YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLARIN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 7143 sayılı Kanuna göre borçların yapılandırılmasına rağmen, süresi içinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi nedeniyle

Genel 30.01.2019, 12:14 30.01.2019, 12:14
17
YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLARIN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI
banner36

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 7143 sayılı Kanuna göre borçların yapılandırılmasına rağmen, süresi içinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi nedeniyle borç yapılandırması bozulanlara, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi kaydıyla 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzattı.

28.12.2018 tarihli 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7159 sayılı Kanunla 7143 Sayılı Kanuna geçici 2 nci madde eklenerek, 2018/ Mart ve önceki dönemlerden kaynaklı Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını 7143 sayılı Kanuna göre 27 Ağustos 2018 Tarihine kadar müracaat ederek yapılandırmasına rağmen, süresi içinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi nedeniyle yapılandırması bozulanlar, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat.2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.

Ancak; Söz konusu yapılandırma müracaatında bulunan, 4/b (BAĞ-KUR) ve primini kendisi ödeyen diğer Ek-5, Ek-6, ay içerisinde 30 günden az çalışan isteğe bağlı sigortalılar , 5/g, 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci ve mülga 86 ncı maddesi kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalıları ile rücu alacakları ile fazla veya yersiz olarak yapılan ödemelere ilişkin kurum alacaklarından, yapılandırma ödeme planları iptal edilmiş olanlar için, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvuru şartı gerekmektedir. Bu kapsamda olan borçlularda dahil olmak üzere, yapılandırmadan kaynaklanan ödeme yükümlülüğünü yerine getirememiş olan sigortalılar 7143 sayılı Kanunla sağlanan ödeme avantajlarını yeniden kazanmış olacaklardır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalılarından Prim ödeme yükümlülerinin 2018 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin prim borçları da, 7143 sayılı Kanun gereğince gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilerek son ödeme tarihi 31.12.2018 olacak şekilde yapılandırılmış idi.7143 Sayılı Kanuna eklenen geçici 2. maddeye istinaden bu borçlar da son ödeme tarihi 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Dönem 7143 sayılı Kanuna göre Ödeme Süresinin Son Günü 7159 sayılı Kanuna göre Ödeme Süresinin Son Günü

1. Taksit   07/09/2018 - 28/02/2019
2. Taksit  31/10/2018 - 28/02/2019
3. Taksit  31/12/2018 - 28/02/2019
4. Taksit  28/02/2019 - 28/02/2019

Yorumlar (0)
15
kapalı
banner17
banner18
banner39
banner74