Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Fatih Çapraz, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesini başlatacağını açıkladı.

Demir-çelik ve döküm sektörlerinin kümelenme gösterdiği Karabük'ün sadece Türkiye'de değil aynı zamanda dünyada söz konusu sektörler ile özdeşleşmiş ve tanınan bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Çapraz, "Buradan hareketle, ana amacımız olan, şehrimizde istihdamı ve kaliteli iş gücünü arttırmaya, kişi başına düşen geliri olabilecek en üst düzeye çıkarabilmek için kentimizdeki sanayi firmalarımızı desteklemeye, desteklemek için yeni yollar ve projeler üretmeye devam ediyoruz.

Bu amaçla, önümüzdeki günlerde demir-çelik ve döküm sektörlerimizin uluslararası piyasada etkinliğini ve hareket sahasını artırma konularında ses getirmesini umduğumuz, orta ve büyük işletmelerimizin yeni pazarlara girmesini, rekabetçiliğimizin artmasını, ihracatta sürekliliğimizi sağlamayı amaçladığımız ve Ticaret Bakanlığının yüzde 75 oranında desteklediği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi çalışmalarına başlamış bulunuyoruz.

Projemiz kapsamında bir taraftan hızla gelişen dış ticaret ve uluslararası pazar ile rekabeti sağlarken diğer taraftan iç pazardaki dengeleri korumayı, personel eğitimi, işletme tanıtımı, rekabet piyasası unsurlarını doğru şekilde kullanarak yeni gelişen ve dünyanın gözdesi olan başta Afrika pazarı olmak üzere Rusya ve Güney Amerika pazarlarına girmeyi, yeni ve sürekli müşterilerle çalışmak için gereken alt yapıyı ve devlet kurumları iş birliğini sağlamayı, bu konuda sektörün lideri olan firmaların yeni pazarlara girmesini sağlamayı, küçük ve mikro işletmelerimizin de teşvik edilerek ihracata başlamalarını ve bunu sürekli hale getirmelerini sağlayacağız.

UR-GE Projesi, henüz ihracata yeni başlamış ya da mevcut ihracat kapasitesini geliştirmek isteyen firmaların proje süresince uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artırmaya yönelik gerçekleştirecekleri faaliyetlerinin yüzde 75’inin Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiği, ihracata yönelik bir destek programıdır. Projenin süresi 3 yıl olarak belirlenmiş, gerekli görüldüğü takdirde 2 yıl daha uzatılabileceği, tebliğde yapılan son değişiklikle belirtilmiştir. Projeye başvurabilmek için, Türkiye’de üretim yapan ve Ticaret ve Sanayi Odamız çatısı altında bulunan en az 10 firmanın kümelenme anlayışı ile bir araya gelmesi gerekmektedir.

Projenin başında öncelikle firmaların mevcut durumlarının tespiti ve 3 yıl sürecek olan bu program boyunca ihracatlarını geliştirmeye yönelik gerçekleştirmeleri gereken faaliyetlerle ilgili yol haritası belirlenebilmesi amacı ile ihtiyaç analizi gerçekleştirilecek. İhtiyaç analizi doğrultusunda üye firmalar için, kümelenme anlayışıyla, hedeflerine ulaşmak için tamamlamaları gereken faaliyetlerden oluşan ortak bir plan oluşturulacak, proje boyunca yararlanılabilecek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti, ziyaretler, fiili ve sanal yurt dışı fuarlar, seminerler, kongreler ve benzeri faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda Odamız üye işletmelerimize destek olarak hem bir sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluğunu hem de ticaret ve sanayi sektörlerindeki öncü rolünü çeşitli paydaşları ile bir arada geliştirecektir. Odamızın stratejik plan hedefleri doğrultusunda ihracattaki payımızı arttırmayı ve yeni firmalarımızı da sürece dahil ederek katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, kapasitelerinin ve ildeki istihdamın arttırılması amacıyla Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz çalışmaya ara vermeden devam ediyoruz. Üyelerimizin de projenin kabulü ve yürütülmesi aşamasında gerekli destek ve katkıları vererek sürece dâhil olmalarını diliyoruz" dedi.

Editör: Vasfiye Yılmaz Tunç