24 Temmuz, Türk Basın tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. II. Meşrutiyetin yürürlüğe girmesiyle birlikte 24 Temmuz 1908 tarihinden itibaren gazetelerin sansür memurlarına verilmeden basılmış olması nedeniyle bu önemli tarih, bir asrı aşkın süredir Türk basınında sansürün kaldırılmasının miladı olarak kabul edilmekte ve dolayısıyla “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır. 

Hiç şüphesiz basın, bir milletin müşterek sesidir. Toplumsal gelişmeleri doğru ve tarafsız bir şekilde yayarak toplum fertlerinin aydınlanmasına katkı sağlayan basın, toplumun duygu, beklenti ve hedeflerini de dış dünyaya duyuran başlı başına bir kuvvet, köprü, bir rehberdir.

Hayatımızın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güvenin artırmasının yanında, kamuoyunun bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın 114. yıl dönümünde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, basın sektörüne emek veren, alın teri akıtan yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet haber siteleri ve haber ajansları temsilcileri olmak üzere, tüm değerli basın çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum.
 

Editör: Özenay Kahriman