TAM BİR KOMEDRAM..!

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KADİR GÖKMEN ÖĞÜT’ÜN, KARABÜK KAMU HASTANELERİ VE GENEL SEKRETERLİĞİ İLE İLGİLİ

banner73
Güncel 23.09.2013, 13:53 23.09.2013, 13:53
16
TAM BİR KOMEDRAM..!
banner36

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KADİR GÖKMEN ÖĞÜT’ÜN, KARABÜK KAMU HASTANELERİ VE GENEL SEKRETERLİĞİ İLE İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞINA VERDİĞİ SORU ÖNERGESİNİN CEVABI KARABÜKLÜLERİ ŞAŞIRTTI


 

BAKANLIĞIN CEVAPLARI DOĞRU MU..?


 

komedram-kadir


Karabük’ten sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevaplaması için verdiği soru önergesinin cevapları Karabüklüleri bir hayli şaşırttı.

Bakanlığın verdiği cevapların doğruluk derecesi kamuoyunda şimdi tartışılmaya başlandı.

İşte Milletvekili Öğüt’ün sorduğu sorular ve Sağlık Bakanlığının bu sorulara verdiği cevaplar;

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Kadir Gökmen ÖĞÜT


İstanbul Milletvekili


Karabük Devlet Hastanesi'nin ve bağlı olduğu Beşbinevler Devlet Hastanesi'nde vatandaşın sağlık hizmeti alma hakkını engelleyen bazı sıkıntılar olduğu haberleri kamuoyuna yansımıştır.

Bu doğrultuda;

Soru - 1           Her iki hastanenin de aynı anda kullandığı, hasta kabullerinin, kayıtların tutulduğu ve tüm işlemlerin yapıldığı bilgi işlem sistemi olan bilgisayar otomasyon sisteminin sürekli çöktüğü ve bu zamanlarda hastaların muayene olamadığı, hastanelere hasta kabulünün yapılamadığı doğru mudur?

Cevap - 1             Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı il merkezinde bulunan Sağlık Bakanlığı Karabük Üniversitesi Eğitin ve Araştırma Hastanesi. İki ayrı fiziki buna da hizmet sunmakta olduğundan bir adet HBYS programı kullanılmaktadır. Otomasyon Sisteminin çökmesi gibi bir sorun söz konusu değildir. Zaman zaman bağlantı ve sistemden kaynaklanan sıkıntılar yaşanmış fakat bu sıkıntılar hasta kabul ve hasta muayenesine engel teşkil etmemiştir.

Soru -2                        Hastanelerde önceki otomasyon sisteminden daha düşük versiyonlu bir otomasyon sisteminin kurulduğu dile getirilmektedir. Bu iddia doğru mudur; doğru ise teknolojinin her geçen gün ilerlediği ve özellikle sağlık gibi hayati bir alana adapte dilmesi ivedilikle gerekirken eski bir sistemi kullanmanın gerekçesi nedir?

Cevap -2         01/11/2012 tarihinde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği kurulmuştur. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği öncesinde Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımı ve işbirliği çerçevesinde ortak kullanımda bulunan Sağlık Bakanlığı, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde işbirliği öncesi kullanılan 3 ayrı Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi  (HBYS) hizmet kalitesinin arttırılması ve tesislerde uygulama birliğinin sağlanması maksadıyla komisyon kurularak değerlendirilmeye alınmış, söz konusu üç firma programları ile ilgili sunuşunu yapmış ve Kuruma tekliflerini sunmuştur. Komisyonun yeniden değerlendirmesi sonucu halen tesislerdeki mevcut programın kullanılmasına karar verilmiştir. Daha düşük versiyon ve eski sistem değildir.

Soru - 3           Yasanın yürürlüğe girmesiyle göreve getirilen Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve yardımcılarının çoğunlukla görev yerlerinde bulunmadığı dile getirilmektedir. Genel Sekreter ve bir yardımcısının Bartın’da, diğer yardımcısının da Ankara’da ikamet ettiği, haftanın 3 günü Karabük’te durdukları iddiası doğru mudur? Doğru ise bu şekilde nasıl görev yapmaları beklenmektedir?

Cevap - 3        Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve hizmet başkanları Karabük İlinde ikamet etmekte olup, izinli ya da görevli olmadıkları takdirde görevlerinin başında bulunmaktadırlar.

Soru - 4           Kamu Hastaneleri Müdürlüğü görevine getirilen kişinin kadrolarında partizanlık yaptığı yönünde şikayetler olduğu kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu şahsın asli görevinin hiç bir ayırım gözetmeksizin kamu hizmeti vermesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, böyle bir iddiayı araştırılmayı düşünmekte misiniz?

Cevap - 4        Karabük Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde görev yapan idarecilerimizin hiçbiri hakkında partizanlık yapıldığına ilişkin yazılı yada sözlü herhangi bir şikayette bulunulmamıştır ve bu yönde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Soru - 5           Karabük ve Safranbolu Devlet Hastanesi'nde genel sekreterlik ve yönetim kadrosunun döner sermaye ve farklarının zamanında aldığı da ifade edilirken, çalışanların döner sermayeleri ve farklarını hiçbir ay zamanında alamadığı, sözleşmeli personelin maaşlarında da aynı sıkıntı yaşandığı dile getirilmektedir. İddialar doğru mudur; araştırılması düşünülmekte midir?

Cevap - 5        Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde hastane idarecileri ile çalışanlar, maaş ve döner sermaye ek ödemelerini aynı bütçeden ve aynı zamanda almaktadır. Dolayısıyla çalışanlar arasında döner sermaye ödenmesi arasında herhangi bir zaman farkı yaşanmamaktadır.

 
Yorumlar (0)
6
kapalı
banner23
banner17
banner18
banner39
banner74