KARGAZ 'KIŞ MEVSİMİ İÇİN ÖNLEM ALALIM'

Kış mevsiminin etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başladığımız şu günlerde doğal gaz tüketimi belirgin bir

Güncel 11.10.2016, 13:42 11.10.2016, 13:42
14
KARGAZ 'KIŞ MEVSİMİ İÇİN ÖNLEM ALALIM'
banner36

Kış mevsiminin etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başladığımız şu günlerde doğal gaz tüketimi belirgin bir şekilde artış görülmektedir. Doğal gaz kurallarına uyulduğu takdirde en güvenli, en ekonomik, en temiz ve en konforlu yakıttır. Kurallara uyulmadığında ise diğer tüm yakıtlarda olduğu telafisi imkânsız sonuçların ortaya çıkması kaçınılmazdır.


20161011aw870059_02Şirketimizin birinci önceliği vatandaşlarımızın doğal gazı güvenli bir şekilde kullanmasını temin etmektir. Bunu sağlamak için 2 yıldır; daha önce doğal gaz verilmiş müşterilerimizin tesisatları kontrol edilmektedir.

Üzülerek ifade etmeliyiz ki geriye dönük olarak kontrolünü gerçekleştirdiğimiz gaz tesisatlarının bir çoğuna müdahale edildiğini gördük, en sık karşılaştığımız müdahale biçimleri aşağıda sıralanmıştır.:

Vatandaşlarımızın birçoğunun içeriye soğuk geldiği gerekçesiyle menfezleri kapatılması, 1 m³ doğal gazın emniyetli ve verimli yanması için 10 m³ hava gereklidir. Menfezler açık yanmalı cihazların (ocak, bacalı cihazlar v.s) bulunduğu ortamlara bu havanın girmesini sağladığı gibi muhtemel gaz kaçaklarında da gazın kapalı alanda birikmesine engel olur.

Bu bakımdan menfezler asla kapatılmamalıdır. Menfezlerin veya doğal gaz kullanımı nedeniyle tesis edilmiş diğer havalandırma ünitelerinin kapatılması, daraltılması veya tamamen iptal edilmesi normal şartlarda doğal gaz yandığında açığa asla çıkmayan ve oldukça zehirli bir gaz olan CO oluşumuna neden olacaktır. Kış mevsiminde zaman zaman duyduğumuz “doğal gaz zehirlenmesi” CO zehirlenmesidir.

Tesisata şirketimizden onay alınmadan müdahale edilmesi, Bu konuda en fazla karşılaşılan durum doğal gaz tesisatlarının üzerlerinin estetik kaygılarla kapatılması, tesisata parça eklenmesi veya kısaltılması, özellikle ana kolan tesisatlarının boya yenilemesi veya son zamanlarda yaygınlaşan ve bizim de önerdiğimiz bina izolasyon işlemi sırasında tamamen kapatılması halleridir.

Doğal gaz tesisatları belirli hesaplamalar sonucunda projelendirilmekte ve uygulanmaktadır. Projelendirme, uygulama ve kontrol, doğal gazın kullanılacağı alanın birçok özelliği dikkate alınarak en az iki mühendis tarafından yapılmaktadır. Şirketimizden onay alınmadan yapılan müdahaleler ise hiçbir hesaba, hiçbir güvenlik ölçüsüne ve hiçbir standart ve kurala bağlı olmaksızın yapıldığından Azrail’e çıkarılmış bir davetiye gibidir.

Tesisata yeni cihaz eklenmesi, bir cihazın iptal edilmesi, cihazların yerinin değiştirilmesi veya cihazın yenisi ile değiştirilmesi, Şirketimizden onay alınmadan yapıldığı tespit edilen bu uygulamaların hepsi doğal gaz kaçağına sebep olan uygulamalardır.

Tesisatların boyasız ve oldukça paslanmış olması, Doğal gaz tesisatları devreye alındıktan sonraki 15 gün içinde anti pas üzerine sarı renkli ve su bazlı olmayan plastik boya ile boyanmalıdır. Bu konuda sorumluluk ortak alanlar için bina yöneticilerine, özel alanlar içinse gaz kullanıcısına aittir. Boyasız bırakılan tesisatlar zaman içinde paslanmakta ve kaçak oluşmasına sebep olmakta, bu da ortamda bulunanlar için tehlike teşkil etmektedir.

Şirketimizle sözleşme yapılmadan vananın açılarak gaz kullanılması, Daha çok kiracısı değişen veya yeni satın alınmış dairlerle ilgili karşılaştığımız bir uygunsuzluk durumudur. Bu durum da kullanıcısı için risk taşımaktadır.

Vatandaşlarımız tarafından bilerek veya farkında olmadan yapılan bu uygulamaların tamamı hayati risk taşıdığı gibi kullanıcısına mevzuatın öngördüğü cezai müeyyide olarak da yansımaktadır. Ayrıca bu durum tespit edildiğinde vatandaşın gaz arzı, tesisatı projeye uygun hale getirene kadar durdurulacağından ek bir mağduriyet yaşanacak ve yapılan uygunsuzluğun hiçbir yararını görmeyecektir.

Bunların yanında gaz kullanan vatandaşlarımız aşağıdaki işlemleri de yerine getirdiklerinde güvenliklerini en üst seviyeye çıkarmış olacaklardır:

Standart cihazlar kullanılmalıdır. Cihazın kullanım kılavuzu mutlaka kontrol edilmeli ve kılavuzda “DOĞAL GAZLI CİHAZ” ibaresi aranmalı ve görülmelidir.

Gaz yakan cihazların periyodik bakımları üreticilerinin öngördüğü sürelerde yetkili servislere yaptırılmalıdır.
Kalorifer kazanlarının baca gazı analizleri yapılmalı, periyodik baca kontrolü ve temizliği yetkili firmalara yaptırılmalıdır.

Bacalı cihazların bulunduğu mahallerde uzun süre bulunulmamalı ve asla uyunmamalıdır.

Bacalı cihazlarda baca sensörü devreye girmişse bir problem oluşmuş demektir. Asla sensör devre dışı bırakılarak gaz kullanılmaya devam edilmemeli, yetkili servise haber verilmelidir.

Tesisatla ilgili tüm işlemler şirketimizden sertifika almış firmalara yaptırılmalıdır. Merdiven altı tesisatçılara (suculara) yaptırılan tesisatlar, tadilatlar kabul edilmez, bu tesisatların gazı açılmaz. Tesisat söktürülür ve ancak sertifikalı firmalara yeniden yaptırıldıktan sonra açılır.

Ocaklar temizlenirken hareket ettirilmemeli, hareket ettirilmişse esnek bağlantı parçasının vanaya ve cihaza bağlandığı kısımlar köpükle test edilmelidir.

Elektrikler kesildiğinde cihazlar derhal kapatılmalı ve elektriğin gelmesini takiben 5-10 dakika sonra açılmalıdır. Bu şekilde hem elektriğin şebekeye ilk verildiği anda oluşacak gerilim dalgalanması nedeniyle cihaz korunacak hem de muhtemel kontrolsüz yanma engellenmiş olacaktır.

Binanın elektriksel topraklaması yapılmış ve işler durumda bulunmalıdır.

Doğal gaz konusunda bilgi almak için 444 0 187 nolu telefonumuz, acil durumlarda ise 7/24 hizmet veren 187 nolu telefonumuz aranmalıdır.

Doğal gaz kokusu hissedildiğinde;

Cihaz ve sayaç girişlerinde bulunan vanaları kapatınız. (her binanın girişinde, her dairenin –sayacın- girişinde ve her cihazın girişinde mutlaka vana bulunmaktadır.)
Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırınız.
Sigara içmeyiniz, kibrit çakmak v.s kullanmayınız.
Aydınlatma için kullanılan butonların konumlarını değiştirmeyiniz. (açıksa kapatmayın, kapalıysa açmayın)
Elektrikli cihaz kullanmayınız. Dairenizin elektriğini (mümkünse) daire dışında bulunan ana sigortadan kesiniz.
Bina yöneticinize bilgi veriniz.
Bu işlemlerden önce mümkünse kaçak hissedilen ortamdan ayılarak 187’yi arayınız.

DOĞAL GAZI EKONOMİK KULLANMAK İÇİN;
Aslında doğal gazın güvenli kullanımı için yukarda saydığımız tüm hususlar aynı zamanda doğal gazın ekonomik kullanımını da sağlamaktadır.

Yakıt olarak doğal gazı tercih eden bir vatandaşımız zaten sadece bu tercihi nedeniyle son derece ekonomik, güvenli ve konforlu bir tercih yapmış demektir. Bunların yanında aşağıdaki uygulamalar da gerçekleştirildiği takdirde doğal gazın vatandaşa sağlayacağı tasarruf önemli oranda artacaktır.

Yalıtım yapılması. İyi bir yalıtımla %50’ye varan yakıt tasarrufu yapmak mümkündür. Çoğu vatandaşımız yalıtımın sadece doğal gaz için yararlı olduğu bilgisine sahiptir. Sırf bu nedenle (binada yalıtım olmadığı gerekçesi ile) doğal gaza geçmeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Oysa yalıtım kullanılan yakıt türünden bağımsız olarak yukarda belirttiğimiz tasarrufu sağlar. Doğal gaz + yalıtım, tasarrufu katlar.

Isı termostatları. İnsan bünyesinin ihtiyaç duyduğu ortam sıcaklığı yaklaşık 20 - 22 C° dir. Doğrudan cihaz üzerinden bu ayarın yapılması mümkün değildir. Oysa oda termostatları üzerinden bu ayar rahatlıkla yapılabilir. Unutulmamalıdır ki, her 1 ° C lik gereksiz sıcaklık artışı %6 fazladan yakıt tüketimi demektir.

Pencerelerde çift cam uygulaması. Bir dairedeki ısı kaybının yaklaşık %15’i pencereler nedeniyledir. Pencerelerdeki çift cam uygulaması, yine kapı ve pencere kenarlarının izolasyonu (sünger bandlar) bu kaybı azaltacaktır.

Perdeler. Perdeler geceleri kapalı tutulması gündüzleri ise özellikle güneş gören odalarda açık tutulması da tasarruf sağlayacaktır.

Radyatörler. Radyatörler çamaşır kurutma için kullanılmamalı, önleri olabildiğince açık tutulmalı, (radyatör önlerine perde, mobilya v.s konmamalıdır). Radyatörlerle duvar arasına konacak izolasyon malzemesi (strafor) de %4 civarında tasarruf sağlar.

Evlerin uzun süre kullanılmayacak olan odalarındaki radyatörler minimum seviyede (ortam ısısı 15 °C) tutulmalı, oda kapısı kapalı bulundurulmalıdır.
Yorumlar (0)
11
kapalı
banner17
banner18
banner39
banner74