Yurt genelinde özellikli ve az kişilerin yer aldığı sektör meclislerinde görev almanın Karabük ve Safranbolu adına gururunu taşıdığını ifade eden Ünal, yazılı bir açıklama yayınladı. 

Ünal, yaptığı açıklamada Sektör meclisinin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı;

“15 Kasım 2023 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığından gelen resmi yazı ile TOBB Türkiye Sektör Meclisleri bünyesinde Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisine üye olarak katılmam hususunda davet almış bulunmaktayım.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde 2006’da kurulan Türkiye Sektör Meclisleri, bugün 65’e ulaşan farklı sektörel meclisiyle 2006’da kurulan Türkiye Sektör Meclisleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sektörde faaliyet gösteren iş insanlarının kurduğu dernek ya da kuruluşları ve firmaları bünyesinde barındıran önemli bir buluşma noktası. 

Tek cümle ile ifade etmek gerekirse sektör meclislerinin kuruluş amacı kamu ile özel sektörü bir araya getirmek, aynı dili konuşmalarını sağlamak. Özel sektör olarak bizlerin, ekonominin geneli ile ilgili görüş ve taleplerini aktarmaktır. Her sektörün, mevzuattan veya iç-dış gelişmelerden kaynaklanan, spesifik ihtiyaçları ve talepleri oluyor. Bu konuların, o işin uzmanları tarafından konuşulması ve sorunlara çözüm üretilmesi gerekiyor. İşte sektör meclisleri de burada çok önemli bir rol oynuyor. Sektörel gelişmeyi teşvik etmek amacıyla oluşturulan Türkiye Sektör Meclisleri, TOBB adına sektörleri temsil ederek ortak görüşlerin oluşturulmasına, özel sektörle kamu arasında iş birliğinin geliştirilmesine imkân sağlıyor. 

Her sektör meclisinde o sektörde faaliyet gösteren büyük şirketler, o sektörle ilgili önemli dernekler ve yine o sektörle ilgili kamu kuruluşlarının üst düzey bürokratları yer alıyor. Yani, aynı çatı altında özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını ve kamuyu bir araya getiriyoruz. Bu yapı içinde, sektörlerle ilgili mevcut talepler, problemler konuşuluyor; gelecekle ilgili yol haritaları çiziliyor.

Yani, burası işin mutfağı, sektörle ilgili mutfak çalışması burada yapılıyor. Sektör meclisleri, bu çalışmalarına ek olarak kendi sektörleriyle ilgili mevcut durumu ve gelecek projeksiyonunu içeren kapsamlı sektörel raporlar da hazırlıyor. Kamu-özel sektör arasındaki bu kurumsal istişare mekanizması, şu anda bütün dünyaya örnek olması açısından da önemlidir. Sektör meclisleri, sektörün duayenleri ve ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşuyor. Bu yapı, bütün çalışmalarını da TOBB çatısı altında yürütüyor. Sektörün bütün tarafları bu sektör meclisleri içerisinde olduğu için, toplantıların gündemi ve konular da üyeler tarafından belirleniyor.

Gerek kapsadığı sektörlerin çeşitliliği ve gerekse amaç ve niteliği bakımından sektörlerimize ve ekonomimize büyük faydalar sağlama potansiyeli taşıyan Meclislerimiz, sektörlerimizde ortak görüşlerin oluşturulmasına ve özel sektör ile yetkili merciler arasında bir temas noktası olarak kamu-özel sektör iş birliği ve ortaklığının geliştirilmesine imkan sağlamaktadır.

Türkiye Sektör Meclisleri, sektörün tüm ilgilileri taraflarını bünyesine alan entegre yapısıyla, yerel olduğu kadar uluslararası nitelik taşıyan sektörel bir bakış açısıyla ve bugünün yanında geleceği kuşatan strateji ve vizyonuyla, dünyadaki benzer örneklerinden daha kapsamlı hizmetler sunmaya yönelmiş bir yapı; sektörümüze ve ekonomimize büyük faydalar sağlama potansiyeli taşıyan önemli bir oluşumdur.

Türkiye Sektör Meclisi Üyeleri, sektörün önde gelen firmaları, sivil toplum kuruluşları ve sektörlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından oluşuyor. Sektör meclisleri, hem kamunun, hem özel sektörün hem de sektöründe öncü sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini demokratik bir ortamda dile getirebildikleri platformlardır. 

Bu anlamda, TOBB Türkiye Sektör Meclislerine üye olmanın en büyük avantajı da meclislerde sektörel sorunların bütün taraflarca tartışılarak çözüm yollarının belirlenmesi, ilgili kurumlara aktarılabilmesi ve Kanun ile kurulmalarından dolayı kamunun alacağı kararlarda etkili rol oynamaları ve sektöre yön vermeleridir. Bu minvalde ilimizi temsilen bu alanda yer almaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Ülkemiz için, Sektörümüz için hayırlı olsun.”

Editör: Vasfiye Yılmaz Tunç