SAFRANBOLU MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP SAFRANBOLU İLÇE BAŞKANI BERKE ATAY, BAZI İMAR UYGULAMALARINDA USULSÜZLÜKLER OLDUĞUNU İDDİA EDEREK, AÇIKLAMADA BU

Safranbolu 26.07.2014, 02:35 26.07.2014, 02:35
100
SAFRANBOLU MHP'DEN AÇIKLAMA
banner36

MHP SAFRANBOLU İLÇE BAŞKANI BERKE ATAY, BAZI İMAR UYGULAMALARINDA USULSÜZLÜKLER OLDUĞUNU İDDİA EDEREK, AÇIKLAMADA BULUNDU


 

berke-atay-basin-aciklama-imar

Milliyetçi Hareket Partisi’nin çiçeği burnunda, Safranbolu’nun yeni ilçe başkanı bir basın açıklaması yayınladı.

Atay, açıklamasında Safranbolu Belediyesi’nin bazı imar uygulamalarına dikkatleri çekti ve mahkeme kararlarının tersine hareket edildiğini örnekleri ile sundu.

MHP Safranbolu İlçe Başkanı Berke Atay, yazılı olarak yayınladığı basın açıklamasında şu görüş ve düşüncelere yer verdi;
17.07.2014 Tarihinde Safranbolu’da olağanüstü Belediye Meclis toplantısı gündeminde görüşülen Karıt Köyü kırsalındaki 237 Ada 4 Parsel, 333 Ada 1 ve 2 Parsellere ilişkin Plan değişikliği ile ilgili Safranbolu halkımızı bilgilendirme gereği duymaktayım.

İmar değişikliği önerilen arsalar Saka Koru Evleri karşısında yer alan Karabük – Kastamonu – Safranbolu kavşağının Batı ve Güneyinde yer almaktadır.

Safranbolu Barış, Bostanbükü, Karıt revizyon ilave imar planı uygulaması parselasyon planlarında, şehir merkezinde bulunan Perşembe Pazarı alanı ve Havuzlu Bahçe alanlarının Milli Emlak ile takası gerçekleşmiştir. Bu çerçevede; Belediye Hizmet Alanı imarlı ayrılmış olan 237 Ada 4 Parsel alanında E=0,60, Kat Yüksekliği: 8,5 metre Konut dışı Kentsel çalışma alanı olarak imar değişikliği yapılmıştır.

Parselasyondaki Kamu Hizmet alanının özel imara açılması 18 uygulama esaslarına aykırıdır. Plan ve Uygulaması (Parselasyon) 01.11.2011 tarihinde Zonguldak İdare Mahkemesince (2010/1756 E, 2011/1784 K) usul ve esastan iptal edilmiştir. 237 Ada 4 Parselin mahkeme kararındaki 1216 Ada 1 Parselle birlikte içinde bulunduğu alanda Zonguldak İdare Mahkemesi kesin hükmüne uygun düzenleme yapılmamıştır.

Safranbolu Belediye Başkanlığının; parselasyonun mahkemece iptal kararının temyizen bozulması talebi ise Danıştay 6. Dairesince reddedilerek, mahkemenin planları iptal kararı 14.04.2014 tarihinde (2012/3006 E, 2014/3053 K) onanmıştır.  Bu durumda, 237 Ada 4 Parselde imar değişikliği önerisi mahkeme kararına aykırıdır. Plan değişikliği önerisi, Plan ekinde Belediye’ye terk edileceği bildirilen Karıt 333 Ada 1 ve 2 Parsellerin içinde bulunduğu parselasyon planı da Kastamonu İdare Mahkemesince 2014/252 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 333 Ada 1 ve 2 Parsellerinde de işlem yapılması mahkeme kesin hükmünde aykırıdır.

Bu durumda; Meclis Üyelerimizin de içinde bulunup RED oyu verdikleri 10 Katlı Yurt yapılmak istenen parseldeki plan değişikliği işlemi, Danıştay ve Mahkeme kararlarına ve de İmar Mevzuatına aykırıdır. RED oyu veren Meclis Üyeleri, Danıştay ve Mahkeme kararlarına uygun davranmışlardır.

17.07.2014 tarihli meclis toplantısında; mahkeme kararlarına uygun oy veren Meclis Üyelerinin yurt yapılmasına karşı çıktıkları imajı verilerek, öncelikle öğrenciler olmak üzere tüm kamuoyunun hedefi haline getiren Sn. Belediye Başkanı Necdet Aksoy’un basın açıklamasını talihsiz ve yanıltıcı nitelikte buluyorum.

Zira, hukuk devletinde mevzuat, yasa ve mahkeme kararlarına uymak seçilmişler dahil tüm vatandaşlarımızın asli görevleridir. Meclis Üyelerimizin hatırlatmalarına rağmen mevzuat, yasa ve mahkeme kararlarına uygunsuz bir işlemin benimsenip, kabulü yönünde oy verilmesi son derece düşündürücü ve vahim bir durumdur.

2010 yılında Esentepe Mahallesi İmar Planı uygulamasında da mevzuata aykırı plan değişikliği meclis kararı ile alınmış, müfettiş tespitine karşın Belediye Başkanlığının temyize itirazı reddedilmiş, Danıştay 1. Dairesince 2012/887 E, 2012/1072 K sayılı kararı ile meclis üyelerine soruşturma açılmak üzere Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Dolayısı ile Belediye Meclis kararları mevzuat, yasa ve mahkeme kararlarına aykırı olmamalıdır.

Belediyemizin en kıymetli, altın değerindeki Perşembe Pazarı Alanı ve Havuzlu Park Alanının takası ile elde edilen belediye hizmet alanı parsellerinin değerlerinin altında mevzuata aykırı elden çıkartılmalarının ne derece doğru olduğunu kamuoyunun takdirine sunarım.

MHP. Safranbolu İlçe Başkanı olarak, mevzuat, yasa ve mahkeme kararlarına, kamu yararına uygun davranıp Belediye Meclisinde bahse konu olan plan değişikliğine RED oyu veren Meclis Üyelerini ve toplantıya katılmayan üyeleri hukukun üstünlüğüne duyarlı davranışlarından dolayı kutluyorum.

Son olarak belirtmek isterim ki; biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak güzel Safranbolu’muza yatırım yapılmasına, yapılmış ve de gelecekte yapılacak olan yatırımlara elbette ki karşı değiliz. Fakat, rant olgusundan arınmış, kentsel tasarım dahilinde, kamu yararına ve mutlaka yasalara uygun olmasını isteriz.

Bu vesile ile tüm İslam Alemi ve Türk Milletinin mübarek Ramazan Bayramını kutlar, önümüzdeki günlerin barış, sağlık ve mutluluklar getirmesini diler, saygılar sunarım.
Yorumlar (0)
9
açık
banner17
banner18
banner39
banner74