KARDEMİR'E REKABET KURULU'NDAN SORUŞTURMA

DANIŞTAY 13. DAİRESİ, KARDEMİR A.Ş YÖNETİMİNİ OLUŞTURAN ŞİRKETLER HAKKINDA HAKSIZ REKABET DAVASI AÇILMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDE KARAR VERD

Güncel 06.09.2016, 15:38 06.09.2016, 15:38
12
KARDEMİR'E REKABET KURULU'NDAN SORUŞTURMA
banner36
DANIŞTAY 13. DAİRESİ, KARDEMİR A.Ş YÖNETİMİNİ OLUŞTURAN ŞİRKETLER HAKKINDA HAKSIZ REKABET DAVASI AÇILMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDE KARAR VERDİ

REKABET KURULU, KARDEMİR YÖNETİMİNE HAKSIZ REKABET SORUŞTURMASINI DANIŞTAY KARARI İLE TEKRAR AÇTI

KRDMMM

KARDEMİR A.Ş Yönetimini o tarihte oluşturan Yolbulan Dış Ticaret A.Ş, Çelsantaş A.Ş ve Çağ Çelik şirketlerinin haksız rekabet yaptıkları iddiasıyla Rekabet Kurulu’nun 2011 yılında aldığı kararı Danıştay 13. Dairesi bozdu.

Danıştay kararında özetle “ Şikayete konu iddiaların 4054 sayılı kanunun 4. Maddesi kapsamında incelenmesi ve Kardemir’in kütük satışları üzerinden yapılacak bir araştırma suretiyle elde edilecek bilgi, belge ve deliller ışığında değerlendirilmesi ve her türlü şüpheden uzak bie şekilde açıklığa kavuşturulması için soruşturma açılması gerekirken, eksik inceleme sonucunda şikayetin ön araştırma sonucunda aşamasında reddi ile soruşturma açılmasına gerek olmadığı yönünde tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır” denildi ve Rekabet Kurulunun tekrar soruşturma açmasını istedi ve Rekabet Kurulunun 27.01.2011 tarih ve 11-06/101-34 sayılı kararın iptaline oy birliği ile karar verildi.

Danıştay 13. Dairesi kararında şu önemli konulara da vurgulama yapıldı;

“KARDEMİR A.Ş’nin haksız rekabet konusunda yapılan şikayet kapsamında yapılan yerinde incelemelerde bu iddiaları doğrulayacaknitelikte herhangi bir bulguya ulaşılmadığı, ayrıca hammadde kaynaklarının teşebbüsler arasında paylaşıldığı ve hammadde fiyatlarının yine aynı teşebbüslerce piyasa dışında belirlendiği iddialarına yönelik olarak da yerinde incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmadığı gerekçesiyle 4054 sayılı kanunun 4. Maddesiyle ilgili olarak başvurunun reddedildiği anlaşılmaktadır.

Dosyada yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; Kanunun 4. Maddesi kapsamında ileri sürülen iddialara ilişkin olarak, salt anılan iddiaları doğrulayacak nitelikte herhangi bir bulguya ulaşılmadığı ve yerinde incelemelerde bu yönde herhangi bir tespit yapılmadığı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Oysa kanunun 4. Maddesi kapsamında ileri sürülen söz konusu iddiaların açığa kavuşturulabilmesi açısından Kardemir’in kütük ham maddesine ilişkin satış politikalarının ve satış miktarının incelenmesi, aynı şekilde şikâyete konu aile şirketlerinin Kardemir’den sağladıkları kütük tedarikinin araştırılarak bir sonuca ulaşması gerekirken, bu yönde herhangi bir araştırma yapılmadığı, şikayet dilekçesinde Kardemir satışlarının anılan ailelerin kontrol ettiği şirketler arasındaki dağılımına yönelik somut iddialar ileri sürülmesine rağmen bu yönde hiçbir değerlendirmeye yer verilmeden salt anılan iddiaları destekler nitelikte bir bulguya rastlanmadığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmesinin eksik incelemeye dayandığı sonucuna ulaşılmıştır.”  

REKABET KURULU YENİDEN İNCELEME BAŞLATTI

Rekabet Kurulunun resmi internet sitesinde konu ile ilgili şu bilgilere yer verildi;

“Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, Kardemir Karabük Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş., Çağ Çelik Demir Çelik Endüstri A.Ş., Çelsantaş Çelik Mamulleri San. Ve Tic. A.Ş., Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş., Yolbulanlar Nakl. Ve Tic. A.Ş.’nin demir çelik piyasasındaki faaliyetleri incelenmiş 27.01.2011 tarihinde şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmiştir.

Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin 22.3.2016 tarihli kararı ile iptal edildi. Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 18.08.2016 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı kanunun 4., 6. Ve 7. Maddeleri kapsamında bir ihlal olup olmadığının tespitine yönelik olarak aynı kanunun 41. Maddesi uyarınca Kardemir Karabük Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş., Çağ Çelik Demir Çelik Endüstri A.Ş., Çelsantaş Çelik Mamulleri San. Ve Tic. A.Ş., Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş., Yolbulanlar Nakl. Ve Tic. A.Ş.hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.”

KARDEMİR A.Ş., REKABET KURULU SORUŞTURMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş, Rekabet Kurumu tarafından 4054 Sayılı Kanun'un (rekabeti·n korunması) ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik haklarında açılan soruşturma hakkında açıklama yaptı.

“KARDEMİR A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, demir çelik sektöründe 4054 Sayılı Kanun'un 4., 6. ve 7. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak sektörde ticari faaliyette bulunan bir kısım şirketlerle birlikte KARDEMİR hakkında da soruşturma açıldığının Rekabet Kurumu tarafından bugün bildirildiği belirtildi.” denildi ve açıklamaya şöyle devam edildi;

 “Bilindiği üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmamalıdır. Konuya ilişkin gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulacaktır"

KARDEMİR A.Ş.’nin KAP’a yaptığı açıklamada, Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturmada KARDEMİR A.Ş. ismi anılırken şirket yönetimini oluşturan ailelerin sahip oldukları şirketlerin isimlerinin anılmadığı dikkatlerden kaçmadı.
Yorumlar (0)
1
kapalı
banner23
banner17
banner18
banner39