Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı; "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yapmış olduğu imar planı Safranbolu'yu tehdit etmektedir"

Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı; "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yapmış olduğu imar planı Safranbolu'yu tehdit etmektedir"

Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığından bir yazılı açıklama yapıldı.

CHP Safranbolu İlçe Başkanlığı yaptığı açıklamada ;

"Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Safranbolu’nun kentsel sit alanları etrafındaki, doğal sit alanlarının statüsünü, değiştirerek yapmış olduğu imar planı Unesco tarafından 1994 yılında Dünya Miras Alanı olarak ilan edilen Safranbolu’yu tehdit etmektedir.

Safranbolu kentsel sit alanlarına komşu doğal sit alanlarının imara açılması çalışmaları ilk olarak Hasan Dede Kayasının üzerindeki parsellerde 2008 yılında o günkü Safranbolu Belediye yönetimi tarafından başlatılmış ve  2010 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi ve duyarlı Sivil Toplum Örgütlerinin (Safranbolu Kültür Turizm Vakfı, Safranbolu Atatürkçü Düşünce Derneği, Safranbolu Dünya Miras Alanlarını Koruma Derneği vb.) yapmış olduğu itirazlar sonucunda, iptal edilmiştir

Bu sefer yine aynı doğal sit alanları, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın 01.07.2019 Tarih 151361 sayılı olurları ile “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “ Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı “ olarak tescil edilmiştir. Ve yine anılan bakanlık tarafından imar planları hazırlanmıştır. Bu plana ; Mimarlar Odası Karabük Şube Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Safranbolu Şube Başkanlığı, Safranbolu Dünya Miras Alanları Derneği, ve bazı vatandaşlar itiraz etmişlerdir. Sivil toplum örgütlerin yapmış olduğu itirazın kabul edilmediği,  vatandaşın itirazının ise incelenmekte olduğu bilgisi alınmıştır. Sivil Toplum örgütleri ve şahıslar yürütmenin durdurulması için Kastamonu İdare mahkemesine dava açmışlardır. Hukuki süreç takip edilmektedir.

Bahse konu imar planlarının uygulamaya geçmesi halinde, Safranbolu tarihi alanların ne şekle geleceğini şöyle özetleyebiliriz

1-)  Gümüş Tümülüs’ü etrafı, Kıranköy’ün çarşıya bakan yamaçlarında Rekreasyon alanları olarak belirtilmiş buralarda her parsel sahibi maksimum 50m2 büyüklüğünde çay bahçesi restoran vb.  bu durum da kentimizi hiç yakışmayacaktır.

2-)  Hastane altından şehre inerken dere tarla yolu ile birleştiği yerlerin sağında solunda kalan bölgenin bazı  parselleri “Ticari alan “olarak belirtilmiştir. Buralara betonarme bina yapılarak AVM. Otel vb. ticari alan yapılabilecektir.

3-) Yine kentsel sit’e komşu alanlarda bazı kısımlarda “Konut alanları” belirlenmiş örneğin; hastane altı yolun güney tarafındaki parsellerde. Dere tarla yolunun doğu ve batı kısmındaki parsellerde, Düz mahallenin güney yamaçlarındaki parsellerde.

Safranbolu’nun tarihi alanlarına komşu olan, bahse konu doğal sit alanlarında Bakanlık tarafından yapılmış olan imar planı, şehrimizin tarihi dokusuna çok büyük  zarar verecektir. Bu nedenle Bakanlık tarafından yapılmış olan imar planına karşı olduğumuzu ve sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla  duyururuz." dedi