KARDEMİR YÖNETİMİNİN TİCARETİNE YARGI ENGELİ

MURAT ORHAN SÜRDÜRDÜĞÜ YARGI MÜCADELESİNİ KAZANDIKÇA İLAN VEREREK KAMUOYUNU BİLGİLENDİRİYOR

banner73
Genel 14.03.2017, 13:35 14.03.2017, 13:35
20
KARDEMİR YÖNETİMİNİN TİCARETİNE YARGI ENGELİ
banner36
MURAT ORHAN SÜRDÜRDÜĞÜ YARGI MÜCADELESİNİ KAZANDIKÇA İLAN VEREREK KAMUOYUNU BİLGİLENDİRİYORKarabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Eski Başkanı Murat Orhan, Kardemir A.Ş. yönetimini oluşturan Yolbulan ve Güleç ailelerinin yıllardır Kardemir'de haksız rekabet yaptıklarını iddia etmiş ve uzun yıllardır süren bir hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Aynı sektörde faaliyet gösteren Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Yolbulan ve Çağ Çelik A.Ş. Kardemir ile ticaret yapabilmeleri için genel kuruldan ticaret müsaadesi alıyorlardı. 2012-2014 ve 2015 yılı ticaret müsaadeleri Orhan'ın başlattığı hukuksal süreç sonucu iptal edilmiş, en son 2016 yılı ticaret müsaadesi ile ilgili de yargı yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği  (KAHDER) Eski Başkanı Murat Orhan’ın ulusal ve Yerel Basına verdiği “Kardemir Hissedarlarına, SPK’ya ve Kamuoyuna Duyuru"nun tamamı ise şu şekilde;

KARDEMİR HİSSEDARLARINA, SPK’YA VE KAMUOYUNA DUYURU

Karabük’te bulunan haddehanelerin tek tek kapanması üzerine, insani ve vicdani sorumluluk duyarak Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği (KAHDER) Başkanı iken başlattığımız ve halen devam eden hukuk mücadeleleri neticesinde; Tamamı Halka Açık ve Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bağlı olan Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sahibi oldukları “ilişkili şirketler” ; Çağ Çelik Demir Çelik Endüstri A.Ş., Çelsentaş Çelik Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. ve Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş.’nin Kardemir A.Ş. ile ticaret yapmasına ve rekabet etmesine imkan sağlayan; 27.03.2011 ve 20.05.2014 tarihli Kardemir A.Ş. Genel Kurul Kararlarının (ilişkili şirketlerle ticaret müsaadelerinin) iptali için açılan davaları reddeden; Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği red kararlarının,

YARGITAY TARAFINDAN BOZULMASI SONUCU “SÖZ KONUSU TİCARET MÜSADELERİ MAHKEMECE İPTAL EDİLMİŞ” OLMASINA RAĞMEN;


KARDEMİR’in 14/04/2016 Tarihinde yapılan son olağan genel kurulunda “İLİŞKİLİ ŞİRKETLERLE TİCARET YAPMA İZNİ” YUKARIDAKİ YARGI KARARLARINA TAMAMEN AYKIRI OLARAK TEKRAR ALINMIŞTIR. BUNUN ÜZERİNE; BU TİCARET MÜSAADESİNİN DE İPTALİ VE YÜRÜTMESİNİN GERİYE BIRAKILMASI (İHTİYATİ TEDBİR) İÇİN KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NİN 2016/164 DOSYASI ÜZERİNDEN YARGIYA BAŞVURULMASI SONRASI, YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME TARAFINDAN; İLİŞKİLİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ OLAN KARDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE KARDEMİR’LE TİCARET VE REKABET MÜSAADESİ VEREN 7 VE 8 NUMARALI GENEL KURUL KARARLARININ 6102 SAYILI TTK’NIN 449. MADDESİ GEREĞİNCE TAKDİREN TEMİNATSIZ YÜRÜTÜLMESİNİN GERİ BIRAKILMASINA”(İHTİYATİ TEDBİR) KARAR VERİLMİŞTİR.

HER NE KADAR;


İLİŞKİLİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ OLAN KARDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE KARDEMİR’LE TİCARET YAPMA VE REKABET ETME MÜSADESİ VEREN 14.04.2016 TARİHLİ KARDEMİR GENEL KURUL KARARININ YÜRÜTMESİNİN GERİ BIRAKILMASINA YÖNELİK YUKARIDAKİ KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NİN 27.02.2017 TARİHLİ KARARINA KARŞI, DAVACI TARAFINDAN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDE İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLECEK OLSA DA;

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMENİN VERDİĞİ BU KARAR UYARINCA; İLİŞKİLİ ŞİRKETLERDEN ÇAĞ ÇELİK A.Ş. VE YOLBULAN A.Ş.’NİN (TAMAMI HALKA AÇIK VE SPK’YA BAĞLI BİR ORTAKLIK OLAN) KARDEMİR A.Ş. İLE TİCARET YAPMASI ARTIK HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin söz konusu davada verdiği 27/02/2017 Tarihli (ara) kararının gerekçesinde; “Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2015/8055 E. sayılı dosyasından verilen onama kararında, 2011 yılındaki genel kurul kararının iptali isteminin bozma gerekçesinden farklı olarak salt yönetim kurulu üyeleri hakkındaki ceza davasının varlığının gerekçe yapılmadığı, yönetim kurulu üyeleri aleyhine devam eden hukuk davalarının ve şirketin önceki genel kurulunda alınan aynı yöndeki kararın mahkemece iptal edilmiş bulunduğu hususlarının da göz önünde bulundurulduğu, YÜRÜTMENİN GERİ BIRAKILMASI TALEP EDİLEN 8 NO’LU GENEL KURUL KARARININ YARGITAY ONAMASINDAN GEÇMİŞ KARARIN AYNISI OLDUĞU, İPTALİNE KARAR VERİLMİŞ KARARLAR İLE AYNI MAHİYETTEKİ KARARLARIN UYGULANMASINA DEVAM OLUNMASININ HUKUK GÜVENLİĞİNİ ZEDELEYECEĞİ VE HUKUKA OLAN İNANCI SARSACAĞI, İFADE EDİLMEK SURETİYLE DAVA KONUSU EDİLEN 7 VE 8 NOLU KARARLARA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ İPTALİ KAPSAMINDA YÜRÜTMENİN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ 6102 SAYILI TTK’NIN 449. MADDESİ KAPSAMINDA YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ” BELİRTİLMESİNE RAĞMEN,

KARDEMİR A.Ş.’NİN 29 MART 2017 TARİHİNDE YAPILACAK GENEL KURUL GÜNDEMİNİN 8’İNCİ SIRASINDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE KARDEMİR İLE TİCARET YAPMA MÜSAADESİ TEKRAR VERİLMEK İSTENMEKTEDİR.

AYRICA REKABET KURULU’NUN;


4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanuna aykırı davranıldığı iddiaları konusunda Kardemir A.Ş., Çağ Çelik A.Ş., Çelsentaş A.Ş., Yolbulan A.Ş. ve Yolbulanlar Nakliyat ve Tic. A.Ş. hakkındaki vermiş olduğu “27.01.2011 tarih ve 11-06/101-34 sayılı “soruşturma açılmaması kararı” DANIŞTAY TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.


Bunun sonucu: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki kanuna aykırı davranıldığı iddialarıyla ilgili,


REKABET KURULU TARAFINDAN 18.08.2016 TARİHİNDE, Kardemir A.Ş., Çağ Çelik A.Ş., Çelsentaş A.Ş., Yolbulan A.Ş. ve Yolbulanlar Nakliyat ve Tic. A.Ş. HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR VE HALEN DEVAM ETMEKTEDİR.


CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A, BAŞBAKANIMIZ SAYIN BİNALİ YILDIRIM’A, SPK’NIN BAĞLI OLDUĞU BAŞBAKAN YARDIMCIMIZ SAYIN NURETTİN CANİKLİ’YE, SPK’ya, KARDEMİR HİSSEDARLARINA VE KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.

Yorumlar (0)
2
kapalı
banner23
banner17
banner18
banner39
banner74