CHP Safranbolu İlçe Başkanlığına da bugün aday olduğunu açıklayan Taner Timar, partinin ilçe başkanlık binasında bir basın toplantısı düzenledi.

CHP Safranbolu İlçe Başkanlığına Aday olan Taner Timar, basın açıklamasında şu ifadeler yer verdi;

“14-28 Mayıs seçimleri sonrasında parti içinde ve kamuoyunda yapılan değerlendirmeler göstermektedir ki bu seçimlerde partimiz ve millet ittifakı başarılı olamamıştır. Bu gerçekten yola çıkarak, öz eleştiri yapmaya başlamamız ve çözüm arayışı içinde olmamız gereken süreçteyiz. Her parti kendi içinde durum değerlendirmesi yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkanından başlayarak üyelere kadar tüm partililer bundan sonrası ve özellikle yerel seçimler için partide bir değişim yaşanması konusunda birleşmişlerdir. Elbette bu değişimin hangi alanlarda nasıl yapılması gerektiği önümüzdeki kongreler sürecinde tartışılarak kurultayda son şeklini alacak ve partimiz bu doğrultuda yoluna devam edecektir.

Değerli Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım ve değerli basın emekçileri; Türkiye’de büyük Atatürk’ün emanetlerinin neredeyse tamamı geçen bu 21 yıllık süreçte ya yok edilmiş ya içi boşaltılmış ya da işlevsizleştirilmiştir. Elde kalan yegane emaneti ise Cumhuriyet Halk Partisidir. Bugün bizlere düşen görev bu emaneti korumak, güçlendirmek, yüceltmek ve yeniden halkın ümidi haline getirmektir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi inanıyoruz ki yeniden Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş, laik, demokratik, temel hak ve özgürlüklerine saygılı, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu konumuna yükseltecektir.

Bu amaç her partilimizin boynunda asılı duran terkedilemez kutsal bir görevdir. Bütün Türkiye’de olduğu gibi önümüzdeki günlerde Safranbolu’da da ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu seçimde ben ve arkadaşlarım yukarıda saydığım gerekçelerden dolayı sorumluluk alma görevimizi yerine getirmek için ilçe yönetimine aday olmaya karar verdik.

Kongrelerimizde tüzüğümüz gereği (ki hiç kabullenemediğimiz bir kural) ilçe yönetimini seçmek üzere delege veya mahalle temsilcileri seçimi yapılacaktır. Bu noktada önemli bir konuya değinmek istiyorum. 

Lütfen üyeyi özgür bırakalım, mahallelerdeki üyelere müdahale ederek adaylara parsellemeyelim. Maalesef bizde böyle oluyor ve üyeler hemşerilik, okul arkadaşlığı, akrabalık, başkanın veya milletvekilinin yakını vb. gibi gerekçelerle adaylara destek olunmaya çağrılıyor. Bu yaklaşım sosyal demokrat siyasal anlayışta yer almaması gereken bir tutum olup yönetimlerin feodal ilişkilerle oluşmasına neden oluyor. Olması gereken ise tüm aday olan kişilerin partideki geçmiş çalışma ve katkıları, toplumdaki yeri, mesleği, kariyeri, insan ilişkilerindeki durumuna göre tercih edilmesidir.

Blok liste uygulaması her ne kadar tüzüğümüze uygun olsa da tam demokratik bir seçim sistemi değildir. Listelerin blok haline getirilip delegelerin bu listelere bölünerek herhangi bir adayın listesinde gösterilmesi katılımcılığı ve üyelerin tercihinin tam olarak sonuca yansımasını engelleyen bir uygulama oluyor. Üyelerin tercihlerini özgür bir şekilde yapabilmesine olanak sağlansın. Tüm üyelerimizden ricam, lütfen mevcut ilçe ve il yönetimlerinden çarşaf liste uygulaması ile tam demokratik şekilde mahalle delegesi seçimi yapılmasını talep etmeleridir. Kendi içimizde yapacağımız seçimlerde demokrasiyi sakatlamadan liste yöntemiyle yapılacak tam demokratik olmayan uygulamaların kaldırılması gereklidir. Partimizin asıl gücünü oluşturan üyelerimiz, bizi biz yapan üyelerimiz özgür iradelerini kullanarak, tam demokratik bir şekilde, hiçbir kısıtlama ve yönlendirmeye tabi olmadan, delegeleri seçebilmelidir. Ben seni delege yazayım, sen de bana oy ver anlayışı feodal bir ilişkidir, bize yakışmaz. Üyenin düşüncesi ve iradesinin sandığa eksiksiz olarak yansıması çarşaf liste yöntemi ile sağlanmalıdır.

Ben ve ekip arkadaşlarım yapılacak olan ilk kurultayda:

1. Her seviyedeki seçimlerde tüm üyelerin katılımıyla tam demokratik yöntemlerle yapılmasını istiyoruz. ( Mahalle temsilcisi, il-ilçe yönetimi, belediye başkan adayı, belediye meclis üye seçimleri, milletvekili adayı seçimi, kurultay delegesi seçimi, cumhurbaşkanı adayı seçimleri de dahil olmak üzere)

2. Üyeliklerde aktif ve pasif üye ayrımının yapılmasını, aidatını düzenli ödeyen, parti içi eğitimlerine katılan, seçimlerde aktif görev alan, sandık görevlisi, müşahit vb. görevlerden kaçmayan, disiplin suçu almamış olan üyelerin aktif üye; toptan aidat ödeyen veya hiç ödemeyen, üye temel siyasi eğitimi almayan, birden fazla parti üyelik değişimi yapan, kongre süreçlerinden en az bir yıl önce üye olmamış olan kişilerin pasif üye olarak değerlendirilmesini istiyoruz.

3. İl ve ilçe yönetimlerinin haklarında yapılan soruşturmalar sonuçlanmadan keyfi ve ani kararlar ile görevden alınmalarının sona erdirilmesini istiyoruz.

4. Parti Meclisinin yetkilerini Merkez Yönetim Kurulu veya genel başkana devir etmesinin kaldırılmasını istiyoruz.

5. Genel başkan danışmanı görevlendirilmelerine dair hükümlerin tüzükle belirlenmesini istiyoruz.

6. Görevden alınan il-ilçe yönetimlerinin yerine yapılan atama yönetimlerin en geç 30 gün içinde genel kurul yapmalarının sağlanmasını istiyoruz.

7. Adaylık nedeni ile görevinden istifa ettirilen başkanların seçim sonucunda görevine iade ettirilmesini savunuyoruz. 

8. Kontenjan milletvekili adaylıklarının 1. Sırada gösterilmemesini, bir kez kontenjanla seçilen milletvekilinin ikinci defa kontenjan milletvekili adayı olmamasını,

9. Birden fazla defa milletvekili olabilmenin ancak önseçimle mümkün olabilmesinin tüzüğe konulmasını istiyoruz.

Parti tüzüğümüzde çağdaş, demokratik sol bir parti tanımlaması yapılmaktadır. Bunu gereklerini yerine getirmemiz lazımdır. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini, yani özgürlük, eşitlik, adalet, dayanışma ilkelerini Atatürk ‘ün bakış açısıyla özümsememiz gerekiyor. Anadolu‘nun binlerce yıllık kültürü ile bu ilkeleri özümseyip harmanlamamız gerekiyor. Bizim tabanımızın ve halkımızın bizden beklentisi sosyal demokrasinin ilkelerinin öne çıkarılmasıdır.

Partide tam demokrasi istiyoruz, ülkemizi tam demokrasiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunları Safranbolu’dan siz mi sağlayacaksınız? Diyeniniz olabilir. Diyelim ki bu bir çoban ateşidir ve biliyoruz ki yurdun dört bir yanından aynı ateşler yükselmektedir ve bu değişim kaçınılmazdır.

Evet, değişim istiyoruz. Herkes de değişim istiyor. Biz değişim istiyoruz derken neyi kast ediyoruz. Ahmet ‘in gidip Mehmet’in gelmesinden bahsetmiyoruz. Değişimden kastımız Safranbolu ilçe başkanını, il başkanını. Belediye başkanını, genel başkanı değiştirmek değil, sistemi, yönetim anlayışını, mantaliteyi değiştirmekten söz ediyoruz. Sadece kişilerin değişmesi değişim çağrımızın cevabı olmayacaktır. Bizim değişimden anladığımız şey, zihniyet değişikliğidir, yol haritası değişikliğidir, yönetim anlayışı değişikliğidir, değerlerimize yeniden sımsıkı bağlı kalma değişimidir. Değişim kastımız, sen git, biz gelelim anlayışı değildir, bunun partimize hiçbir yararı olmayacaktır. Değişim zihniyette olmalıdır, değişim yönetim anlayışında olmalıdır. Kararları üyenin vereceği, her aşamada üyenin rol aldığı bir sistem değişiminin olması gerekmektedir. Partinin gerçek gücünün üyelerimiz olduğu kabul edilmelidir ve bu zihniyetle yola çıkılmalıdır.

Seçimlere bir ay kala aday belirleyerek, kadın kollarını, gençlik kollarını sokağa döküp kapı kapı broşür dağıttırarak başarılı olmayı bekleyen anlayış ile başarının gelmeyeceği ortadadır. Zira aynı uygulamaları tekrarlayarak başarı elde edileceğini düşünmek başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Yöneticiler değişir ama gelenler de aynı tüzükle, aynı anlayışla farklı sonuçlara erişemeyeceklerdir. Biz böyle düşünüyoruz ve eğer siz bizleri görevlendirirseniz görüşlerimizi önce ilçeye, sonra ile ve en yetkili merci olan kurultaya taşımaya söz veriyoruz.

Bu düşüncelerle biz önümüzdeki hafta yapılacak olan mahalle temsilcisi (delege) seçimlerinde delege listesi çalışması yapmıyoruz, üyelerimizin önüne herhangi bir blok delege listesi koymuyoruz. Onlar bizim partimize yıllarca emek katmış değerli insanlar olarak en doğru tercihleri yapabilecek düzeydedirler. Biz onlara güveniyoruz. Bizim dışımızda farklı adayların blok listelerinden seçilecek olan delegelerin de ilçe kongresinde tercihlerini yaparken sunmuş olduğumuz düşünceleri paylaştıklarını biliyor ve bu yönde tercih yapacaklarından kuşku duymuyoruz. Bizi tercih etmediklerinde de yanlış yaptıklarını asla düşünmeyeceğiz. Hatta diliyoruz ki, saydığımız bu talepleri tamamen benimseyen başka adaylar da varsa onları da tercih etmelerinde herhangi bir sorunumuz yoktur. Biz de onların yanında durur, partimizi büyütmek için el ele çalışırız.

Bir kez daha vurgulamak isterim ki partimizdeki en asli unsur üyelerdir. Başarı ancak tüm üyelerin katılım ve katkılarıyla aşağıdan yukarıya inşa ettiği parti programı ve politikalarını taban dediğimiz üyelerinin benimsemesi, sahada onları savunması, yaygınlaştırıp içselleştirmesi yani inançla çevresindeki diğer seçmenlere ulaştırmasıyla kazanılacaktır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi mutlaka iktidar olacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu İlçe Başkanı adayı Taner Timar olarak önümüzdeki sürecin partimiz adına en güzel gelişmelerin yaşanacağı bir süreç olmasını ümit eder, bu duygu ve düşüncelerle tüm yol arkadaşlarımızı saygı ve sevgilerle selamlarım."

Editör: Vasfiye Yılmaz