İŞVERENLER DİKKAT..!

banner73
Güncel 15.01.2013, 13:38 15.01.2013, 13:38
14
İŞVERENLER DİKKAT..!
banner36
is-guvenligi-yasasi-1İŞVERENLER DİKKAT..!

Bilindiği gibi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, bir kısım maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği halde, diğer bir kısım maddeleri ise altı ay, bir yıl ve iki yıl sonra yürürlüğe girecektir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KİMLERİ KAPSAMAKTADIR: 

Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerin tamamı, bir kişiyi bile çalıştıran işverenleri kapsamaktadır. Buna göre;

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,  bir işçinin dahi çalıştığı kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini kapsamaktadır.

Görüldüğü gibi,çalışanlar yönünden de işverenler, işveren vekilleri ile çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlar, faaliyet konularına bakılmaksızın Kanunun uygulama alanına alınmıştır.

Öte yandan, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme veya hizmet alımı yükümlülüğünde daha önce aranan en az 50 işçi çalıştırma şartı kaldırılmışbu yükümlülük tüm işyerlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Ancak, yalnızca 10 kişiden az çalışanın bulunduğu, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için yapılacak masraflar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.

 

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI:(2012 değerlendirmelerine göre)

a) İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene, görevlendirilmeyen her bir kişi için ve görevlendirmediği her ay için 5.000 TL.,

b) Diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene her ay için 2.500 TL,

c) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili araç, gereç temin etmeyen, işbirliği ve koordinasyon sağlamayan ve gerekli bilgilendirmeyi yapmayan işverenlere, yerine getirmediği her bir  yükümlülük için  ayrı ayrı 1.500 TL. İdari Para Cezası uygulanabilecektir.

Bunların dışında ayrıca;

— İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamının ve çalışanların bu ortamda maruz kalacağı risklerin tespiti için gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak,

— İşyerinde belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumlarını tespit etmek,

— Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal maddelerin seçimini yapmak,

— İşyerinin tertipli, yani çalışmaları engellemeyecek ve tehlike oluşturmayacak şekilde düzenli olmasını sağlamak,

— Genç, yaşlı, engelli, gebe veya çocuk emziren kadın çalışanların durumlarını ayrı ayrı tespit ederek, durumlarına uygun gerekli önlemleri almak.

— İşyerinde yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirlemek zorundadır.

İşverenin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her bir yükümlülük için ayrı ayrı  2.000 TL. İdari Para Cezası  uygulanabilecektir.

 

KANUN AŞAMALI OLARAK UYGULANACAK

Kanunun; işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gibi bazı hükümleri aşamalı olarak hayata geçirilecek.

Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı TEMMUZ 2014 ÇALIŞTIRMA VEYA HİZMET ALMA ZORUNLULUĞU BAŞLAYACAKTIR.

50 den az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı TEMMUZ 2013 ÇALIŞTIRMA VEYA HİZMET ALMA ZORUNLULUĞU BAŞLAYACAKTIR.

50 den fazla çalışanı olan tüm iş yerleri ;

50 den az çalışanı olan Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için Ocak 2013’ ten itibaren işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ÇALIŞTIRMA VEYA HİZMET ALMA ZORUNLULUĞU BAŞLAMIŞTIR.

Kanuna tabi bütün işyerleri RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK ZORUNDA…

Yasa’ya göre uzman ve işyeri hekimi ile diğer personeli istihdam etme zorunluluğu aşamalı ancak her işveren işyerinde iş kazasına yol açacak durumları belli eden ve tedbirleri içeren risk değerlendirmesini 01.01.2013 gününden itibaren yapmak zorunda.

 

CEZALAR ÇOK AĞIR

Yasa’ya göre; 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene Üç bin (3.000)Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için Dört bin beş yüz (4.500) Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene Bin beş yüz (1.500) Türk Lirası,

Risk değerlendirilmesi işverenin kendisi tarafından yapılabileceği gibi konusunda belgeli iş güvenliği uzmanlarına yaptırılabilir.

En kısa süre içinde risk değerlendirilmelerinin yaptırılması gerekmektedir.

 
Yorumlar (0)
2
kapalı
banner23
banner17
banner18
banner39
banner74