AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Meclis Genel Kurul çalışmaları ve 12 Kasım’da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısıyla ilgili konuştu.

Güneş, Meclisin yeni yasama dönemine hızlı başladığını ve vatandaşların mağduriyet yaşadığı sorunları çözdüğünü vurguladı. Demokrasi ve Özgürlük Adası’nda 12 Kasım’da gerçekleşen toplantıya da vurgu yapan Güneş İsmail Gaspıralı’yı işaret ederek Türk Devletleri arasında “Dilde, Fikirde ve İşte Birlik oluştuğunu söyledi. Türkiye’nin bu birlikteliğe tecrübesiyle, uluslararası diyalog geçmişiyle lokomotif olacağını ifade eden Güneş işbirliğini daha ileri taşımaları gerektiğinin altını çizdi.

“ Dün ebedi hayata uğurladığımız, fikirleriyle ufkumuzu genişleten, yüzlerce eseri arkasında bırakan kendi deyimi ile “dünya sürgünü” biten mütefekkir merhum Sezai Karakoç üstadımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Dirilişin Çevresinde adlı eserinde de Karabükümüze vurgu yaparak. “ Karabük’te olduğu gibi, İslam haritasının her köşesinden yükselen bacalar ve bacalardan tüten mesut dumanlar…” demiş ve şehrimizi umudun göstergesi yapmıştır.
Bir kez daha rahmet diliyorum. 

Meclis genel Kurulumuz 1 Ekim’den itibaren yoğun bir çalışma temposuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Yasama döneminin ilk konusu; dünyamızı ve ülkemizi de yakından ilgilendiren “Paris İklim Değişikliği Anlaşması” olmuştur. Bu anlaşmayla ülkemizin ve dünyamızın ekosistemine olan saygımızı bir kez daha gösterdiğimizi güçlü bir şekilde vurgulamış olduk. Bu kapsamda Türkiye 2053 yılına kadar sıfır karbon salınımını gerçekleştirecektir. Bu vesileyle gelecek kuşaklara en güzel miraslardan birisini bırakmış olacaktır. Yine bu yasama döneminde Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklerle 850 bin küçük esnafımıza gelir vergisi muafiyeti sağlanmıştır.

Küçük esnafımıza bu destek can katacak ve esnafımızın kazancına bereket getirecektir. Ülkemizin can damarı Çiftçilerimiz de bu desteklemeden yararlanacaklardır. Bu yasama döneminde üzerinde çalıştığımız hassas konularından birisi de Kooperatifler Kanunu olmuştur. Kooperatiflerin Mevzuatları günümüz şartlarına uyarlanarak uygulamadaki aksaklıklar giderilmiş ve nitelikli çalışmaya kolaylık sağlanmıştır  Yine bu zaman diliminde uluslararası ilişkilerimizi düzenleyen anlaşmaları da Genel Kurulumuz gündemine almış;  Karşılıklı Güvenlik Anlaşmaları ve Serbest ticaret Anlaşmaları kabul edilmiştir.

Kıymetli arkadaşlar bu süre zarfında ülkemizin ve coğrafyamızın güvenliğini ilgilendiren iki tezkere yine Genel Kurul’da kabul görmüştür Suriye ve Irak tezkereleriyle birlikte Azerbaycan tezkeresi de kabul edilerek ülkemize yönelebilecek tehditleri bertaraf etme kararlılığımızı vurgulamış olduk. Türkiye bölgesinde barışı sağlamaya kararlıdır.  Bunu da milletimizle birlikte başaracağız Son olarak İcra ve İflas kanununa yönelik uygulamalarda yaşanan ve vatandaşlarımızın da mağdur olduğu bir takım düzenlemeleri bu hafta görüşmelere başladık ve önümüzdeki günlerde yasalaşmış olacak. 

Arkadaşlar  Bildiğiniz üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adası 12 Kasım’da Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk dünyası liderlerini buluşturdu. Bu buluşma son yıllarda Türk Devletleri’nin birlik olma ve birlikte hareket etme arzularını ısrarlı biçimde vurgulamaktadır. Başlangıçta Türk Dili Konuşan Ülkeler birliği adı altında şekillenen topluluk bugün “Türk Devletleri Teşkilatı” na dönüşmüştür. Ortak birlikteliğimizin en anlamlı yönü dil birliğimizdir.  Büyük mütefekkir İsmail Gaspıralı’nın yüz yıl önce ifade ettiği; “Dilde, fikirde ve işte birlik” mefkuresi adeta sıralamasıyla bugün vücut bulmuştur. Ana Dilimiz Devletlerimizi bir araya getirmiştir. Sonrasında fikirlerimiz birleşmiş, harmanlanmış; iş dünyasına, ekonomik birlikteliğe evrilmiştir.

Dünyanın yeni bir döneme geçiş yaptığı bu günlerde ekonomik işlevsellik Asya kıtasına doğru meyletmiştir Dünya ekonomisinin güçlü bölgesi Avrupa ve yükselen Asya bugün birbirine daha çok ihtiyaç duymaktadır.  Asya ve Avrupa arasında köprü olan coğrafyada ise 300 milyonluk nüfusa sahip Türkler bulunmaktadır. Köprü vazifesini de bizim de içinde bulunduğumuz geniş topraklar üstlenecektir Jeopolitik konumun bu denli önemli olması; Türk Devletlerinin bir arada ortak hareket etmesiyle güçlü bir büyümeye işaret etmektedir.  Bölgelerinde huzurun, güvenliğin ve istikrarın olduğu Türk Devletleri; ticareti hayatında canlı olmasına şüphesiz büyük katkı verecektir. 12 Kasım’da gerçekleşen kurumsal değişim buna işaret etmektedir.  Modern dünyaya gün geçtikçe daha iyi adapte olan Türk Devletleri potansiyellerini ortaya çıkarmak için fırsat bulmuştur. 1 Eylül 2022 yılına kadar kurulacak ortak “Türk Yatırım Fonu” da yeni ekonomik gelişmelere karşı güçlü bir hamledir Değerli arkadaşlar,  Türk milleti olarak tarihe katkılarımız asla yadsınamaz. 


Türkiye, sanayi ve teknoloji altyapısıyla, uluslararası diyalog tecrübesiyle, zengin kültürel geçmişi ve potansiyeli ile bu birliğin lokomotifi olacaktır.  Bu duygu ve düşüncelerle Türk Devletleri olarak hep birlikte bu birliğe sahip çıkmalıyız İş birliğimizi daha da ileri taşımalıyız.  Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” Dedi.