'Çocuğunuz, kendini ayrı bir birey olarak görmüyor ve bağımsız hareket edemeyip özgüven sorunu mu yaşıyor?' bu haberimiz size.

Çocukların gelişimi, eğitimi ve rehabilitasyonu üzerine eğitimler veren Vefa Özel Eğitim, Hareket Eğitiminin Faydaları hakkında bilgiler verdi.

Davranış ve Hareket Eğitimi, çocuğun kendini ifade edebilmesine, bedenini kullanma kapasitesinin farkına varmasına, problem çözme yeteneğini geliştirmesine, dikkat ve zihinsel becerilerinin gelişmesine, koordinatif ve motor becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı belirtilerek Davranış ve Hareket Eğitiminin faydalarını şu şekilde sıraladı;

"Çocuklarda motorik özelliklerin mümkün olan en üst seviyeye çıkartılması şeklinde tanımlayabileceğimiz hareket eğitimi; fiziksel becerilerin yanında çocuğun kendini ifade edebilmesi için yeni yöntemler bulmasına, problem çözme yeteneğini geliştirmesine olumlu katkılar sunan, dikkat ve zihinsel becerilerin de tam anlamıyla gelişimini sağlayan planlı ve sistematik bir çalışmadır. Kısaca hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi olarak tanımlanabilir.

Nitelikli ve amaçlı davranış ve hareket eğitimi aktiviteleri özel gereksinimli bireylere hem keyif vermekte hem de sağlıklı olma duygusal rahatlama, bağımsızlık kendi kendine eğlenebilme, sosyalleşme, özgüven, iletişim kurma ve paylaşımda bulunma olanağı yaratmakta ve yaşam motivasyonunu artırmaktadır.

Eğer çocuklar bedenlerini tanımlayabilirse vücutlarının duygusal fizyolojik ve fiziksel uyanımlarını iyi algılayabilirse yani beden farkındalığı yükselirse, semptomlar daha az görülür ve davranış problemleri büyük ölçüde azalır.

Çocuğun motor gelişimi, onun bilişsel ve bedensel gelişimi için önemli olduğu kadar, bağımsız hareket etmesi, kendini ayrı bir birey olarak görebilmesi ve özgüven kazanması açısından önemlidir."