SAFRANBOLU DÜNYA MİRAS LİSTESİNDEN ÇIKARILMA TEHLİKESİNDE

Yeni İmar Planı için UNESCO’dan onay alınmazsa Safranbolu Dünya Miras Listesinden mi Çıkarılacak?

Safranbolu 21.06.2022, 14:32 21.06.2022, 14:45
7749
SAFRANBOLU DÜNYA MİRAS LİSTESİNDEN ÇIKARILMA TEHLİKESİNDE
banner131
banner36

Safranbolu'daki İmar değişikliği ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP İzmir Milletvekili Prof.Dr. Kamil Okyay Sındır soru önergesi verdi.

CHP İzmir Milletvekili Prof.Dr. Sındır, 24 Mayıs 2021’de plan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan İmar Planı için UNESCO Dünya Mirası Alanları Masası Tüzüğü’nün 172. maddesine göre; miras alanlarının ‘tampon bölgesi’ diye adlandırılan yerdeki değişiklikler için mutlaka UNESCO’dan onay alınması gerektiği, eğer onay alınmadan böyle bir şey yapılırsa, Dünya Mirası Listesi’nden Safranbolu’nun çıkarılmasının söz konusu olacağını iddia etti.

CHP İzmir Milletvekili Prof.Dr. Kamil Okyay Sındır soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda yazılı yer alan sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Sayın Murat KURUM tarafından, Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla dilerim.16.06.2022

Prof.Dr.Kamil Okyay SINDIR
İzmir Milletvekili

UNESCO’nun dünyanın en iyi korunan 20 kenti arasında saydığı Safranbolu’da tarihi alanın etrafı, 1985 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından ‘1. Derece Doğal Sit Alanı’ olarak tescil edildi.

Yine o dönemin yerel yönetiminin çabaları ve Dışişleri Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı’nın UNESCO nezdindeki girişimleriyle 1994 yılı 17 Aralık’ta Safranbolu, Dünya Mirası Listesi’nde Türkiye’de yer bulan dokuzuncu mekân oldu.

1985 yılındaki tescil kararı, 2019 yılında Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak değiştirildi. Bu kararla birlikte, bölgenin sınırlarında da değişiklik yapıldı.

2010 yılında Koruma Bölge Kurulu ve dönemin Safranbolu Belediye Meclisi tarafından onaylanan ve tepkiler üzerine iptal edilen ‘Mülga Koruma Amaçlı İmar Planı’, 2021 yılında doğal sit alanının statüsünün değiştirilmesinin ardından tekrar gündeme geldi. Ocak 2021’de, söz konusu bu alan için hazırlanan imar planı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından uygun bulunarak 24 Mayıs 2021’de plan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

Ancak, UNESCO Dünya Mirası Alanları Masası Tüzüğü’nün 172. maddesine göre; miras alanlarının ‘tampon bölgesi’ diye adlandırılan yerdeki değişiklikler için mutlaka UNESCO’dan onay alınmalıdır. Eğer onay alınmadan böyle bir şey yapılırsa, Dünya Mirası Listesi’nden Safranbolu’nun çıkarılması söz konusu olacaktır.

UNESCO’ya bildirilmeden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınmış olan bölgenin imara açılması kararı, bölgenin doğal yapısında ve UNESCO tarafından korunmuş olan yerde tahribata neden olacağı endişesi hakimdir.

Yukarıda yazılı açıklanan nedenlerle, aşağıda yer alan sorularımın tarafınızdan yanıtlanmasını saygıyla dilerim:

1.         Dünyanın “en iyi korunan 20 kenti” arasında yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Safranbolu kentinde, çevresinde, tampon bölge olarak tanımlanan alan içinde imara açılması yönünde karar aldınız mı? Aldıysanız nedenini açıklar mısınız?

2.         İmara açılması planlanan bölgede imar yoğunluğu, kullanım kararları ve yapılaşma şartları nelrdir?

3.         Bölgenin imara açılması yönünde almış olduğunuz karar öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklar olmak üzere ilgili kamu idareleri ile herhangi bir görüşme/yazışma olmuş mudur? Gelen yanıtlar (olumlu/olumsuz) nelerdir?

4.         Bakanlığınız tarafından resen yapıldığı anlaşılan imar planları hakkında Safranbolu Belediyesi’nden ve/veya Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan “imar değişikliği”ne ilişkin bir görüş alınmış mıdır? Alınmamışsa nedeni nedir?

5.         Bakanlığınız tarafından değiştirilen imar planı için UNESCO’dan onay alınmış mıdır? Alındıysa onay tarihi nedir?

6.         Safranbolu “Dünya Koruma Listesi” içerisinde yer almasıyla ülkemiz turizm açısından ekonomik katma değeri yüksek olan bölgemizdir. Bölgeyi yıllık ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı nedir? Buradan elde edilen turizm geliri 1994 yılı itibariyle yıllar bazında ne kadardır?

7.         Bölge imara açıldıktan sonra biyolojik çeşitlilikte ve habitatta yaratacağı tahribat için bir çalışma yapılmış mıdır? Bakanlığınızca alınması planlanan önlemler nelerdir?

Yorumlar (4)
orhan 2 hafta önce
çıkarsınlarda eski çarşıya rezisdanslar yapılsın
Deniz 2 hafta önce
Safranbolu UNESCO'dan çıksın diyenler keşke kendileri delikten çıkmasıydı.
Karabük 2 hafta önce
Karabuk merkezin paçasindan asılan bela oldu safranbolu büyün kurumlar o tarafa taşınmak isteniyor , çıkarsınlar sevinirim
Şeyma kk 2 hafta önce
Safranbolu da olmazsa Karabük biter. Haritadan silsinler bence Zonguldak'a baglasinlar bu kadar boş şehir görmedim ben hayatımda
banner11
banner12
21
açık
banner125
banner18
banner74