Safranbolu Belediyesi ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası arasında geçen 18 Mart Şehitler parkındaki Gerdan Restoran olarak bilinen yerin kendilerine tahsisi talebine dair STSO'nun açıklamaları ile ilgili Safranbolu Belediyesi kamuoyunu aydınlatmak adına bir basın açıklaması yaptı.

Safranbolu Belediyesi yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli paydaşlarımızdan ve Safranbolu Belediyesi bina komşularımızdan Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın Gerdan Restoran olarak anılan bölgenin kendilerine tahsisi talebine dair açıklamaları ve konuya dair çıkan haberler hakkında kamuoyunun aydınlatılması için açıklamamızdır;

20.12.2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol neticesinde 18 Mart Şehitler Parkı içerisinde bulunan alan Safranbolu Belediye Başkanlığı tasarrufuna belli şartlar altında geçmiş bulunmaktadır.

03.07.2023 tarihli STSO (Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası) 5266 sayılı “yer tahsisi” dilekçesi ile söz konusu alanın belediyemizden istenmesi üzerine “hukuk görüşü” alınmış ve bu bölgenin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün terk beyannamesinde “park alanı harici kullanım getirilemez, mülkiyete konu edilemez ve mülkiyete konu edilmesi halinde Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edilir” şerhi düşülmüştür. Söz konusu bilgi dilekçe üzerine STSO yönetimine bildirilmiştir.

Özetle; Gerdan Restoran adıyla anılan bölge belediye kullanımı hariç tahsis edilmesinin imkânı olmadığı, bu şerh bozulursa Karayolları Genel Müdürlüğünce alanın geri alınacağı defaatle belirtilmiştir.

Öte yandan söz konusu alan, Safranbolu Belediyesi’nin Safranbolu halkına hizmet için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla üzerine proje çalışmalarını tamamladığı bir bölgedir. Belediyemizin önceliği; kent halkının ve bir UNESCO ve turizm kenti olarak misafirlerimizin en iyi hizmeti alabilmesidir. Gerdan Restoran olarak anılan alan yerel gastronomik düzeyde hizmet verilen; el sanatları konusunda fuar çalışmaları yapılan; gençler, çocuklar, yaşlı vatandaşlar, aileler ve evcil hayvan sahipleri için düzenlenmiş bir park alanına dönüşmesi planlanan; tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık yüksek değerli bir alandır.

Birbirinden değerli üyeleri olan ve yönetiminde inşaat alanında söz sahibi iş insanları bulunan STSO’nun birçok Ticaret ve Sanayi Odası gibi kendi imkanlarıyla kendine ve üyelerine yaraşan nitelikli bir hizmet binasını başka bir alana yapabileceğine inancımız tamdır.

Safranbolu halkının hizmet hakkı olan bölgenin devrini uygun görmediğimiz gibi hukuken de böyle bir devir imkânı olmadığının altını bir kez daha çizmek isteriz.

STSO açıklamasında kendisine edilen teşekkür üzerine; konudan haberdar olmadığını belirterek bizden detaylı bilgi alan kıymetli CHP Karabük Milletvekilimiz Sayın Cevdet Akay, belediyenin hukuken ve halk yararına olan kararını sonuna dek desteklediğini belirtmiştir, kendisine konu hakkında bizden bilgi alarak desteklerini sunduğu için tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Projeleri tamamlanmış olan 'Gerdan Restoran' adıyla andığımız bölge çok geçmeden kıymetli halkımızın vakit geçirmekten mutluluk duyacağı, ülke çapında örnek bir tesise dönüşmeye hazırdır, çalışmalarımız resmen başlamıştır.

Safranbolu Belediyesi’nin önceliğinin daima Safranbolu halkına hizmet olduğu bilinciyle basın açıklamasını kamuoyuna sunuyoruz."

Editör: Özenay Kahriman