İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen yoğun ve  tempolu geçen İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarında çok önemli kararların alındığını belirterek ”İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için İl Genel Meclis Üyelerimiz Tevfik Ayvalık, Mustafa Ünal, Zafer Özdemir, Sunay Yaka ve Şahin Biçim oy birliği ile seçildiler ve şubat ayının sonuna kadar görev yapacaklar. Ayrıca konut alanı, ticaret alanı, turizm alanı , özel eğitim alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı ve kırsal turizm alanı amaçlı uygulama ve nazım imar planları, İdareye ait bazı taşınmazların kiraya verilip verilmemesi, memba tahsisleri ve ruhsat hizmet bedelleri ile 3 Nisan tarihinin Sanayi Günü olarak ilan edilmesi ve Bilim Sanayi Komisyonu kurulması hususları  görüşülerek karara bağlanmıştır. Almış olduğumuz kararlarının ilimize, ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.