Bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratan TEKNOKENT, üniversite ve AR-GE kuruluşlarında birikmiş bilginin, nitelikli girişimcilerin kurduğu teknoloji oryantasyonlu firmalar aracılığıyla ekonomik dönüşümünü amaçlıyor. KBÜ TEKNOKENT bünyesinde sağlık teknolojileri, mühendislik, mimarlık, imalat sanayi, yazılım ve savunma sanayiye dair faaliyetler yürütülüyor. 
Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Fındık, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik AR-GE çalışmalarının yapılabilmesine imkân tanıyan TEKNOKENT’in girişimcilere sağlayacağı faydalar hakkında bilgiler verdi. KBÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Fındık, TEKNOKENT’e dair faaliyetler, şirket ortakları ve hedefleri hakkında konuştu.

Prof. Dr. Fındık, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin iş birliğinin sağlandığı Karabük Üniversitesi TEKNOKENT’in, birden fazla çalışma alanı ile 34 ayrı firmasının olduğunu belirterek,  “Firmaların 27 tanesi AR-GE çalışması ve yedi tanesi kuluçka firması olarak faaliyet göstermektedir. Kuluçka firması henüz faaliyete başlamamış ve mali olarak bağımsızlığa kavuşmamış olan firmalara TEKNOKENT olarak destek olmaktayız. Ofislerin tasarlanmasını ve teşrifatlarını yapıyoruz. İnternet, elektrik, su, ofis kirasının yarısını karşılayarak destek vermekteyiz. Kuluçka firması 36 ay sonunda bir AR-GE firması olarak çalışmaya başlıyor. Şu an dört firmamız proje aşamasında. Projeleri kabul edildikten sonra burada faaliyetlerini yürütecek” ifadelerini kullandı.
TEKNOKENT’in araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak amacıyla firmalara destek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Fındık, “TEKNOKENT’in kurulma amacı katma değerli ürün üretmek ve bunun ihracatını yapmak üzere devletin desteklediği bir yapıyla AR-GE yazılım ve tasarım yapmaktır. Kanun ve yönetmenliklere göre AR-GE tasarım ve yazılım yapan bir firma varsa TEKNOKENT’te ofis kiralayıp çalışmalarını gerçekleştirebiliyor. Bu büyük bir şirket veya yeni kurulan şirket, farklı sektörlerden kişiler, akademisyenler veya öğrenciler de olabilir. Büyük şirketler şubelerini TEKNOKENT’e taşıyor. Küçük şirketler henüz kurulmadıysa burada şirketini kurabiliyor veya şirketin belli bir kısmını burada kurma hakkına sahip olabiliyor. Firmanın ekibini genişletip, ekibin çalışma zamanını ayarlayarak, birden fazla proje ile başvurması mümkün” dedi. Prof. Dr. Fındık, TEKNOKENT’in kampüs içerisinde kurulma nedenlerinden birinin üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılması olduğuna dikkati çekerek, şu şekilde konuştu:

KBÜ TEKNOKENT’te Üniversitedeki öğretim üyelerinin şirket kurması veya burada şirketlere danışmanlık yapması, çalışması mümkün oluyor. Kurulan firmalar Üniversitenin bilgi birikimini transfer etme ayrıcalığına sahip oluyor. Ayrıca Üniversitede yer alması aynı zamanda stajyer bulma imkânı personel bulma imkânını artırıyor. Mühendislik Fakültesinin  TEKNOKENT’in en büyük eleman ihtiyacını karşılayan fakülte olduğunu söyleyebiliriz. KBÜ Mühendislik Fakültesinde 7+1 uzun dönem bir staj imkânı var. Son sınıfa gelen öğrenciler isterlerse ve şartları sağlıyorlarsa bir dönemin tamamını firmalarda staj yaparak geçirebiliyor. Sigortasını devlet yapıyor, devlet desteği var. Son bir yıl içerisinde şu ana kadar 71 öğrenciye staj imkân sağladık. 71 öğrenci staj yaptı, yaklaşık 10 öğrenci de uzun dönem staj yaptı. Dokuz öğrenci de şu anda aktif olarak firmalarda çalışıyor yani henüz daha üniversiteyi bitirmemiş ama firmalarda aktif olarak çalışan dokuz tane öğrencimiz var. Karabük Üniversitesinden öğretim üyesi olarak 21 hocamız firmalarda çalışıyor, bu firmalarda hocalarımızın birçoğu danışmanlık veriyor, bazılarının da firmaları var. Toplamda yedi akademisyenimiz de burada firma kurarak çalışmalarına devam ediyor. Karabük Üniversitesi TEKNOKENT Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) firmalarının AR-GE çalışmaları yapmasını hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Karabük’ün önde gelen firmalarından önde gelen çelik firmaları TEKNOKENT’te yer almya başladı.”

Prof. Dr. Fındık, TEKNOKENT bünyesinde yazılım konulu firmaların çalışmalarının % 60’lık bir oranla ilk sırada yer aldığını belirterek, enerji, demir-çelik, iletişim, elektrik-elektronik sahalarında çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizdi.

KBÜ TEKNOKENT Proje Geliştirme Uzmanı Mühendis İbrahim Zorlu, “Karabük Üniversitesi TEKNOKENT bünyesinde iki adet prototip merkezimiz mevcut. Elektrik ve elektronik devrelerde elemanları birbirine lehimlemek için gereken yüksek ve hızlı ısıyı sağlayan havya multimetre, bas devre makinesi, 3D yazıcılar mevcut. Firmalara prototip üretmeleri için her türlü yardımı sağlamaktayız” diye konuştu.
Cadinno Bilişim ve İnovasyon Şirketi Müdürü KBÜ Tıp Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yılmaz, “14 yıllık akademik hayatımda edindiğim bilgi birikimini sanayi ve uygulamaya aktarmak için böyle bir girişim başlattık. Başta sağlık teknolojileri olmak üzere yazılım alanında faaliyet göstermekteyiz. İnovatif ürünlerle birlikte sağlıkta yararlı çözümler sunmaya çalışıyoruz” dedi.

GLC Mühendislik, Otomasyon, Makina, İmalat San. ve Tic. A.Ş Yöneticisi Mühendis Barış Evlen, “Çalışmalarımız daha çok üç boyutlu yazıcıları projelendirme ile devam ediyor” ifadesini kullandı.
KO-Faktör Teknoloji ve Mühendislik Firma Yetkilisi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Programı Dr. Öğr. Üyesi Alper İncesu, “KBÜ TEKNOKENT’in ilk firmalarındanız. 15 Nisan 2021’de TEKNOKENT’e girerek firmamızı kurduk ve o günden bu yana faaliyet sürdürmekteyiz. Firmayı kurmaktaki amacımız yerli olarak ilk metalik malzemeler alanında sertifikalı referanslı malzemeyi üretebilmek
” diye konuştu.

Humbara Game Studio Yöneticisi Mahmut Emre Altun, “Firma olarak bilgisayar ve konsol oyunları yapıyoruz. Yaklaşık bir yıldır Karabük Üniversitesi TEKNOKENT’teyiz. Burada gençler için eğlenceli bir mekân oluşturduk. Üniversite öğrencilerimiz, buraya gelerek bizimle etkileşimde kalıyor. Bu şekilde öğrencilere imkânlar sağlıyoruz. Hem de ülkemiz için faydalı bir şeyler üretiyoruz” şeklinde konuştu.

teknokent