SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

DEVA Partisi Karabük İl Başkanı Yusuf Aydın sağlık hizmetlerinde yaşanan problemler ve MHRS randevu sorunları ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Güncel 13.12.2021, 17:49 14.12.2021, 15:06
100
SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR
banner36

DEVA Partisi Karabük İl Başkanı Yusuf Aydın sağlık hizmetlerinde yaşanan problemler ve MHRS randevu sorunları ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Başkan Aydın Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 6 maddelik genelgenin randevu sorununu çözmeyeceğini ifade etti. 

DEVA Partisi Karabük İl Başkanı Yusuf Aydın, "İlimizde randevu sıkıntısı ile başlayan sağlık hizmeti sorunlarını yakından inceleyerek, yaşanan aksaklıkları ve eksikleri çözümleri ile birlikte gözler önüne seriyor." Başkan Aydın Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Aralık Perşembe günü yayınlanan MHRS sorunu ile ilgili 6 maddelik genelgenin kangrenli parmağa pansuman yapmaktan farkı olmadığını ifade etti. 

DEVA Partisi Karabük İl Başkanı Yusuf Aydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Karabük’te sağlıkta ayyuka çıkan problemler bizler tarafından da takibe alınmış, eksiklik ve aksaklıkların tespiti için konunun paydaşları ile görüşmeler yapılmış, halk dinlenmiş ve uzmanlarla istişarelerde bulunulmuştur. Karabük’te sağlık hizmetinde yaşanan eksiklik ve aksaklıklar saymakla bitmiyor. Araştırmalar kapsamında sorunları yerinde inceleyip dinlediklerini ifade ederek “Hem hastanın hem sağlık çalışanlarının mutsuz olduğu örnek bir sağlık sistemimiz var. Hava kirliliği ve yaşlı nüfus oranının yüksek olmasından dolayı ilimizde sağlık hizmetlerinin sunumu büyük önem arz etmektedir. İlimizde özellikle kanser vakaları, kronik solunum yolu hastalıkları ve kalp-damar hastalıkları oranı yüksektir." dedi.

Birçok Hastane Borç Batağında

"Bilindiği gibi uzun zamandır devlet hastanelerinde MHRS ‘den randevu alınarak muayene olunabilmektedir. Bu sistem kendi içinde büyük sorunlar taşımaktadır. Randevu sürelerinin Dünya muayene standart sürelerinin çok aşağısında olmasının yanı sıra birçok branşa telefon ile randevu almak mümkün olamamaktadır. Birçok hastane borç batağında olduğu için döner sermaye dağıtamamakta bu da sağlık çalışanlarının ve özellikle de doktorların MHRS dışında hasta bakmaya tavır almalarına sebep olmaktadır. MHRS sistemindeki bahsedilen aksaklıkların yanı sıra sistem tarafından her bir hekime ortalama 35 ile 40 arasında hasta tanımlanmaktadır. Eskiden bu sayı biraz daha fazlayken, Döner sermaye paylarının düşürülmesi sebebiyle hekimler de daha fazla hasta bakmak için istekli olmamaktadır. "

“Bakanlığın MHRS Genelgesi İle Kangrenli Parmağa Pansuman Yapmıştır”

"Nitekim sağlık bakanlığı da yıllardır uygulanmaya çalışılan MHRS sistemindeki çöküşün farkındadır. Ama çözüm üretmekten uzak genelgelerle, adeta çözümü yereldeki yöneticilerin üstüne yıkarak; konuyu imkanları kısıtlı yerel sağlık yöneticilerinin yetersiz palyatif çözümlerine  terk etmektedir. Bakanlığın 09.12.2021 tarihli genelgesi de MHRS sistemindeki çöküşü gidermekten çok düzeltmeye çalışıyormuş gibi yapmaktan ibarettir. Fiziksel şartlar düzeltilmeden yayınlanan genelgenin, kangrenli parmağa pansuman yapmaktan farkı yoktur."

“Kentte Devlet Hastanesi Olmadığı İçin Araştırma Hastanesinde Yığılmalar Meydana Gelmektedir”

"Üç kademeli olarak planlanan sağlık sisteminde; aile hekimliğinin aştığı noktalarda şehir hastanesine gidilmesi, oranın da daha ileri tetkikler istemesi durumunda üniversite araştırma hastanesine sevk edilmesi gibi teorik planlamaların Karabük’te tutmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Halkımız ilk kademe aile hekimliğini geçerek direk hastaneye gitmektedir. Bu durumun iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Şehrimizde ikinci kademe şehir hastanesi olmayıp araştırma hastanesi bulunmakta; bu durum değil ileri tetkiklerin, normal muayenelerin dahi aksamasına sebebiyet vermektedir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilerek hastaların ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde yığılması önlenebilir. Planlı bir şekilde, acil durumlar hariç hastaların direk hastaneye gitmeye ihtiyaç duymayacakları birinci basamak sağlık hizmetlerine ihtiyaç vardır. Ayrıca ilimizin en büyük ihtiyacı ikinci basamak devlet hastanesidir.

8 yıldır ilimizde ikinci basamak devlet hastanesi bulunmamaktadır. Maalesef 800 yatak kapasitesi bulunan Karabük’ümüz 400 yataklı üçüncü basamak bir hastaneye mahkûm edilmiştir. Son iki yıldır yaşanan ve birkaç yıl daha sürecek olan COVID sürecinde bunun eksikliği ciddi derecede hissedilerek yaşanmıştır."

“Hekimler Kendilerini Değersiz Hissetmektedir”

"Yaptığımız görüşmelerde hekimler kendilerinin değersiz hissettirildiğini ifade etmektedir. Hem pandeminin getirdiği ağır şartlar hem sistemdeki tıkanıklık ve aksaklıklar ile yetersiz kapasite, alet edavat eksiklikleri ülkemizin kutsal meslek mensubu bu insanlarını çileden çıkarmaktadır. Bazen ameliyat eldivenine bile muhtaç olmuş hekimlerden bahsetmekteyiz. "

“20 ayda 9 bin hekim istifa etti”

"Salgının ağırlaştırdığı çalışma koşulları, aşınan maaş ve özlük hakları, sağlıkta şiddet ve mesleki tatminsizlik nedeniyle sağlıkçıları artık tükenme noktasına getirdi. Çok sayıda sağlık çalışanı istifa ediyor; imkânı olan başka ülkelere göç ediyor. Zamanını dolduran hemen emekli oluyor. Son yirmi ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışırken istifa eden hekim sayısı dokuz bin kişiyi buldu. Beyin göçü ise binlerle ifade ediliyor."

“Dolar Kuru Nedeni İle Birçok Tıbbi Malzeme Alınamıyor”

"İlimizde kanser vakaları ülke ortalamasının üzerindedir. Kanser hastalarının tedavilerinin takibinde ve evrelemesinde kullanılan PET cihazı ile hizmet alımı için ihale yapıldığı fakat dolarda oluşan kur farkından dolayı hiçbir firmanın bu ihaleye girmediği, ayrıca birçok tıbbi malzemenin alınamadığı, çok sık bir şekilde önlük ve eldivenlerin bile yoka girdiği bilinmektedir."

“Yetkililer Liyakatsiz Personelden Son Derece Muzdariptir”

"Yetkililer ile yapılan görüşmeler sonucu elde ettiğimiz bilgiler ülkemizin geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. Yetkililer siyaset sebebiyle hastane kadrolarına yerleştirilen liyakatsız personelden son derece muzdariptir. Liyakatsiz kadroların yapılması gereken işi ağırlaştırdıklarını ve huzursuz bir ortama neden olduklarını ifade etmektedir. Özellikle hastane temizlik ve güvenlik hizmetleri için alınan personellerin partizanca faaliyetleri bizleri bu araştırmayı yapmaya ve bildiriyi yayınlamaya da sevk etmiş bulunmaktadır. "

 “Halkımız Muayene Olduğu Doktoru 3 Ay Sonra Bulamıyor” 

"57 hekimin kentimize tayin olduğu haberini de maalesef sevinç ile karşılayamıyoruz. Kentimizi bu hekimler için cazip bir hale getiremediğimiz sürece görev süresini dolduran hekimin burada kalmak istememesini olgunlukla karşılamaktayız. Kaldı ki bu kadar ikiliklerin olduğu, imkansızlıklar içinde, huzursuz bir ortamda çalışmak istememeleri doğaldır. Halkımız bir doktora muayene olduktan üç ay sonra aynı doktora muayene olamamaktadır. Kentimizde uzman hekim varlığı son derece azdır. Atanan bu 57 hekimin çoğunluğunun pratisyen hekim olması ile de mevcut yönetim gurur duymaktadır. "

“Hükümetin Sağlık Politikalarının Yozlaştığı Görülmektedir”

"Araştırmalar sonucu yurt dışı ilaç ödemelerinin çok yükseldiği, sürekli borçlu durumda olduğumuz konusu gündemdedir. Zira yakın zamanda açıklanan 51 kalem ilacın SGK ödemesinden çıkartılmasının altında yatan bir sebebi de böylece anlamış bulunmaktayız. 

Sağlıkta atılımlar yapmakla sürekli övünen mevcut hükümetin sağlık politikalarının günümüzde yozlaştığı görülmektedir. Çağdaş dünyaya entegre, insan, liyakat ve vatanperverlik üzerine kurulu çözümleri ile Sağlığın DEVA’sı, Demokrasi ve Atılım Partisi kadrolarındadır."
 

Yorumlar (0)
banner11
banner12
-5
kapalı
banner17
banner18
banner39
banner74