr. Gör. Hülya Özçağlar Eroğlu ile “Kamu Yönetiminin Geleceği” ve Dr. Öğr. Üyesi Kübra Öztürk, Öğr. Gör. Selçuk Aslan ile “Türkiye Cumhuriyeti’nde Mülki İdare Amirlerinin Atanması Usulü” adlı bildirileri ile katıldı. Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir’in oturum başkanlığını yaptığı kapanış oturumunda ise Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın yanı sıra Prof. Dr. Kemal Görmez ve Prof. Dr. Veysel Eren de yer aldı. 

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, 20. Yüzyılda söylenen ve bilimsel olarak kabul edilen birçok şeyin artık tutunamadığının, farklı bir boyuta geçtiğinin ve farklı bir sistemin ortaya çıktığının gözlemlendiğini belirtti. Rektör Kırışık, 20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla geçişle birlikte 2000 yılından itibaren dünyada olağanüstü değişimler yaşanmaya başladığını dile getirerek, “Bu değişimler sonucunda 20. Yüzyılda benimsenen bilimsel yaklaşımların, 21. Yüzyılda tutunamadığını, büyük değişime maruz kaldığını göstermektedir. 20. Yüzyılda derinlemesine uzmanlaşmanın esnek uzmanlaşmaya giderek yerine bıraktığını görmekteyiz. Bu bağlamda bütün bilimleri kapsayan transdisipliner çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Bilimsel çalışmalarımızı buna göre yeniden dizayn etmek zorundayız. Dünya biliminde yaşanan değişikliklere baktığımızda Scimago İndeks’e göre 1996 yılında dünyadaki 27 bilim dalının tamamında ABD birinci sıradadır. Fakat 2019 yılına gelindiğinde dünya biliminde Çin birinci sırayı almıştır ve her yıl aradaki farkı açmaktadır. Scimago İndeks’e göre 2022 yılında dünya biliminde Çin birinci sırada, ABD ikinci Sırada, Hindistan üçüncü sırada yer almaktadır. Dünya bilim sıralamasında Batı ülkelerinin büyük bir gerileme yaşadığı, Doğu ülkelerinin büyük bir atılım gösterdiği dikkati çekmektedir” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin de dünya bilim sıralamasında büyük bir gelişme gösterdiğini aktaran Rektör Kırışık, “Türkiye’deki üniversite sayısının artması ile birlikte Türkiye’de bilimsel üretimde büyük bir ilerleme ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan Türkiye’ye dost ülkeler olarak ifade edeceğimiz ülkelerin de dünya bilimsel sıralamalarında önemli bir ilerleme gösterdiğini görmekteyiz. Bu tablo bize dünyanın büyük bir yenilenmenin eşiğinde olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu. 

Rektör Kırışık, “Kamu yönetimi açısından baktığımızda ise Batı dünyasından gelen kavramların bir sihirli değnek olarak görülmesi dönemi sona ermiş bulunmaktadır. Bu kavramların uygulanmasında faydalı yönlerinin yanı sıra olumsuz boyutlarının da bulunduğu görülmektedir. Başka ülkeleri takip etmek yerine kendi kavramlarımızı, kendi yaklaşımlarımızı, kendi bilimsel teorilerimizi, ülkemizin kamu yönetimine yönelik yenilikçi yaklaşımlarımızı ve çözümlerimizi ortaya koymak zorundayız. Elbette biz sahip olduğumuz büyük bilimsel birikimle hem ülkemizin hem de dünyanın sorunlarını çözecek bilimsel yaklaşımlar, teoriler geliştirebilir yeni bilimsel kavramlar üretebiliriz” diye konuştu. 

Etkinliğin ardından KAYFOR23 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Yaylı, etkinliğe katılımlarından dolayı Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’a teşekkür ederek, teşekkür belgesi verdi. 

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde ve yerel paydaşların katkılarıyla düzenlenen KAYFOR 23’te Kamu yönetimi, cumhuriyet, yerel yönetimler, dijitalleşme, federalizm, afet yönetimi, göç, personel yönetimi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, siyaset, kentleşme, çevre, politik analiz ve kültür ana başlıkları altında toplam 140 bildirinin sunulduğu etkinlikte, iki gün boyunca toplam 30 oturum düzenlendi. Ayrıca akademik metin yazma ve akademik sunum hazırlama konularında Akademik Gelişim Atölye çalışmaları yapıldı. 

23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, 29 Ekim günü yapılan Kırıkkale gezisi ve Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla sona erdi.