ÖZEL HASTANELERDE ACİL SERVİS HİZMETİ ÜCRETSİZ

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü özel hastanelerde acil servis başta olmak üzere, bazı sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğunu açıkladı.

Manşet 13.12.2020, 18:06 13.12.2020, 18:57
3008
ÖZEL HASTANELERDE ACİL SERVİS HİZMETİ ÜCRETSİZ
banner36

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Özel Hastanelerin ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Acil Servis başta olmak üzere bazı bazı sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğunu içeren bir açıklama yayınladı.

İl Sağlık Müdürlüğü, özel hastanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının acil haller durumunda sunulan hizmetleri başta olmak üzere, yoğun bakım ve yanık ünitesi gibi bazı sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğunu belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Müdürlüğümüze son dönemde sıkça gelen sorular üzerine; özel hastanelerde acil sağlık hizmetlerinin hangi durumlarda ücretsiz olduğu ve hangi hallerde ücret alınabileceği ile ilgili tekrar bilgilendirme yapılmasına gerek duyulmuştur.

Acil haller nelerdir?

Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

Özel hastanelerde, acil sağlık hizmeti verilmesi ve acil vakaların hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapılması zorunludur. Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili işlemler, acil müdahale ve bakım sağlandıktan sonra yapılır. Özel hastane, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınamaz.

Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği uzman tabip, tıbbi donanım, müdahale, bakım ve tedavi için gerekli şartların hastanede sağlanamaması durumunda ise, gerekli ilk müdahalenin yapılmış olması kaydıyla, başka bir sağlık kuruluşuna usulüne uygun şekilde sevki sağlanabilir. Acil hastaların ihtiyaç durumunda nakledileceği sağlık kuruluşunun belirlenmesi ve nakil işlemleri Acil Komuta Kontrol Merkezi’nin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılır.

Acil servislere müracaat eden ancak herhangi bir nedenle geçerli kimlik belgesi, sağlık karnesi veya hasta sevk evrakı ibraz edemeyen hastaların kimlik bilgilerinin ve adresinin belirlenmesi, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla Hasta Bilgilendirme Formu doldurulur. Bu hastalardan hiçbir surette senet veya taahhütname alınmaz.

Hastanın acil servislerde 24 saat içinde stabilizasyonu esastır. Hastanın acil servise başvurusundan itibaren 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yataklı kliniğine sevk edilmesiyle acil hal sona erer. Acil servislerden kabul edilerek doğrudan uygulanan acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamaz. Hastadan ilave ücret alınabilmesi için hastaya/hasta yakınına acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” kullanılarak, yazılı bilginin imza karşılığı verilmesi zorunludur.

Acil servislerde verilen ve SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilebilen sağlık hizmetlerinden ücret alınabilir. Bunun dışındaki acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden ücret alınamaz.

Acil Servisler başta olmak üzere, Özel hastaneler tarafından ücret alınmayacak diğer sağlık hizmetleri ise şunlardır;

a)     Yoğun bakım hizmetleri,

b)     Yanık tedavisi hizmetleri,

c)      Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

d)     Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri,

e)     Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,

f)      Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

g)     Hemodiyaliz tedavileri,

ğ)     Kardiyovasküler cerrahi işlemler (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç),

h)     SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki  işitsel implant işlemlerinden.

      

Yapılan tüm bu bilgilendirmelere ilave olarak;

İlimizdeki tek özel hastane olan Özel Medikar Hastanesi yönetimi tarafından COVİD 19 hastalığına bağlı pandemi süreci boyunca acil servise başvuran yeşil alan hastalarından da muayene ücreti alınmaması konusunda karar alınmıştır.

Alınan bu kararla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil yükünün hafifletilmesi ve vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasının hedeflendiği belirtilmiştir. Pandemi sürecinde Özel Medikar Hastanesi tarafından halkımıza verilen bu destek nedeniyle kendilerine teşekkür ederiz.

Yorumlar (1)
Ali cantez 1 yıl önce
Hikaye. ...bal gibi de herkes biliyor...Özel Hastaneler bir yolunu bulmuş bi şekilde acilde olsan para alıyor. Itiraz edilmesin diyene peşinen evrak imzalatıyorlar..
banner11
banner12
-4
kapalı
banner17
banner18
banner39
banner74