KARDEMİR'DE İLAN PANİĞİ

KARABÜK ÖZEL SEKTÖR DEMİR ÇELİK HADDECİLER DERNEĞİ ESKİ BAŞKANI MURAT ORHAN’IN KARDEMİR HİSSEDARLARINA VE KAMUO

Güncel 06.08.2014, 16:33 06.08.2014, 16:33
16
KARDEMİR'DE İLAN PANİĞİ
banner36

KARABÜK ÖZEL SEKTÖR DEMİR ÇELİK HADDECİLER DERNEĞİ ESKİ BAŞKANI MURAT ORHAN’IN KARDEMİR HİSSEDARLARINA VE KAMUOYUNA İLANLA YAPTIĞI ÇAĞRI, KARDEMİR A.Ş YÖNETİMİNDE BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU


 

mrt-krdm-ilan

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği eski Başkanı Murat Orhan, KARDEMİR Hissedarlarına ve Kamuoyuna yaptığı çağrı ilanı ile günün konusu oldu.

Hürriyet Gazetesinin arka kapağına tam sayfa verdiği ilan bütün yurt genelinde büyük yankı uyandırdı.

Karabük yerel basınına da ilan veren Murat Orhan, hissedarlara yaptığı çağrıda şu görüş ve düşüncelere yer verdi;
KARDEMİR hissedarı ve bir haddeci emekçisi olarak, hukuksuzlukların mağdurları lehine yıllardır vermiş olduğum mücadeleyi, 8 ağustos 2014 tarihinde yapılacak KARDEMİR A.Ş. seçimli olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine adaylığımı koymak suretiyle devam ettirmek düşüncesindeyim.

Tamamı halka açık bir anonim ortaklık olan ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimine tabi olan KARDEMİR A.Ş.’ deki hukuka aykırılıklar konusunda Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği (KAHDER) tarafından 2011 yılı Ekim ve 2012 yılı Kasım aylarında, şahsım tarafından 2013 yılı Temmuz ayında ulusal ve yerel gazetelere ilanlar verilerek kamuoyunun bilgilendirildiği ve Devletin yetkili kurumlarının gereğini yapmak üzere göreve çağrıldığı malumdur.

KAHDER tarafından verilen gazete ilanları sonrası Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/5277 numaralı dosya üzerinden re’sen başlattığı soruşturma kapsamında ve ayrıca KAHDER ile birlikte Karabük’teki haddeci firmalar tarafından doğrudan SPK’ya yapılan 25 Ekim 2011 tarihli şikayet üzerine SPK tarından KARDEMİR hakkında inceleme başlatılmış ve bu inceleme tamamlanarak konuya ilişkin 29.08.2012 Tarih ve XX-4/42-5 Sayılı SPK Denetleme Raporu tanzim edilmiştir. Söz konusu denetleme raporu da, aynen, KARDEMİR tarafından satışı yapılan kütüklerin çoğunluğunun, yüzde 76,6 sının toplam hisse oranı yüzde 10,8 olan ilişkili şirketler Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş., Çelsantaş A.Ş. tarafından satın alındığı. İlişkili şirketlerin yöneticilerinin aynı zamanda KARDEMİR yöneticileri olması nedeniyle, bu kişilerin Kardemir’in üretim ve satış bilgilerine sahip olduğu, Kardemir’in üretim ve satışa bilgilerine sahip ilişkili şirketler tarafından KARDEMİR’e sunulan mal alım taleplerinin, KARDEMİR’in mal satışları ile tam olarak uyuştuğu için, ilişkili şirketlerin KARDEMİR’den kolaylıkla mal alabildiği, ilişkili şirketler dışında firmaların KARDEMİR’in üretim bilgilerine sahip olmamaları nedeniyle, bu firmaların mal alım taleplerinin KARDEMİR’in mal satışları ile uyuşmadığı, ilişkili şirketler dışında firmalar tarafından KARDEMİR’den mal alınsa bile, mal teslimatları gecikmeli yapılmak suretiyle, yeni siparişlerin önüne geçilmeye çalışıldığı, ilişkili şirketlerin sahip olduğu KARDEMİR’in üretim bilgilerinin, hukuka aykırı yollardan elde edilmediği, ancak hukuka aykırı bir amaç için, diğer firmalara göre maliyet avantajı sağlamakta olduğu, saptanmış.

SPK Kurul Karar Organının 07.09.2012 tarihli kararıyla da; aynı zamanda KARDEMİR’in de yöneticileri olan Yolbulan A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş. yöneticileri tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 54. ve 55. maddelerinin ihlal edildiği. Türk Ticaret Kanunu’nun 54. ve 55. maddelerinde düzenlenen haksız rekabet eyleminin hukuki ve cezai sonuçlarının bulunduğu. Haksız rekabetin takibi şikayete bağlı suç olması nedeniyle Kurumuzca yapılacak bir işlemin bulunmadığı hususları dikkate alınarak konu hakkında şikayetçilere bilgi verilmesine karar vermiş, ve de haksız rekabetin varlığını tespit etmiştir.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR
SPK tarafından açık biçimde tespit edilen haksız rekabet eylemleriyle ilgili olarak KAHDER ve aynı zamanda Karabük’teki haddeci firmalar tarafından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/5277 numaralı dosyası üzerinden şikayette bulunulduğunu hatırlatan Murat Orhan açıklamasına şöyle devam etti;

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bu soruşturma geçtiğimiz yıl tamamlanmış, Başsavcılık tarafından görevli ve yetkili ceza mahkemesine sunulan ve mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında; ilişkili şirketlerin 11 tane yönetim kurulu üyesinin ve ayrıca halen KARDEMİR A.Ş.’de görevde bulunan, KARDEMİR’in yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu başkan vekilinin, 4 tane yönetim kurulu üyesinin, genel müdürünün ve satış müdürünün 6102 sayılı Türk ticaret kanunu 54/1,2. Maddesi delaletiyle 55/1-a-2-5,d,e.f-1-2,62/1-a maddeleri uyarınca haksız rekabet düzenlemelerine muhalefet suçlamasıyla müşteki sayısınca iki kez ve tüm şüpheliler için ayrı ayrı cezalandırılmaları, 5237 sayılı Türk ceza kanununun 43/1. Maddesi uyarınca bu haksız fiil eylemlerinin zincirleme suç oluşturması nedeniyle sanıklara verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar arttırılması aynı yasanın 53/1. Maddesi uyarınca da şirket tüzel kişiliklerin yöneticisi olmaktan yoksun bırakılmaları talep edilmiştir. Haksız rekabet suçunu işledikleri isnadıyla ve 2 yıla kadar hapis cezası gerektiren sevk maddeleri uyarınca 2 kez cezalandırılmaları talebiyle haklarında Karabük 1. asliye ceza mahkemesinin 2013/531 esas sayılı dosyası üzerinden kamu davası açılmış olan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç, Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Yücel, Genel Müdür Fadıl Demirel ve diğer sanıkların yargılanmalarına devam edilmektedir. Sahip oldukları yüzde 10,8 oranındaki KARDEMİR hisse senetleri ile KARDEMİR’i yöneten ve KARDEMİR tarafından üretilen kütük demirin yüzde 76,6’sını maliyet avantajı sağlayarak sahip oldukları ilişkili şirketlere satan, diğer firmalara mal teslimatlarını gecikmeli yaparak yeni siparişlerin önüne geçen söz konusu şahıslar, Karabük’de 20 yıl boyunca çalıştığım fabrikanın da içinde bulunduğu birçok haddeci firmanın tesislerinin kapanmasına ve bu fabrikalarda tesislerde istihdam edilen binlerce işçinin işsiz kalmasına neden olmuştur.

Ayrıca, SPK ve Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı gibi yetkili devlet kurumları tarafından apaçık olarak saptanan bu haksızlıklar KARDEMİR hissedarı olan küçük yatırımcıyı da mağdur etmektedir. Tüm bu hukuksuzlukların asıl mağduru olan; küçük yatırımcılar, kapanan Karabük haddehanelerinin işsiz kalan çalışanları, nakliyeci ve haddeci esnafı ve demir tüccarları için; bir Kardemir hissedarı ve eski haddeci emekçisi olarak ve de Kahder başkanı sıfatıyla yıllardır vermekte olduğum bu insani ve vicdani mücadelem halen devam etmektedir.

İşte bu sebeplerle, Karabük 1. asliye ceza mahkemesinin 2013/531 e. sayılı dosyası tahtında yürütülen kamu davasına şahsım tarafından müdahale talebinde bulunmuş olup, müdahale talebim mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Dosya şuan itibariyle bilirkişi incelemesi aşamasındadır. Bu noktada, adalet tesis edecek olan bağımsız Türk yargısına olan güvenimiz sonsuzdur.

KAHDER eski Başkanı, Kardemir hissedarı ve bir haddeci emekçisi olarak, bahsettiğim bu hukuksuzlukların mağdurları lehine yıllardır vermiş olduğum mücadeleyi, 8 ağustos 2014 tarihinde yapılacak KARDEMİR A.Ş. seçimli olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine adaylığımı koymak suretiyle devam ettirmek düşüncesindeyim. Bu bağlamda, doğruluk, dürüstlük ve adaletten yana olan bütün KARDEMİR hissedarlarının ve ilgili tüm kamuoyunun desteğinin arkamda olacağına dair inancım tamdır. Unutulmasın ki, kuralların egemen olmadığı yerde krallar egemen olur.
Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
banner17
banner18
banner39
banner74