KARDEMİR'DEN MURAT ORHAN'A DAVA!

KARDEMİR, BAZI YAYIN ORGANLARINA İLAN OLARAK VERDİĞİ BİR YAZILI AÇIKLAMA YAPTI KARDEMİR'DEN MURAT ORHAN'A ‘HAKSIZ REKABET

Genel 16.06.2016, 15:47 16.06.2016, 15:47
23
KARDEMİR'DEN MURAT ORHAN'A DAVA!
banner36
KARDEMİR, BAZI YAYIN ORGANLARINA İLAN OLARAK VERDİĞİ BİR YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

KARDEMİR'DEN MURAT ORHAN'A ‘HAKSIZ REKABETDAVASI

HAKSIZ

KARDEMİR A.Ş. yaptığı yazılı basın açıklamasında, KARDEMİR ve yönetim kurulu üyeleri hakkında ulusal ve yerel basında ilan vererek açıklamalarda bulunan eski Karabük Özel Haddeciler Derneği Başkanı Murat Orhan hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

KARDEMİR A.Ş yaptığı bu yazılı açıklamasını da bazı yerel yayın organlarına 3 Bin 500 Lira'dan başlayan ücretler ile ilan olarak da verdi.

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, son günlerde basın yayın organlarına aynı kimselerce verilen bir takım ilanların maksatlı ve hukuka aykırı olduğu ifade edilerek, “Sözde sosyal sorumluluk iddiası ile birlikte hareket eden malum kişilerin, yıllardır şirketimizin organları ve tüzel kişiliği hakkında medya kanalı ile yargı mercileri üzerinde oluşturmaya çalıştıkları baskı ortamı, hukukun özel amaçlara alet edilmeye çalışılmasının tipik bir örneği haline gelmiştir. Daha da vahimi, Yargıyı Yürütmeye şikayet edercesine, yürüyen davalarla ilgili olarak Yürütmeyi göreve çağırmak açık bir Anayasa tanımazlık örneğidir ve asla hoş görülmemelidir.

Temelsiz ihbarların ve davaların yanı sıra, gazetelere tam sayfa verilen ve hukuka aykırı beyanlar içeren ilanlar yolu ile Yargı mercileri ve Yürütme üzerinde baskı oluşturma ve adil yargılamayı etkileme teşebbüsleri had safhaya ulaşmıştır. Bunun son örneği, 07.06.2016 tarihli Sabah Gazetesi’nde ve daha sonra Karabük yerel gazetelerinde yayımlanan ilan ve devamında Murat Orhan tarafından yapılan basın açıklamaları olup, açıkça suç teşkil eden bu ilan ve beyanlara karşı sorumlular hakkında Karabük Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

"HAKSIZ REKABET SUÇU" NU İŞLEDİĞİ İDDİASI İLE CEZA DAVASI AÇILDI

Açıklamada, ayrıca, Murat Orhan hakkında ceza davası açıldığı da hatırlatılarak, “Nitekim yakın geçmişte de şirketimiz hakkında kamuoyunda haksız ve gerçek dışı algı yaratma amacıyla verilen gazete ilanı ve demeçler nedeniyle Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucunda, Murat Orhan hakkında Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Haksız Rekabet' Suçunu işlediği iddiası ile ceza davası açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.

Medya yolu ile yapılan muhtelif açıklamalar ile yönetim kurulu üyelerimizin haksız rekabet fiillerinin sabit olduğu ve şirketimiz genel kurulunca alınan kararların, mahkeme kararları ile Yargıtay’ın onama kararına aykırı olduğu ifade edilmektedir. Halbuki hem Hukuk, hem de Ceza Mahkemelerince haksız rekabet iddiaları reddedilmiş, yönetim kurulu üyelerimiz hakkında beraat kararı verilmiştir. Sadece bu gerçek dışı beyanlar dahi mevcut niyetin ne olduğu hakkında yeterli kanıt oluşturmaktadır” diye kaydedildi.

"SPK'YI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Yüzde yüzü halka açık olan KARDEMİR’in, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda sorumlu, şeffaf, hesap verebilir ve adil bir şekilde yönetildiğine de dikkat çekilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Açılan davalar, yapılan mesnetsiz şikayetler ve geçmişte açılan benzerleri, son derece cüzi ve artık tümüyle pervasız hale gelen bir azınlık tarafından itiyat haline getirilerek, halka açık anonim ortaklık statüsünde bulunan ve binlerce pay sahibi olan Şirketimizin işleyişi ve repütasyonu haleldar edilmeye çalışılmaktadır. Şirketimiz, söz konusu cüzi ve pervasız azınlığın iddialarının aksine, ilişkili kişiler de dahil olmak üzere yaptığı tüm ticareti olağan piyasa koşullarında ve hukuka uygun olarak yapmakta; Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda sorumlu, şeffaf, hesap verebilir ve adil bir şekilde yönetilmektedir.

Gerçekten, haklarında olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılan yönetim kurulu üyelerimiz aleyhine TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği açılmış bir sorumluluk davası bulunmadığı gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun da 'Örtülü Kazanç Aktarımı yapıldığı' noktasında ne bir tespiti, ne de aktarılan kazançların şirkete iadesi yönünde bir kararı vardır. Bundan başka; örtülü kazanç gibi hem sorumluluk doğuran hem de suç teşkil eden bir iddianın, bu denli mücerret biçimde medyada dile getirilmesi; buna karşılık ilgili mercilerin bu yönde bilinen hiçbir girişiminin olmaması, ilanlar yoluyla algı operasyonu yaptıkları aşikar olan kişilerin, sadece karalama gayesiyle ve genel kurul kararlarının iptali taleplerine yapay gerekçe oluşturmak maksadıyla hareket ettiklerini tartışmasız kılmaktadır.

Söz konusu yasa ve anayasa tanımaz kişiler, kendi özel çıkarları doğrultusunda KARDEMİR A.Ş. gibi tümü halka açık bir şirketin borsada işlem gören paylarının değerini etkileyecek asılsız bilgiler içeren ilan beyanları ile Sermaye Piyasası Kanunu’nu ve küçük yatırımcının haklarını da ihlal etmektedirler. Bu vesile ile Sermaye Piyasası Kurulu’nu göreve çağırıyor ve sorumlular hakkında yasanın kendisine verdiği yetkileri kullanmaya davet ediyoruz. Sermaye Piyasası Kanunu’nu ihlal ettikleri açık olan bu kişiler hakkında Kurul’ca atılacak adımların takipçisi olacağımızı ve şirketimizden talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi sağlayarak soruşturmaya istenilen tüm katkıyı yapacağımızı da beyan ederiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

MURAT ORHAN CEVAP HAKKINI KULLANACAK MI?

KARDEMİR A.Ş'nin aynı sektörde faaliyet gösteren Yönetim Kurlu üyeleri bazı ailelerin, haksız rekabet yaptığı ve KARDEMİR A.Ş'den kendi şirketlerine ciddi rantlar elde ettiği iddiaları ile uzun yıllardır gerek kamuoyu nezdinde, gerekse hukuksal mücadele nezdinde uzun yıllardır mücadele veren Murat Orhan kendisi hakkında yapılan bu açıklama ile ilgili bir açıklama yapacak mı?

Şimdi tüm gözler Murat Orhan'a çevrildi.
Yorumlar (0)
12
kapalı
banner17
banner18
banner39
banner74