Karabük İl Özel İdare Genel Sekreterlik görevini 17 yıldır yürüten Mehmet Uzun’un emekli olmasının ardından, Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci, vekaleten genel sekreterlik görevine atandı.

1999 yılının Temmuz ayından bu tarafa Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan, ayrıca Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)’nin 2005 yılının ikinci yarısından itibaren uygulamaya konulmasıyla, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürlüğüne, Birlik Müdürü olarak ikinci görevle görevlendirilen ve o tarihten bu tarafa bu iki Müdürlük görevini yürüten Şerafettin Kelleci vekaleten Karabük İl Özel İdare Genel Sekreterlik görevine atandı.

Birlik Müdürlüğü olarak 2005 yılı ikinci yarısında bu tarafa Merkez İlçeye bağlı Köylerde yol, içme suyu, kanalizasyon, sulama suyu vb. alt ve üst yapı hizmetlerine ilişkin idare görevlerden olan ihale, ödeme vb. iş ve işlemlerini yürüten, Kelleci yine aynı zamanda İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı AB Diş İlişkiler Proje Bürosu sorumlusu olarak ilgili Büro personeli ile birlikte ilimize birçok proje kazandırmıştı.

Editör: Ergün Başkaya