KENDİLERİNİ AKLAMA DERDİNE DÜŞTÜLER

Geçtiğimiz günlerde Safranbolu Belediyesi’nin Yazıköy’ün tüzel kişiliğine ait toplamda 36 dönümlük arsanın ta

Genel 17.08.2019, 14:58 17.08.2019, 14:58
91
KENDİLERİNİ AKLAMA DERDİNE DÜŞTÜLER
banner36

Geçtiğimiz günlerde Safranbolu Belediyesi’nin Yazıköy’ün tüzel kişiliğine ait toplamda 36 dönümlük arsanın tapusunu üzerine geçirme işlemini Safranbolu Tapu Müdürlüğüne yaptırırken, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, tapu devir işlemlerini usulsüz olduğu gerekçesi ile durdurarak iptal ettirmişti.

Yazıköy Muhtarı Deniz Tüzer ise sürece müdahale ederek, Safranbolu Tapu Müdürlüğü ile Safranbolu Belediyesi’ne usulsüz devir yaptıklarını uyardığı halde kendisini dinlemediklerini, bunun üzerine de Safranbolu kaymakamı Fatih Ürkmezer’e gittiğini anlatmıştı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise konunun kendisine intikal etmesinden sonra tüzel kişiliği sona ermeyen Yazıköy arsalarının Safranbolu Belediyesi’ne devrini yapan Safranbolu Tapu Müdürlüğüne resmi bir yazı yazarak işlemleri durdurduğunu ve usulsüz işlem yapan kurumlar hakkında soruşturma açılması için ilgili yerlere yazı yazdığını açıklamıştı.

Konunun haber bültenlerimize yansıması ve kamuoyuna aktarılması ile Safranbolu Belediyesi ile Safranbolu Tapu Müdürlüğünün bağlı olduğu Tapu Kadastro Kastamonu 19. Bölge Müdürlüğü birer basın açıklaması yayınladı.

SAFRANBOLU BELEDİYESİ İLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Safranbolu Belediyesi Basın Birimi imzası ile yayınlanan basın açıklamasında isim verilmeden Safranbolu tapu Müdürlüğünün hata yaptığı vurgulandı ve “İmar Müdürlüğümüzce, tapuları talep edilen parseller hakkında 29/07/2019 tarihinde işlemler başlatılmıştır, işlem sürecinde atlanan sehven yapılan bir eksiklikten kaynaklanan sorumluluğu hiçbir biçimde Belediyemize ait olmayan bir prosedür nedeniyle Belediye adına düzenlenen tapular düzeltilmesi için iade edilmiştir. Bu konuda söylendiği gibi usulsüz bir biçimde belediye kayıtlarına geçirmek gibi bir işlem yapılmamıştır.” İfadelerine yer verilirken;

Tapu Kadastro Kastamonu 19. Bölge Müdürlüğü ise Safranbolu belediyesinin talebi üzerine yapılan tapu devir işlemi ile ilgili Müdürlüğümüzce işlemin tescil kontrolü esnasında, bahsi geçen taşınmazlarla ilgili tereddüt hasıl olduğundan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile görüşülmüş ve neticesinde Yazıköy Köyü Tüzel Kişiliği tamamen sona ermediğinden ve köyün tamamı mahalleye katılmadığından 5393 sayılı Kanunun  "Köy Tüzel Kişiliklerinin Sona Erdirilmesi"  başlıklı 11. Maddesinin birinci fıkrasının bahse konu işlemimizi kapsamadığı anlaşılmıştır. Tapu Sicil Tüzüğünün 52. Maddesi uyarınca işlem Re'sen geri döndürülmüştür.” Denildi.

Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Tapu Müdürlüğünü işaret ederek, sehven yapılan ve sorumluluğu hiçbir biçimde Belediyeye ait olmayan hatanın olduğu, belediye adına düzenlenen tapuların, Tapu Müdürlüğüne iade edildiği şeklinde bir savunma yapıyor.

Tapu Kadastro Kastamonu 19. Bölge Müdürlüğü ise Safranbolu Belediyesinin talebi üzerine yapılan taşınmazların tapu devrinin, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde bulunan hukuk müşavirliği ile teftiş kuruluna danışıldığını, Yazıköy Köyünün tüzel kişiliğinin devam ettiğinden ve tapuların Yazıköy tüzel kişiliğine ait olduğunun tespiti üzerine tapu devir işleminin geri döndürüldüğünü açıklamasında ifade ediyor.

Şimdi, kamuoyu adına hem Safranbolu Belediye Başkanlığına hem de açıklama yapan Tapu Kadastro Kastamonu 19. Bölge Müdürlüğü’ne soruyoruz.

Hanginiz doğru söylüyor?

Tapu devir işlemlerin de hata yapıldığını gören Safranbolu Belediyesi tapuları Tapu Müdürlüğüne geri mi gönderdi?

Yoksa…

Tapu Müdürlüğü hukuk departmanı ve teftiş kuruluna danıştıktan sonra talebin hatalı olmasından dolayı tapu devir işlemini geri mi döndürdü?

Bu soruları kamuoyu adına soruyor ve kamuoyu adına cevap bekliyoruz?

SAFRANBOLU BELEDİYESİ, RESMİ YAZI YAZARAK SÖZ KONUSU ARSALARI İSTEMİŞ..!

Safranbolu Belediyesi 09.07.2018 TARİHİNDE Safranbolu tapu Müdürlüğüne gönderilen ve Belediye Başkanı Elif Köse imzalı evrakta 5393 sayılı Kanununun “Tüzel Kişiliği Sona Erdirilmesi” başlıklı 11. Maddesinin birinci fıkrasında “Tüzel kişiliği kaldırılan köylerin taşınır ve taşınmaz mal, hak ve alacakları ve borçları katıldıkları Belediyeye intikal eder.” Hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla Tapu sicilinde İlçemiz Yazıköy 426 ada 1 ve 2 parsel, 429 ada 2 parsel, 453 ada 1 parsel, 428 ada 2 parsel, 428 ada 5 parsel, 466 ada 5 parsel noda kayıtlı Yazıköy Köy ve takyidatlı tapu kayıtlarının Belediyemize gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederiz” denilmiş.

Şimdi de Belediye üzerine geçirilen tapularda, Tapu Müdürlüğünü kastederek sehven hata yapıldığını ifade ederken bu gönderdiği evrakı unutuyor mu?

Safranbolu Belediyesi, Tapu Müdürlüğüne gönderdiği evrakta hangi ada, hangi parselin belediye üzerine geçirilmesi yazıldığı halde, şimdi nasıl oluyor da “atlanmış, sehven yapılan eksiklik ve sorumluluğu hiçbir şekilde belediyemize ait değil” gibi cümleler ile kendini aklamaya çalışıyor.

TAPU KADASTRO KASTAMONU 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜ MÜDAHALE ETTİ, YOKSA SAFRANBOLU KAYMAKAMI MI?

Tapu Kadastro Kastamonu 19. Bölge Müdürlüğü de yaptığı açıklamada “Yazıköy Köyü Tüzel Kişiliği tamamen sona ermediğinden ve köyün tamamı mahalleye katılmadığından 5393 sayılı Kanunun "Köy Tüzel Kişiliklerinin Sona Erdirilmesi" başlıklı 11. Maddesinin birinci fıkrasının bahse konu işlemimizi kapsamadığı anlaşılmıştır. Tapu Sicil Tüzüğünün 52. Maddesi uyarınca işlem Re'sen geri döndürülmüştür.” Diyor ama Safranbolu kaymakamı Fatih Ürkmezer ise söz konusu tapu devir işleminin usulsüz olduğunu, Safranbolu tapu Müdürlüğüne yazı yazarak işlemi geri döndürdüğünü ve usulsüz işlem yapan kamu kurum yetkililerine soruşturma açılması için girişimde bulunduğunu açıklamıştı.

Tapu Kadastro Kastamonu Bölge Müdürlüğü de kendini aklamak için konuyu çarptırıyor mu?

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI ELİF KÖSE BASIN AÇIKLAMASINA NEDEN İMZA ATMADI?

“Safranbolu Belediye Başkanlığı Basın Birimi” imzası ile yayınlanan ve Karabük Net Haber’i hedef alan basın açıklamasına acaba neden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse imzası ile yayınlanmadı.

Başkan Köse, yayınlattığı bu basın açıklamasının sağlam zeminlere oturmadığını bildiği için mi “Basın Birimi” diye saçma bir imza kullandı?

Safranbolu Belediyesi tarafından yapılan açıklama, yaşadıkları zafiyet tamamen kamuoyunun gözleri önüne serilmiş mi oldu?

YAPILMAK İSTENİLEN TAPU DEVİR İŞLEMİ USULSÜZ MÜ, DEĞİL Mİ?

Gerek Safranbolu Belediyesi olsun gerekse Tapu Kadastro Kastamonu Bölge Müdürlüğü olsun yapılan işlemin usulsüz olmadığını savunsa da, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise yapılmak istenilen işlemin usulsüz olduğunu ifade ederek, ilgili kurum yetkilileri hakkında soruşturma açılması için girişimde bulundu.

Şimdi söz konusu bu işlem usulsüz müydü, değil miydi?

Hukuk da bu tür iddia edilen usulsüz tapu devir kayıt işlemi “Yolsuz Tescil” olarak tanımlanıyor.

GÖZLER SAFRANBOLU KAYMAKAMI FATİH ÜRKMEZER DE

Son günlerin gündemi haline gelen Yazıköy tüzel kişiliğine ait arsaların Safranbolu Belediyesine geçirme süreci ile ilgili müdahale eden ve işlemi durduran Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer’in önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini ortadan kaldırması bekleniliyor.

“Kaymakam Ürkmezer’in yapması beklenilen açıklama ile kamuoyu olayın gerçeklerini daha iyi öğrenecektir.” Deniliyor.

Yorumlar (0)
17
kapalı
banner17
banner18
banner39
banner74