KARDEMİR YÖNETİMİNİ FENA SALLADI

KARABÜK HADDECİLER DERNEĞİ ESKİ BAŞKANI MURAT ORHAN KARDEMİR YÖNETİMİNİN YAKASINI BİR TÜRLÜ BIRAKMIYOR

banner73
Güncel 09.07.2013, 18:13 09.07.2013, 18:13
13
KARDEMİR YÖNETİMİNİ FENA SALLADI
banner36

KARABÜK HADDECİLER DERNEĞİ ESKİ BAŞKANI MURAT ORHAN KARDEMİR YÖNETİMİNİN YAKASINI BİR TÜRLÜ BIRAKMIYOR


 

KARDEMİR YÖNETİMİ HAKSIZ REKABET SUÇU İLE YARGILANACAK


 

 

murat-orhan-fena-salladi


Karabük Haddeciler Derneği Eski Başkanı ve Kaptan D.Ç Müdürü Murat Orhan yaklaşık 6 yıldır Kardemir Yönetiminin haksız uygulamaları ile yaptığı mücadeleden bir türlü vaz geçmiyor.

Yönetimi oluşturan Yolbulan, Yücel ve Güleç ailelerinin Kardemir’in başta satış politikalarında uyguladıklarını iddia ettiği haksız rekabet ve diğer usulsüz uygulamaları ile ilgili 6 yıldır mücadele veren Murat Orhan, Hürriyet, Zaman Gazeteleri başta olmak üzere, tüm Karabük il genelindeki basın, yayın organlarına verdiği ilanla, Kardemir Yönetimine, Haksız rekabet yaptığı iddiasıyla dava açıldığını belirtti.

Murat Orhan verdiği ilanda “Haksızlık karşısında boyun eğenler, haklarıyla beraber şereflerini de kaybederler” diyerek, devletin yetkili organlarını göreve davet etti.

Orhan SPK’nın (Sermaye Piyasası Kurulu) 29.08.2012 tarihli denetleme raporunu açıkladı. Raporun içeriğinde “KARDEMİR tarafından satışı yapılan kütüklerin çoğunluğunun, yüzde 76,6 sının toplam hisse oranı yüzde 10,8 olan ilişkili şirketler Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsentaş A.Ş. tarafından satın alındığı, ilişkili şirketlerin yöneticilerinin aynı zamanda KARDEMİR yöneticileri olması nedeniyle, bu kişilerin KARDEMİR’in üretim ve satış bilgilerine sahip olduğu, KARDEMİR’in üretim ve satışa bilgilerine sahip ilişkili şirketler tarafından KARDEMİR’e sunulan mal alım taleplerinin, KARDEMİR’in mal satışları ile tam olarak uyuştuğu için, ilişkili şirketlerin KARDEMİR’den kolaylıkla mal alabildiği, ilişkili şirketler dışındaki firmaların KARDEMİR’in üretim bilgilerine sahip olmamaları nedeniyle, bu firmaların mal alım taleplerinin KARDEMİR’in mal satışları ile uyuşmadığı, ilişkili şirketler dışındaki firmalar tarafından KARDEMİR’den mal alınsa bile, mal teslimatları gecikmeli yapılmak suretiyle, yeni siparişlerin önüne geçilmeye çalışıldığı, ilişkili şirketlerin sahip olduğu Kardemir’in üretim bilgilerinin, hukuka aykırı yollardan elde edilmediği, ancak hukuka aykırı bir amaç için, diğer firmalara göre maliyet avantajı sağlamakta olduğu saptanmış. SPK, Kurul Karar Organının 07.09.2012 tarihli kararıyla da, aynı zamanda KARDEMİR’in de yöneticileri olan Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsentaş A.Ş. yöneticileri tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 54. ve 55. maddelerinin ihlal ediliği, Türk Ticaret Kanunu’nun 54. ve 55. maddelerinde düzenlenen “Haksız Rekabet” eyleminin hukuki ve cezai sonuçlarının bulunduğu, haksız rekabetin takibi şikayete bağlı bir suç olması nedeniyle kurumuzca yapılacak bir işlemin bulunmadığı hususları dikkate alınarak konu hakkında şikayetçilere bilgi verilmesine karar vermiştir.” Deniliyor.

Murat Orhan, SPK tarafından açık biçimde tespit edilen haksız rekabet eylemleriyle ilgili olarak başkanlığını yaptığı dönemde KAHDER ve aynı zamanda Karabük’teki haddeci firmalar tarafından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/5277 numaralı dosyası üzerinden şikâyette bulunulduğunu anlatarak, “Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bu soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmış, Başsavcılık tarafından görevli ve yetkili ceza mahkemesine sunulan iddianame kapsamında; ilişkili şirketlerin Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsentaş A.Ş. 11 tane yönetim kurulu üyesinin ve ayrıca; halen KARDEMİR A.Ş.’de görevde bulunan, kimler oldukları ilgililerce de malum ve gerektiği zaman tarafımca isimleri kamuoyuyla paylaşılacak olan KARDEMİR’in yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu başkan vekilinin, 4 tane yönetim kurulu üyesinin, genel müdürünün ve satış müdürünün 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 54/1,2. maddesi delaletiyle 55/1-a-2-5, d, e, f-1-2, 62/1-a maddeleri uyarınca haksız rekabet düzenlemelerine muhalefet suçlamasıyla müşteki sayısınca iki kez ve tüm şüpheliler için ayrı ayrı cezalandırılmaları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 43/1. maddesi uyarınca bu haksız fiil eylemlerinin zincirleme suç oluşturması nedeniyle sanıklara verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar arttırılması ve aynı yasanın 53/1. maddesi uyarınca da şirket tüzel kişiliklerinin yöneticisi olmaktan yoksun bırakılmaları talep edilmiştir. Bununla birlikte, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60/1,2,3,4. maddesi delaletiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 63/1. maddesi uyarınca, KARDEMİR A.Ş. ve ilişkili şirketler Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsentaş A.Ş. hakkında; her bir şirket için ayrı ayrı olmak üzere tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri uygulanmak suretiyle, bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan bu şirketlerin izinlerinin iptaline karar verilmesi de iddianamede talep edilmiştir. Kendilerini kamuoyu nezdinde savunmak adına her fırsatta KARDEMİR’in üretim kapasitesinin büyüdüğünü, yatırımlarının ve karlılığının arttığını söyleyen, her defasında “tüm işlem ve uygulamalarımız SPK mevzuatına uygundur” diyen ‘ilgili şahıslar’ın, aynı zamanda KARDEMİR’in de yöneticileri olan Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş., ve Çelsentaş A.Ş. yöneticilerinin haksız rekabet yaptıklarını tespit eden SPK denetleme raporunun hukuka aykırı olduğu iddiasıyla müteaddit hukuk fakültesi öğretim üyelerinden yüksek ücret tarifelerine tabi bilimsel mütalaalar alarak savcılık dosyasına sunmuş olmaları manidardır” dedi.


Murat Orhan, ayrıca, Karabük Cumhuriyet Savcılığının iddianamesi ile haksız rekabet suçunu işledikleri isnadıyla ve 2 yıla kadar hapis cezası gerektiren sevk maddeleri uyarınca 2 kez cezalandırılmaları talebiyle haklarında kamu davası açılmış olan sanıkların yargılanmalarına başlandığını da belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı;

“Savcılık soruşturmasının gizliliği ilkesi sebebiyle bugüne kadar kamuoyuna açıklamadığım ve Devletin yetkili kurumları tarafından apaçık olarak saptanan bu haksızlıklar nedeniyle Karabük’ de 20 yıl boyunca şahsımın çalıştığı fabrikanın da içinde olduğu birçok haddeci firmanın tesisleri kapanmış, bu fabrika ve tesislerde çalışan yüzlerce işçi işsiz kalmıştır. Bu bağlamda belirtmek isterim ki, KARDEMİR tarafından 5 Aralık 2012 günü ulusal bir gazetede verilen ilanda iddia edilenin aksine, Karabük’teki haddehanelerin kapanmasıyla işsiz kalan çalışanlar için yıllardır vermeye devam ettiğim bu mücadele şahsi ve ticari değil, insani ve vicdanidir. Adalet ağır ve emin adımlarla ilerlemeye devam ederken, KARDEMİR’in bağlı olduğu SPK tarafından tespit edilmiş olan haksız rekabet eylemleri nedeniyle kapanmış olan Karabük’teki fabrika ve tesislerin işsiz kalan çalışanları da sabırla beklemektedir. Bizim yegane amacımız haksızlıklarla ve hukuksuzluklarla mücadele etmektir. İşlerini ve aşlarını kaybedenler adına yapmış olduğumuz bu hukuksal mücadele ise sonuna kadar sürecektir. Bizler yapılan haksızlıklara karşı sessiz kalmadık ve kalmayacağız. Zira haksızlık karşısında boyun eğenler, haklarıyla beraber şereflerini de kaybederler.”

KARDEMİR A.Ş YÖNETİMİ HER ZAMANKİ GİBİ SUSKUN
Murat Orhan, Karabük Haddeciler Derneği Eski Başkanı sıfatıyla verdiği bu ilanda Yolbulan, Yücel ve Güleç aileleri hakkında açılan mahkemeyi de ilk defa kamuoyu ile paylaşmış oldu.

Yayınlanan bu ilan karşısında Kardemir Yönetimi her zamanki gibi hiçbir açıklamada bulunmazken, yarın (10 Temmuz Çarşamba) Ray Profil Haddehanesi Tav Fırınında Yakıt Optimizasyonu Yapmak, Atık Isıdan Maksimum Yararlanmak Amacıyla Yeni Bir Reküperatör ile Ekonomizer Tasarımı ve Sisteme Entegrasyonunun Yapılması projesi kapanış toplantısı, adı altında bir toplantı düzenleyeceğini ilan ederek, tüm basın kuruluşlarını bu toplantıya davet ettiler.

KARDEMİR YÖNETİMİ SON DERECE RAHATSIZ
Kardemir A.Ş’nin Yönetimini oluşturan Yolbulan, Yücel ve Güleç ailelerinin haklarında, haksız rekabet iddiasıyla açılan bu davadan son derece rahatsız olduklarını ve bu sıkıntılarının üzerine ise Murat Orhan’ın verdiği ilanlar ile konuyu kamuoyu ile paylaşmalarından rahatsızlıklarının daha da arttığı belirtilmekte.
Yorumlar (0)
11
kapalı
banner23
banner17
banner18
banner39
banner74