KARABÜK YİNE TEŞVİK ZEDE..!

KARABÜK SMMMO BAŞKANI HÜSEYİN EKEN, HÜKÜMETİN UYGULADIĞI SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN İKİ KERE KARABÜK’ÜN YARAR

banner73
Güncel 18.07.2013, 16:10 18.07.2013, 16:10
17
KARABÜK YİNE TEŞVİK ZEDE..!
banner36

KARABÜK SMMMO BAŞKANI HÜSEYİN EKEN, HÜKÜMETİN UYGULADIĞI SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN İKİ KERE KARABÜK’ÜN YARARLANAMADIĞINI AÇIKLADI


 

haber-foto-2


Karabük Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Eken yazılı bir basın açıklaması yaparak, hükümetin bu yıl içinde iki kere uygulamaya soktuğu sigorta prim teşvikinden, 52 ayrı il yararlanırken Karabük’ün yararlanamadığını belirtti.

Karabük SMMMO Başkanı Eken yaptığı yazılı açıklamada ilgili kararnamenin resmi gazetede yayımlanan ekini de kamuoyu ile paylaştı.

Hüseyin Eken yaptığı yazılı açıklamada kamuoyu ile şu görüşleri paylaştı;

"14 Temmuz 2013 Tarihli Resmi Gazetede 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı kararnameye ek olarak yayınlanan kararla 52 ile 5510 sayılı kanunla uygulanan 5 puanlık sigorta prim teşvikine ilave olarak uygulanmak üzere 6 puanlık sigorta prim teşviki daha uygulanmasına karar verildi.

Çevremizdeki komşu illerimiz Kastamonu, Çankırı, Bartın ve Düzce illeri bu teşvikten yararlanırken Karabük bu teşvikten yararlanamıyor. Üstelik kararın uygulanma tarihi 01.01.2013 olarak belirlendi."

Resmi Gazetede yayımlanan işte ilgili kararname;

 30/5/2013 TARİHLİ VE 2013/4966 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARA maç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen ekli listelerdeki yerlerde sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanmak suretiyle üretim ve istihdam imkânlarını artırmaktır.(2) Bu Karar; ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yararlanıp, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerini kapsar. İlave sigorta primi teşvik oranı ve uygulama süresi MADDE 2 – (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır.(2) Bu Karar kapsamındaki teşvik;

a) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2016 tarihine kadar,

b) Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2017 tarihine kadar,

c) Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2018 tarihine kadar,

uygulanır.

Sigorta primi teşviki kapsamına girmeyen işyerleri

MADDE 3 – (1) 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında sigorta primi teşvikinden yararlanamayan işyerleri ile aynı Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işyerleri hakkında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

Uygulama ile ilgili işlemler ve denetim

MADDE 4 – (1) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili işlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür.

(2) Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, bu işverenler, bir yıl süreyle destek unsurlarından yararlanamaz.

(3) Sigorta primi teşvikinden yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde, yararlanılan teşvik tutarı, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Düzenleme yetkisi

MADDE 5 – (1) Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

  

I. SAYLI LİSTE           

1.AFYONKARAHİSAR

2.AMASYA

3.ARTVİN

4.BARTIN

5.ÇORUM

6.DÜZCE

7. ELAZIĞ

8.ERZİNCAN

9.HATAY

10. KARAMAN

11. KASTAMONU

12. KIRIKALE

13.KIRŞEHİR

14.KÜTAHYA

15.MALAYA

16.NEVŞEHİR

17.RİZE

18.SİVAS

19.TRABZON

20.UŞAK

 

II. SAYILI LİSTE      

1.ADIYAMAN

2. AKSARAY

3.BAYBURT

4.ÇANKIRI

5.ERZURUM

6.GİRESUN

7. GÜMÜŞHANE

8.KAHRAMANMARAŞ

9.KİLİS

10.NİĞDE

11.ORDU

12.OSMANİYE

13.SİNOP

14.TOKAT

15.TUNCELİ

16.YOZGAT

 

III. SAYILI LİSTE     

1.AĞRI

2.ARDAHAN

3.BATMAN

4. BİNGÖL

5.BİTLİS

6.DİYARBAKIR

7.HAKKARİ

8.IĞDIR

9.KARS

10.MARDİN

11.MUŞ

12.SİİRT

13.ŞANLIURFA

14.ŞIRNAK

15.VAN

16.BOZCAADA-GÖKÇEADA İLÇELERİ

                  

 
Yorumlar (0)
6
kapalı
banner23
banner17
banner18
banner39
banner74