Karabük Üniversitesi, karbon ayak izi hesaplaması için Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iş birliği yaptı. Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü ile Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında “Karbon Yönetimi Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi” yapıldı. Bu anlaşma ile Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tüm faaliyetleri sonucu oluşan karbondioksit ve sera gazı emisyonlarının envanterini hesaplayacak ve karbon ayak izini belirleyecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahiplerinden Mehmet Özçelik, 1 yıllık Karbon Yönetimi Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi imzaladı. Anlaşma çerçevesinde, Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tüm faaliyetleri sonucu oluşan sera gazı emisyonlarının ölçülmesi ve raporlanması için sera gazı envanterinin tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi, raporlanması ve doğrulanması, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecek.

AB SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (SKDM)

Anlaşma, Avrupa Birliği’nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında önemli bir adım olarak görülüyor. 1 Ekim 2023 tarihinde başlatılan SKDM ile AB ülkelerine ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izi dikkate alınarak sınırda vergilendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den ürün alan Avrupa’daki şirketlere her üç ayda bir ürünlerin karbon ayak izlerinin raporlanması, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜCADELESİ

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahiplerinden Mehmet Özçelik, yapılan ikili iş birliğinin Türkiye’nin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği mücadelesine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirttiler. Bu iş birliği ile hem yerel hem de uluslararası düzeyde çevresel etkilerin azaltılması hedefleniyor.

İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Karbon ayak izi hesaplaması ve yönetimi, şirketlerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmeleri ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları açısından büyük önem taşıyor. Bu anlaşma, Karabük Üniversitesi’nin akademik bilgi birikimini sanayi ile paylaşarak, çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Editör: Özenay Kahriman