Karabük’ün Bulak Köyü tarlalarında bulunan yaklaşık 5 dönümlük arsaya imar izni verilmesi günlerdir kamuoyunda tartışılırken, şimdi de söz konusu inşaat firmasına Karabük İl Özel İdaresi tarafından apar topar inşaat izni verildi.

Karabük İl Özel İdaresi tarafından Bulak tarlalarının imar planı yapılmadan bir inşaat firmasının girişimleri ile imar izni verilmesi günlerdir kamuoyunda tepki görürken, şimdi de apar topar inşaat yapma izni ile ilgili ruhsatın verilmesi şaşırttı.

Arsa sahipleri tarafından imara açılması için Karabük İl Özel İdaresine yapılan başvuruda, Karabük Belediyesi’nin kuruma yazdığı görüş, hem tarihi bir nitelikte, hem de çok düşündürücü olmasına rağmen, İl genel Meclisinden nasıl geçtiği kamu vicdanını daha da yaralıyor.

KARABÜK BELEDİYESİ’NDEN, İL ÖZEL İDAREYE “BULAK TARLALARINI İMARA AÇMAYIN” UYARISI BİLE YAPILMIŞ

Karabük İl Özel İdaresine Bulak Muhtarlığı tarafından “Tarım arazilerimizi imara açmayın. Bulak Köyü olarak biz istemiyoruz.” Denmesine rağmen, Karabük Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından verilen rapora dahi rağmen kurumun ısrarcılığına hala bir anlam verilemiyor.

Karabük İl özel İdaresine, Karabük Belediyesi İmar Müdürlüğünün verdiği rapor şöyle;

“Bulak köyü, Kentsel Sit Alanı olarak Koruma Amaçlı İmar planları yapılan, tarihi ve kültürel değerleri açısından özellikli bir bölge olup, köy yerleşik alanının çevresi tarla, bahçe, bağ gibi tarımsal nitelikli alanlarla çevrilidir ve bu alanlar bir anlamda köy dokusunun tamamlayıcı unsurlarıdır.

Köy yerleşik alanı ile Karabük Belediyesi mücavir sahası arasında kalan tarla vasfındaki boş alanlarda münferit imar planı tekliflerinin parçacıl yaklaşımla değerlendirilerek yapı yapılmasına müsaade edilmesi, ilerleyen zamanlarda benzer tekliflere de emsal teşkil edecek ve bölgenin kontrolsüz, donatı alanlarından yoksun olarak sağlıksız biçimde yapılaşmasının önünü açacak, nihayetinde bir koruma bölgesi olarak Bulak köyünün doğal yapısının yeni yapılaşmalar gölgesinde özelliğini kaybetmesine sebep olabilecektir.”

Karabük Belediyesi, Bulak tarlalarının imara açılması halinde ilerde Bulak Köyü’nün doğal yapısının kalmayacağını net bir şekilde vurgulamasına rağmen, Karabük İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinden hala nasıl oylanıp geçtiği kamu vicdanını her geçen gün daha da yaralıyor.

BULAK KÖYÜ, KARABÜK DİRİ FAY HATTININ TAM ÜZERİNDE

Karaağaç köyünden başlayıp, Yukarı Dana Köye kadar uzanan ve Maden Tetkik Aramanın (MTA) Türkiye’deki ‘Diri Fay Hatları’ haritasında Karabük Fay Hattı olarak tanımlanan, fay hattının da tam Bulak Köyünden geçtiğinin de neden göz ardı edildiği ayrıca bir merak konusu halini aldı.

Karabük Fay hattı üzerinde bulunan, yumuşak tarım arazisi olan ve yine iddialara göre 4 metre toprak dolgu yapılan bu arsada şimdi inşaat yapımı başlayacak.

İMAR İZNİNDE OY KULLANAN İL GENEL MECLİS ÜYELERİNİ VE RUHSATI VEREN İL ÖZEL İDARE YETKİLİLERİNİ OLASI BİR DEPREMDE TARİH YAZACAK

Bulak tarlalarında Genel bir imar planı yapılmadan, yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklere sığınarak, adeta kişiye özel imar izninin mecliste yapılan oylamasında sadece AK Partili üyelerin olumlu oy kullanması, diğer siyasi partilere mensup il genel meclis üyelerinin ise oy kullanmaması bilinirken, dün de acilen inşaat ruhsat izni verilmesi Karabük İl Özel İdaresini kamuoyunda şaibe altında bıraktı.   

Yarın Karabük’te yaşanacak olası bir depremde Bulak tarlalarına yapılacak 12’şer katlı binaların yıkılması halinde, burayı imara açılması için oy kullanan il genel meclis üyeleri, inşaat ruhsatı veren Karabük İl özel İdare Yetkilileri unutulmayacaktır.

Editör: Ergün Başkaya