BÖYLE ODA BAŞKANI OLMAZ OLSUN..!

Safranbolu Esnaf Odası'nın 20 yıllık başkanı Muammer Dumaner hakkında müfettişlerin hazırladığı rapor, ahlaki çöküşün en büyük örneğini sergiliyor.

Manşet 22.06.2021, 17:33 22.06.2021, 17:38
3373
BÖYLE ODA BAŞKANI OLMAZ OLSUN..!
banner131
banner36

Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner hakkında Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün müfettiş raporu “Bu kadarına da pes” dedirtecek cinsten.

20 yılı Safranbolu Esnaf Odası Başkanlığı yapan Muammer Dumaner’in elde ettiği haksız kazançlar yönündeki müfettiş raporu herkesi hayrete düşürecek kadar ilginç iddialar ile dolu.

Dumaner, Safranbolu tanıtımı için İstanbul’da katıldığı fuarlarda, Esnaf Odası tarafından açılan stantlarda evinde yaptığı marmelatları satmış.

Safranbolu Esnaf odasında çalışan ve yönetiminde bulunanlardan Dumaner’in bir ay önce maaşını aldığı yönündeki müfettiş raporunda 3 yıllık maaşının erken aldığı bölümü kadar faizin odaya geri iadesi isteniyor.

Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin inceleme raporunda; Oda Başkanı Muammer Dumaner’in kamuyu zarara uğratması ve haksız menfaat sağladığı yönünde yargılanması gerektiği vurgulanıyor.

20 Yılı aşkındır oda başkanlığı yapan Dumaner’in Odaya ait olan hizmet aracını kendi şahsi işlerinde kullandığının altı çizilerek, aracın sigorta, muayene, tamir ve bakım gibi ücretlerinin oda başkanı tarafından ödenmesi gerektiği belirtiliyor.

Müfettiş raporunda, toplumsal ahlakın adeta çöküşünü gösteren en önemli madde ise Dumaner’in odanın kırtasiye malzemelerini yıllardır kendisine ait olan kırtasiye dükkanından temin ettiği yönündeki tespit.

Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner hakkında, tüm toplum ahlak ve etik yaşam kurallarını altüst eden müfettiş raporu okuyanları hayrete düşüreceği gibi, ahlaki çürümüşlüğün nerelere geldiğini de ortaya seriyor.

İŞTE TOPLUMSAL AHLAKİ ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ ORTAYA SEREN RAPOR;    

Tanıtım Fuarlarında Evinde Yaptığı Marmelatları Satmış

Fuarlarda Oda Başkanın evde yaptığı marmelatları sattığı yönündeki tespitler ve “Bu kadar mı düştün Muammer Dumaner?” dedirtecek raporun ilgili maddesi şöyle;

Oda Başkanı Muammer Dumaner'in, fuara oda adına ve oda imkanlarıyla katılmasına rağmen fuarda kendi ürünlerini sattığı iddiası hakkında yapılan değerlendirme sonucunda; İstanbul Kongre Merkezinde Coğrafi İşaretler, Sağlıklı Beslenme Fuarına oda adına Muammer Dumaner'in katıldığı, yapılan harcamanın oda tarafından karşılandığı, bununla birlikte oda adına tanıtımı yapılan Safran’ın yanında Muammer Dumaner'in evinde yaptığı kuşburnu marmeladını stantta sattığı, bunun üzerine, oda yönetim kurulunun Muammer Dumaner'in stant ücreti ve konaklama bedelini iade etmesinin kararlaştırıldığı ve iadesinin odaya yapıldığı görülmüştür.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinde aynen "... görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız menfaate sağlayan kamu görevlisi ... cezalandırılır" hükmü yer almaktadır.

Söz konusun hüküm doğrultusunda, Odayı temsil eden fuara katıldığı halde odanın ürünüymüş gibi kendi evinde yapmış olduğu kuşburnu marmeladını standa koyarak satışını yapan ve şahsına gelir elde eden oda yönetim kurulu başkanı görevinin gereklerine aykırı hareket ederek, haksız menfaat sağlamıştır. Bu nedenle, adı geçenin Türk Ceza Kanunu’nun 257/1 maddesi gereğince cezalandırılmasına teminen 16/12/2020 tarihli ve 247-C/06 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiştir.

Öte yandan Muammer Dumaner tarafından stant parası ve konaklama giderinin odaya iade edilmesi sağlamış olduğu menfaati ortadan kaldırmayacak, bu husus yargı aşamasında ilgili yasa metinleri dikkate alınarak, yargı menfaatlerince değerlendirilecektir.

Maaşını ve Hakkedişini Herkes Ay Sonunda Dumaner Başkan Aybaşında Almış

Ticaret Bakanlığı Müfettişi Dumaner’in herkesten önce ay başında aldığı maaşların faizinin odaya geri ödenmesi gerektiğinin altını çizmiş.

Oda başkanı Muammer Dumaner'in maaşını ay sonunda alması gerekirken, ay başında aldığı iddiası hakkında yapılan değerlendirme sonucunda: 2018 yılının 7. ayına kadar oda başkanı da dahil olmak üzere, yönetim kurulu üyelerine aylık ücret ve huzur hakları ödemeleri ay sonunda yapılmış, söz konusu uygulama Borçlar Kanunu’nun ücretlerin ödeme süresi başlıklı 406. maddesi kapsamında adet haline de gelmiştir. Buna karşın, Oda Başkanı Muammer Dumaner'in aylık ücretinin 2018 yılının 8. ayından itibaren ay başlarında ödenmeye başlandığı, aynı tarih itibari ile aylık ücret alan başkan vekili ile huzur hakkı alan diğer yönetim kurulu üyelerine ödemelerin ay sonlarında yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda, Oda başkanının diğer yönetim kurulu üyelerine göre erken aldığı ücrete karşılık gelecek banka faiz geliri veya mahrum kalınan para değerinin Oda Başkan Muammer Dumaner’den tahsil edilip, edilmemesi hususunun yapılacak genel kurul toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmesi hususunda odaya bildirim yapılması gerekmektedir.

Makam Aracını Yıllarca Kendi Özel Aracı Gibi Kullanmış

Müfettiş raporunda, odanın hizmet aracını kendi özel aracı gibi kullandığından Türk Ceza Kanunun ilgili maddesince yargılanması gerektiği belirtiliyor.

Oda Başkanı Muammer Dumaner'in oda aracını özel aracı gibi kullandığı iddiası hakkında yapılan değerlendirme sonucunda; Yapılan incelemelerde oda başkanı Muammer Dumaner'in 2015 yılından itibaren oda hizmet aracını özel işlerinde kullandığı anlaşılmıştır. Odanın aracını özel işlerinde kullanmak suretiyle görevinin gereklerine aykırı hareket ederek, haksız menfaat sağlayan oda yönetim kurulu başkanı Muammer Dumaner'in Türk Ceza Kanununun 257/1 maddesi gereğince cezalandırılması gerektiği, 2015 yılından itibaren görev yapan denetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının ise Savcılıklarınca takdir edilmesinin uygun olacağı anlaşıldığından, Müfettişliğimizce 16/12/2020 tarihli ve 247-C/06 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiştir.

Öte yandan, özel işlerinde kullanılmış olan aracın yakıt masraflarının oda başkanı tarafından karşılanması edinilen haksız menfaati ortadan kaldırmayacak, bu husus yargı aşamasında ilgili yasa metinleri dikkate alınarak yargı mercilerince değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, 2018-2020 (9. ay itibari ile) yılları arasında oda başkanı tarafından 3.784,75 TL, egzoz muayene, sigorta, bakım ve tamirat giderleri 6.376,11 TL olmak üzere, toplamda 10.160,86 TL harcamanın yapıldığı anlaşılmış, gerçekleşen hizmet aracı giderlerinin tahmini bütçede yer alan tutarları aşmadığı görülmüş, durum bu yönüyle hukuki (mali) sorumluluk doğurmayacağı anlaşılmıştır. Bununla birlikte, Başkanın özel işlerde kullandığı aracın bakım, tamirat, sigorta, amortisman giderlerinin tamamı oda tarafından karşılanmıştır. Bu nedenle, özel işlerde kullanılan aracın söz konusu masraflarının bir kısmının oda başkanından tahsil edilip edilmeyeceği hususunda genel kurul toplantısında görüşme yapılması gerekmektedir.

Esnaf Odasının Tüm Kırtasiye Malzemelerini Kendi Kırtasiyeci Dükkanından Almış

Safranbolu Esnaf Odasının tüm kırtasiye malzemelerini, kendisine ait olan kırtasiye dükkanından aldığının altı çizilen raporda toplumsal ahlaki değerlerin 20 yıllık oda başkanı tarafından nasıl ayaklar altına alındığı net bir şekilde ortaya konuluyor.

Odanın kırtasiye ihtiyaçlarının oda başkanı Muammer Dumaner'in sahibi olduğu kırtasiyeden karşılandığı, bu durumun diğer esnaflara haksızlık olduğu iddiası hakkında yapılan değerlendirme sonucunda;

2017 yılından itibaren yapılan odanın kırtasiye ihtiyaçlarının tamamına yakınının oda başkanı Muammer Dumaner'in sahibi olduğu Baskı Dünyası adlı kırtasiye işletmesinden karşılandığı ve ödemesinin yapıldığı, adı geçen kırtasiyeden alınan malların tamamının yönetim kurulu toplantılarında görüşülerek ödemelerinin kabul edildiği, 2020  yılında alınan yönetim kararı uyarınca Odaya alınacak mal ve hizmetlerin en az üç teklif alma usulü ile gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı, söz konusu kararın Oda mal ve hizmet alımlarında uygulanmaya başlandığı, böylece sadece Başkanın sahibi olduğu kırtasiyeden malzemenin alınması diğer esnaflara da haksızlık olacağı şeklinde değerlendirmenin önüne geçildiği anlaşılmış, ayrıca teklif alma usulüne uyulması hususunda odaya bildirimde bulunulmasının uygun olacağı anlaşılmıştır.

Yorumlar (5)
deepweb 1 yıl önce
Yirmi yıldır kullanmış aracı peki yirmi yıldır hiç mi denetimden geçmemiş? Neden 19 yıldır değilde yirminci yılda görebilmiş. Kırtasiye olayı da aynı şekilde tespiti zamanında yapacaksın cezayı zamanında keseceksin.Esnafın yirmi yılını gitmiş. Ben ona bakarım. Cezasını tabi sonuna kadar çeksin ama zamanında çeksin.Yirmi yıl sonra değil.
Gilano 1 yıl önce
Bunların ortaya çıkması için seçim mi olması lazım?
dlk 1 yıl önce
simdi mi anlamıslar
Vatandaş 1 yıl önce
Benim yorumu neden yayinlamadiniz
Osman 1 yıl önce
Adam bişey yapmamışki ne var bunda
banner11
banner12
30
açık
banner125
banner18
banner74