Safranbolu’da 10, 11 Şubat günlerinde yapılan toplantının devamı 18 ve 19 Nisan günlerinde gerçekleştirildi

Safranbolu Belediyesi, Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projesi'nin A1.1.5 “Yerel Yönetimlerde Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulması için Standartlar ve İlkelerin Geliştirilmesi” bileşeni kapsamında, 1390 belediye arasından pilot ilçe belediyesi seçilmişti. Proje kapsamında Safranbolu’da 10, 11 Şubat günlerinde yapılan toplantının devamı 18 ve 19 Nisan günlerinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın eş yararlanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “yerel yönetimlerde insan kaynakları yönetimini düzenleyen mevzuat çerçevesinin iyileştirilmesine” yönelik; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde, 18 Nisan’da Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin katıldığı ilk toplantıyla başlayan görüşmeler, ilgili birim müdürlerinin faaliyetleriyle 19 Nisan’da tamamlandı. Ankara’dan gelen ekipte ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çalışma Uzmanı Nihat GÖKÇE, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Baş Teknik Uzmanı Prof. Dr. Hakkı Hakan YILMAZ, UNDP Proje Yöneticisi Neslihan YUMUKOĞLU, UNDP Proje Sorumlusu Aylin ARIKAN, A.1.1.5. Faaliyeti Kıdemli Yerel Uzmanı Neslişah AYTUĞ yer aldı. 
Burada yapılan çalışmanın ardından, Safranbolu Belediyesi yetkilileri 12 ve 13 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek Danışma Kurulu Toplantısına davet edildi.

Bu toplantıdan sonra tamamlanacak mevzuat önerileri raporu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulacak. Toplantılarla, Türkiye’de uluslararası standartlara uygun etkili, kapsayıcı, hesap verebilir ve katılımcı bir yerel yönetimin sağlanması amaçlanıyor.