AV DÖNEMİ AĞUSTOS AYINDA BAŞLIYOR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararlarına göre 2015-2016 Av Dönemi 15 Ağustos tarihinde ku

Güncel 27.07.2015, 18:53 27.07.2015, 18:53
32
AV DÖNEMİ AĞUSTOS AYINDA BAŞLIYOR
banner36

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararlarına göre 2015-2016 Av Dönemi 15 Ağustos tarihinde kuşlarla, yaban domuzu ve çakal avıyla başlayacak.


 

av-donemi-basliyor4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi uyarınca oluşturulan Merkez Av Komisyonu (MAK) 26 Mayıs 2015 tarihinde toplanarak 2015-2016 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 14 sayılı kararı aldı.

Merkez Av Komisyonunun (MAK) aldığı karar şöyle; 

“2015-2016 Av Döneminde ülke genelinde avlanma 15 Ağustos 2015 tarihinde kuşlardan bıldırcın üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, saksağan avı ve memelilerden yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacak.Avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir.

Ayrıca, yaban domuzu bıldırcın ve üveyik avı bu avlanma günlerine ek olarak salı gününde de yapılabilecek.

Avcı başına bazı av hayvanlarının günlük avlanma limitleri ise bıldırcın 10, üveyik 8, karatavuk-sakarca 3, çulluk-sakarmeke 4, yabani tavşan 1, kınalı keklik - kum kekliği ve çil kekliği toplamda 2, yeşilbaş,boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli pakta, elmabaş patka ve çıkrıkçın toplamda 6, adatavşanı-kaya sansarı 2, yaban domuzu 2 , tilki 2 adet olarak belirlenmiştir. Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarında ise Bakanlıkça avlak bazında belirlenen yıllık avlanma kotalarının kullanımı şeklinde gerçekleştirilecektir.

Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamazlar.

Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilirler” 

“SINIRLANDIRILMAMIŞ OTOMATİK, YARI OTOMATİK POMPALI, YİVSİZ AV TÜFEKLER İLE HAVALI TÜFEKLER YASAK”
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Av Komisyonunca alınan kararda Türkiye’de kara avcılığını düzenleyen temel yasa 11.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca namludaki fişek hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma şeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları avlanma araç ve gereci olarak kullanılamayacağı zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanılamayacağı kararlaştırıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanılamayacağı da ayrıca bilgilendirildi.

İHTİYACI KARŞILAYACAK KADAR AYDINLATMA ARACI KULLANILACAK
Alınan kararda, “Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulması yasaktır.

Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanılabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatılarak güme haline getirilemez. Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılması yasaktır.

Sulak sahalarda, saz, kamış, diken, ot, çuval ve benzeri şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz. Kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanılamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kılıfında taşınmak zorundadır” maddeleri yer aldı.

YAVRU HAYVANLARI ALIKOYMAK YASAK
Merkez Av Komisyonunca “Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak yasaktır. Av ve yaban hayvanlarını, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasaktır, herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları öldürülemez, alıkonamaz. İzin almaksızın av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktır. Tavşan haricinde tazı ile avlanmak yasaktır” kararları alındı.

AV TÜFEĞİ TAŞIMA BELGESİ ALMAK ZORUNDA
Merkez Av Komisyonu tarafından alınan kararlar da,“Ürünlerini ve hayvanlarını korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında, kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, şube müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşun fişek dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.

Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer av ve yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen öldürmek mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal şube müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar. Avlaklara kedi ve köpekler başıboş bırakılamaz. Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler.” ibareleri de yer aldı.

Ayrıca karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuata göre yasal işlem yapılacağı da bildirildi.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda men edilen fiilleri işleyenler ile Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlanma esas ve usullerine uymayanlar hakkında her bir aykırılık için 29,00 Türk Lirası ile 16.765 Türk Lirası arasında idari para cezası verileceği, ayrıca av hayvanı türüne göre 50 Türk Lirası ile 60.000 Türk Lirası arasında değişen tazminat bedelleri talep edileceği belirtildi.
Yorumlar (0)
22
parçalı az bulutlu
banner17
banner18
banner39
banner74