TÜRK SAĞLIK–SEN'DEN BASKILARA KINAMA

“DİĞER” SENDİKALARA TAHAMMÜL YOK!

Genel 13.01.2016, 14:40 13.01.2016, 14:40
22
TÜRK SAĞLIK–SEN'DEN BASKILARA KINAMA
banner36
“DİĞER” SENDİKALARA TAHAMMÜL YOK!

SAĞLIKSEN

Türk Sağlık Sen Karabük Şube Başkanı Nusret Hacısüleymanoğlu, son aylarda Memur- Sen üyesi olmayan veya istifa eden memurlara baskılar yapıldığını söyleyerek, baskıların biran önce son bulmasını istedi.

Hacısüleymanoğlu, kamu sendikalarının, insan haklarına, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, demokratik esaslar çerçevesinde kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kurulmuş sivil toplum örgütleri olduğunu kaydederek, “ Ülkemizde bu sendikalar KAMU-SEN, KESK ve MEMUR-SEN konfederasyonları altında faaliyet göstermektedir.

Kamu personelinin istediği sendikaya üye olması yasalarla güvence altına alınmıştır. Şöyle ki; TCK’nın 118. Maddesinde ‘ Madde 118: (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” hükmü yer almaktadır.

“MEMUR-SEN’DEN BAŞKA SENDİKALARDA OLMAK SUÇ SAYILMAKTA”

Türk Sağlık Sen Karabük Şube Başkanı Nusret Hacısüleymanoğlu, son günlerde üyelerden gelen talep ve şikayetler değerlendirdiklerinde Memur-Sen haricindeki diğer sendikal kuruluşlara üye olmak adeta suç sayıldığını da kaydederek, “ Bunun son örneğini Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde yaşadık. Bu kurumda sendikasız olmak ya da Memur-Sen haricindeki bir sendikaya üye olmak neredeyse suç haline gelmiştir.

Adı geçen kurumda özellikle son üç yılda Memur-Sen’e üye olmaları için ‘geçmişte Memur-Sen yöneticiliği yapmış İl Müdürü tarafından’ psikolojik baskı yapıldığı duyumları alınmıştır. İspatı olmayan bu duyumların gerçekliği konusunda ilgili amirlerin yapacağı inceleme konuya açıklık getirecektir. İspatı mümkün olan konular ise maalesef daha vahimdir. Adı geçen kurumda 8 kişi gibi az sayıda üyemiz olmasına rağmen, sadece 2015 yılında üyelerimize 6 ayrı ceza verilmiş, iki kişi de usule aykırı şekilde farklı yerlere tayin edilmiştir.

Sendikamızın mücadelesi sonucu iki üyemizin birer cezası İl Disiplin Kurulu tarafından, İki üyemizin ise üç cezası Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Kurumda yapılan inceleme ve soruşturmalar incelendiğinde herhangi bir Memur-Sen üyesi hiçbir şekilde soruşturma dahi geçirmemiştir.

Memur-Sen’den istifa eden personel, farklı yere tayin edilerek cezalandırılmıştır. KAMU-SEN konfederasyonuna bağlı faaliyet yürüten Türk Sağlık-Sen olarak üyelerimize ve sendikasız memurlara ve diğer sendika üyelerine yapılan bu baskıyı kınıyor ve bir an önce son bulması için yetkilere çağrıda bulunuyoruz” dedi.
Yorumlar (0)
12
az bulutlu
banner17
banner18
banner39
banner74