PROF. DR. BURHANETTİN UYSAL CADDESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

100. Yıl Mahallesinde bulunan 1003 nolu cadde isminin Üniversitemizin Eski Rektörü Prof. Dr. Burhanettin UYSAL ola

banner73
Güncel 04.06.2015, 13:39 04.06.2015, 13:39
12
PROF. DR. BURHANETTİN UYSAL CADDESİ MECLİS'TEN GEÇTİ
banner36

100. Yıl Mahallesinde bulunan 1003 nolu cadde isminin Üniversitemizin Eski Rektörü Prof. Dr. Burhanettin UYSAL olarak değiştirilmesi mecliste kabul edildi.


 

04062015_meclis_7Karabük Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Başkanlığında yapıldı.

İlk gündem maddesi olarak, Karabük Kent bütünü ilave ve revizyon imar planları, Belediye Meclisinin 04.07.2012 tarih ve 89 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli, 06.02.2013 tarih 25 sayılı kararıyla da Uygulama İmar Planları onaylanmış, plan bütünü içinde bazı bölgeler için alınan plan kararlarına karşı yürütmenin durdurulması ve plan iptali için Mimarlar Odası tarafından açılan dava, Kastamonu Bölge İdare Mahkemesinin 21.08.2014 tarih ve 2014/446 karar sayılı kararıyla iptal edilmişti.

Yürürlükteki planların 1994 tasdikli ve 1965 tasdikli halihazır haritalar üzerine yerel pafta sistemine göre ve klasik yöntemlerle hazırlanmış olması, halihazır haritaların ve imar planına esas jeolojik etütlerin yenilenmiş olması, memleket koordinat sistemine (ITRF) geçilmiş olması, mücavir alan sınırlarının genişletilmiş olması ve bazı bölgelerde imar planının ihtiyaca cevap vermemesi ayrıca 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeli yürürlükten kaldırılması plan gösterim şekilleri ve bazı donatı standartlarının değişmesi sebebiyle yeni mevzuata uygun olarak plan üretilmesi de kaçınılmaz olduğundan, Kent Bütünü Revizyon ve İlave İmar Planı yapımı için Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 9/111 sayılı kararı alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.0.2015 tarih ve 888 sayılı yazısı ekinde yer alan 06.02.2013 tasdikli revizyon imar planlarının müellifinin 26.02.2015 tarih ve 1383 kayıt nolu dilekçesi ve eki planlar Belediye Meclisimizin olağan Mart dönemi oturumlarında Gündem Harici 3 no ile komisyonumuza havale edilmiş olup, yapılan incelemede; mahkeme kararının dayandırıldığı, çelik cami alanının iptal edilerek park alanına dönüştürüldüğü, Dereevler için yeni planlama kararı üretildiği, Yenişehir ile ilgili alanın 994 tasdikli planlardaki gibi korunduğu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak sosyal donatı alanlarının standardı ve dağılımının yeniden gözden geçirildiği, plan gösterimlerinin yeni yönetmeliğe göre düzenlendiği plan açıklama raporu ile bir bütün olarak sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri planlama esaslarına uygun bulunmuştur. Okunan imar komisyonu raporu meclis üyeleri tarafından oy birliliği ile kabul edildi.

Gündem harici konulardan, ilimiz genelinde 5940 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik gereği numarataj işlemleri yapılarak tamamlanmıştır. Buna göre cadde ve sokaklara yeni isimler verilerek aynı ve ayrı mahallelerde aynı ve benzer isimde olan cadde ve sokak isimleri değiştirilerek Belediye Meclisince 05.10.2006 tarih ve 24 nolu Meclis kararınca onaylanmıştır.

04062015_meclis_1Ancak 100. Yıl Mahalle Muhtarı Bayram Marul’un Karabük Belediyesi’ne vermiş olduğu 28.05.2015 tarih ve 3486 sayılı dilekçesinde 100. Yıl Mahallesinde bulunan 1003 nolu cadde isminin Üniversitemize verdiği katkıdan dolayı mahallemize ve şehrimize emekleri geçen Üniversitemizin Eski Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal olarak değiştirilmesi Belediye Meclis kararıyla oy birliği ile kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu Raporu ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.

Karabük Belediye Meclisi Temmuz ayında tatil kararı verirken bir sonraki meclis toplantısı 05 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat 17.00’de Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda toplanmak üzere sona erdi.
Yorumlar (0)
9
kapalı
banner23
banner17
banner18
banner39
banner74