KARDEMİR YÖNETİMİNE TİCARET YASAĞI

KARDEMİR A.Ş YÖNETİMİNİ OLUŞTURAN YOLBULAN, ÇELSANTAŞ VE ÇAĞ ÇELİK GEÇMİŞTE KARDEMİR İLE YAPTIKLARI TİCARETTEN KAZANILAN PARALARI KA

banner73
Genel 14.05.2016, 17:38 14.05.2016, 17:38
12
KARDEMİR YÖNETİMİNE TİCARET YASAĞI
banner36
KARDEMİR A.Ş YÖNETİMİNİ OLUŞTURAN YOLBULAN, ÇELSANTAŞ VE ÇAĞ ÇELİK GEÇMİŞTE KARDEMİR İLE YAPTIKLARI TİCARETTEN KAZANILAN PARALARI KARDEMİR’E GERİ İADE EDECEK.

BU YILIN TİCARET MÜSADESİNE DE YASAK GETİRİLMESİ İÇİN KAPTAN D.Ç GUBU DAVA SÜRECİNİ BAŞLATTI.

KAPTAN D.Ç GRUBU YOLBULAN VE ÇAĞ ÇELİK’İN TEPESİNDEN İNMİYOR

kardemirkaptandc

KARDEMİR A.Ş 2011 yılının Genel Kurulunda aldığı ‘Ticaret Müsaadesi’ kararının iptali kesin olarak sonuçlandı. Yargıtay’ın onamasının ardından KARDEMİR A.Ş, Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) 2011 yılının Ticaret Müsaadesinin iptal edildiğini bildirdi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyelerinin 12.08.2011 tarihinde yapılan genel kuruldaki gündemin 4. Maddesinde yer alan Ticaret Müsaadesi iznini almışlardı. Fakat KAPTAN D.Ç Avukatları ve Karabük Özel Sektör Haddeciler Derneği Eski Başkanı Murat Orhan, KARDEMİR Yönetiminin haklarında Sermaye Piyasası Kurulunun ‘Haksız Rekabet’ raporu ve ceza davası olması sebepleri ile “bu karar oy çokluğu ile alınmış olsa da geçersizdir” diyerek, ret oyu kullanmışlar ve muhalefet şerhi koymuşlardı.

Bunun akabinde Karabük Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ederek, kararın iptalini istemişler, mahkeme de davayı ret etmişti. Fakat Yargıtay üst kurulu, “SPK tarafından yapılan denetimlerde bir kısım yönetim kurulu üyeleri hakkında örtülü kazanç ve haksız rekabet raporlarının olmasından mahkemece bozma ilamına uyularak, Kardemir Yönetim Kurulu Üyelerine daha önceden alınan maddedeki yetkiden kaynaklanan afaki iyi niyet kurallarına aykırılık bulunmasına göre aynı kişilere aynı yetkilerin tanınmasının aykırılık teşkil ettiği ve bu aykırılığın genel kurulda çoğunluk oyu ile alınması suretiyle giderilemeyeceği gerekçesi ile” denilerek iptal edip, oy birliği ile onamıştı.

Bu karar ne anlama gelmektedir?

KARDEMİR A.Ş’nin 2011 yılında Yönetim Kurlunu oluşturan kişilerin sahibi ve ortağı olduğu, hatta ilişkili tüm ticari şirketlerinin (Yolbulan, Çağ Çelik, Kroman, Çelsantaş ve Dez gibi şirketler) KARDEMİR ile yapmış oldukları tüm ticari alım, satım ve hizmetleri (Demir, cevher, nakliye, petrol ürünleri, gaz, oksijen ve bunun gibi) iptal edildi.

Bundan sonraki aşamada KAPTAN D.Ç Grubu avukatları mahkeme ve Yargıtay tarafından onanan kararları Sermaye Piyasası Kuruluna teslim edeceklerini de belirttiler. SPK Hesap uzmanları, iptal edilen kararla beraber KARDEMİR Yöneticilerinin, KARDEMİR’den yaptıkları tüm ticaretlerinden elde edilen karları, ticari faizleri ile birlikte hesaplayıp KARDEMİR A.Ş’ye geri iade edilme sürecini başlatacaklar.

2013 Yılı Ticaret Müsaadesi iptali de Yargıtay tarafından haklı bulundu.

28.03.2013 Tarihinde KARDEMİR’in olağan üstü Genel Kurul toplantısında gündemin 7. Maddesinde yer alan KARDEMİR Yöneticilerinin ticaret müsaadelerinin yine oy çokluğu ile alınmıştı. KAPTAN D.Ç avukatları bu kararında yanlış olduğunu, oy çokluğu ile alınsa dahi yasal süreci başlatacaklarını belirtmiş ve yine Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava sürecini başlatmışlardı.

Yerel mahkeme “zamanında şerh ve ret oyu kullanılmamış” diyerek, davayı ret etmiş, KAPTAN D.Ç Gurubu da Genel Kurul kamera kayıtlarını incelenmesini talep etmiş, fakat bu talepleri de ne hikmetse yine reddedilmişti. Fakat Yargıtay yerel mahkemenin bu kararını davacı KAPTAN D.Ç’nin delil listesinde bulunan genel kurul video CD’sinin kayıtlarının incelenmesi gerektiğini, incelenmeden böyle bir kararın verilmesinin doğru bulmadığını açıklamıştı.

Yargıtay, Yerel mahkemeye “CD kayıtlarını incele muhalefet şerhi var mı, yok mu gör, ona göre karar verilemeli” diyerek kararı yine oy birliği ile bozmuştu. Yerel mahkeme kayıtları inceleyerek kararını yeniden önümüzdeki günlerde verecektir.

2014 Yılı Ticaret Müsaadesi iptalli de yolda.

KAPTAN D.Ç Grubu yetkililerinden edinilen bilgilere göre; 2104 Yılı ticaret müsaadesi iptaline yönelik Yargıtay onama tebligatlarının tarafların ellerine ulaştığı öğrenildi.

KARDEMİR A.Ş’nin, aynı 2011 ticaret müsaadesini bildirdiği gibi, 2014 yılı ticaret müsaadesi iptalini de önümüzdeki günlerde KAP’a bildirmesi bekleniyor.

2016 Ticaret Müsaadesine KAPTAN D.Ç’den Yürütmeyi Durdurma talebi geldi.

MORHANGeçtiğimiz Nisan ayının 14’ünde yapılan KARDEMİR A.Ş Mali Genel kurulunda Yönetim Kurulu üyeleri 2016 Ticaret Müsaadelerini oylamışlar ve tartışmalı genel kuruldan geçirmişlerdi. Hatta KAPTAN D.Ç Avukatı genel kurulda hazuruna verilen bilgilerde 2011 -2014 yılını kapsayan Ticaret Müsaadelerinin Yargıtay da onandığını, fakat hazuruna bilgi verirken KARDEMİR yetkililerinin “dava dosyalarının hala Yargıtay da bekliyor” şeklinde yanıltıcı bilgi vermelerine itiraz etmişler ve ilgili Ticaret Müsaadesi maddesine yazılı şerh koyup, ret oyu kullanmışlardı.

Murat Orhan ise genel kurulda dahi kanunları arkadan dolandıklarını, yasaları çiğnediklerini belirtmiş, UYAP üzerinden kararlarını ellerine ulaştığını söyleyerek, “Bu KARDEMİR Yöneticileri için sonun başlangıcıdır” ifadesini kullanmıştı.

Orhan, ayrıca “2011-2104 yılarındaki elde ettiğiniz karları KARDEMİR kasasına geri koyacaksınız” şeklinde çıkış yaparak “Ben sizlere ön alım hakkı kullanarak, adaletsiz davranmayın, kimsenin hakkını yemeyin. İlahi adalet er geç tecelli edecek diye yıllardır söylüyorum. Bu şirketin tamamı SPK’ya bağlı değil mi? SPK, sizin öncelikli mal alım hakkınızı dayatmalı bir şekilde durdurmadı mı, fakat siz hala aynı şekilde niye devam ediyorsunuz? Daha bunları sizin yolun sonunuza geldiğinizin başlangıçlarıdır.” şeklinde konuşmuştu.

Kaptan D.Ç Grubu avukatları, 13.05.2016 tarihinde ellerinde bulunan

  • 1-Yargıtay’ın onamış olduğu 2011 ve 2014 Ticaret Müsaadesi iptal kararları

  • 2- SPK raporları

  • 3- 14 Nisan 2016 KARDEMİR A.Ş Mali Genel Kurul Tutanakları ile


Telafisi mümkün olmayacak zararların doğmaması yönünden, Karabük Asliye Hukuk mahkemesine 2016 Yılı Ticaret Müsaadesinin Yürütmeyi durdurulması için müracaat etti.

Bu şu anlama gelmektedir; Yönetim Kurulunda bulunan, haklarında SPK raporları ve ceza davaları bulunan Yolbulan, Çağ Çelik ve Dez şirketlerinin Kardemir ile olan tüm ticaretlerine yasak gelmesi anlamına gelmektedir.
Yorumlar (0)
5
kapalı
banner23
banner17
banner18
banner39
banner74