Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, KOSGEB ile işbirliği içinde KUZKA ve BAKKA tarafından geliştirilen ‘BAKAP: 2023 Yılı İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programı’ çerçevesinde Karabük’te eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Bölgede öne çıkan sektörlerde yer alan işletmelerin yenilikçilik, yeşil dönüşüm, yalın üretim, uluslararasılaşma, ithal ikame ürün üretimi ve genç istihdamı odağında desteklenmesini sağlamak için ‘BAKAP: 2023 Yılı İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programı’ hazırlandı.

Proje Teklif Çağrısı bünyesinde toplam 6 adet yapılacak olan bilgilendirme ve eğitim toplantısı Karabük’te başladı. Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda sabah saatlerinde bilgilendirme toplantısıyla başlayan program eğitim ile sona erdi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Rekabetçilik Birim Başkanı Dr. Hakkı Yavuz Toplu, programla ilgili “Amacımız Karabük, Bartın ve Zonguldak’ta tespit edilen sektörlerde yapılacak olan makine ve ekipman yatırımlarını ve işletme sermayesi olarak kullanılabilecek olan bazı hammadde, sertifika ile yazılım hizmetleri gibi bazı alımları destekleyebileceğimiz bir finansmanı hayata geçireceğiz inşallah. Bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.