İŞTE SGK'NIN ALDIĞI TEDBİRLER VE İMKANLAR..!

Sosyal Güvenlik Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım yazılı bir basın açıklaması yayınladı. İl Müdürü Yıldırım, SGK'n

Genel 13.04.2020, 16:50 13.04.2020, 16:50
57
İŞTE SGK'NIN ALDIĞI TEDBİRLER VE İMKANLAR..!
banner36
Sosyal Güvenlik Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

İl Müdürü Yıldırım, SGK'nın Koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı tedbirler ve vatandaşa sunulan imkanları kalem kalem sıraladı.

İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun pandemi ile mücadeleden bu yana aldığı tedbirler ve halka sunduğu imkanlar şöyle;

İnsan sağlığı ve yaşamı için küresel bir tehdit olan Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı, işçilerimizin ve iş dünyamızın sosyoekonomik hak ve menfaatlerini koruyabilmek maksadıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan yahut Kurumumuz uygulamaları ve hizmetleri ile yakından ilgili olan bazı tedbirlere aşağıda özet olarak yer verilmiştir.

1- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Sigorta primine esas günlük kazancı 128 TL ve altında olan sigortalılara günlük 2,5 TL, toplamda aylık 75 TL tutarında asgari ücret desteği sağlandı. (25 Mart 2020 tarihli, 7226 sayılı yasa)

2- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Zorlayıcı sebep gerekçesiyle işyerinde faaliyetin tamamen yahut kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması yahut haftalık çalışma sürelerinin en az üçte bir oranında azaltılması hallerinde sigortalılara gelir desteği sağlayan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma koşulları iyileştirildi.

Buna göre, işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için son 3 yılda en az 600 gün prim ödeme şartı 450 güne, kısa çalışma başlangıç tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı 60 güne indirilmiştir.

İşçilerimiz kısa çalışma ödeneğinden 3 ay süreyle istifade edilebilecektir. Bu süreler içinde işçilere son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan ortalama günlük brüt kazancının %60’ı oranında ödeme yapılacaktır. Yapılan ödeme ise her halükârda günlük brüt asgari ücretin %150’sini aşmayacaktır. Buna göre, kısa çalışma süresince işçiye aylık en az 1.765,80 TL, en fazla ise 4.414,50 TL ödeme yapılabilecektir.

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre zarfında Genel Sağlık Sigortası primleri’ de İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Bir başka deyişle, işçi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler kısa çalışma ödeneği aldıkları süre boyunca sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edebileceklerdir. (25 Mart 2020 tarihli, 7226 sayılı yasa)

3- KRONİK HASTALIĞI OLANLARIN SAĞLIK RAPOR SÜRELERİ UZATILDI

Kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın 1 Ocak 2020 tarihi veya bu tarihten sonra süresi sona eren sağlık raporları, bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılmıştır.

Bu kapsamdaki hastalar, yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden veya merkezlerden temin edebilecek. Üç ayı geçmeyecek sürelerde bu ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelleri SGK tarafından karşılanacak.

(Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 13.03.2020 tarih, 2020/2 sayılı Genelgesi, SGK Başkanlığı’nın, 01.04.2020 tarihli, Koronavirüs Kapsamındaki Tedbirler Konulu Yazısı)

4- SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenmiştir.

Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayınlanacaktır. İşverenlerimiz listede yer alıp almadıklarını buradan kontrol edebileceklerdir. İşyeri tescil bilgilerindeki NACE Rev 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenlerimiz Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Ancak, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE Rev 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenler NACE Rev 2 kodunun düzeltilmesi için Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvuruda bulunacaklardır.

Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı yasanın 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında sigortalı olanlarında Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait prim ödemeleri 6’şar ay ertelenmiştir.

5510 sayılı yasanın 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında sigortalı olanlardan erteleme kapsamında yer alanlar GÜVENCE uygulaması ile e-devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecektir. Sigortalılarımızdan erteleme kapsamında olması gerektiği halde olmadığını iddia edenler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır.

 Primin İlişkili Olduğu Dönem

 
Ödenmesi Gereken Son Tarih

 
Ödeme Süresinin Ertelendiği Son Tarih

 
2020 / Mart

 
30 Nisan 2020

 
02 Kasım 2020

 
2020 / Nisan

 
01 Haziran 2020

 
30 Kasım 2020

 
2020 / Mayıs

 
30 Haziran 2020

 
31 Aralık 2020

 

 

  • C. Cumhurbaşkanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı,

  • SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün, 02.04.2020 tarih, 5157380 sayılı Genel Yazısı)

  • SGK Başkanlığı’nın, 02.04.2020 tarihli, Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyurusu)


5- EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1.500,00 TL’YE YÜKSELTİLDİ

En düşük 1.000,00 TL olan yaşlılık aylığı 1.500,00 TL’ye yükseltilmiştir.

6- BAYRAM İKRAMİYELERİ NİSAN AYI BAŞINDA ÖDENİYOR

SGK’den gelir ve aylık almakta olan emekli, dul ve yetimlerimize Ramazan bayramı öncesinde ödenmekte olan bayram ikramiyesinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmesine karar verilmiştir.

7- HACİZ VE SATIŞ İŞLEMLERİ ERTELENDİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsili yapılan Kurum alacaklarından icraya intikal etmiş olanlar hakkında, zaman aşımına girme riski bulunanlar hariç her türlü haciz ve satış işlemi ertelenmiştir.

 8- İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİ ERTELENDİ

Zaman aşımına girme riski bulunanlar hariç idari para cezalarının tebliğ işlemleri ertelenmiştir.

9- KONTROL MUAYENE TARİHLERİ ERTELENMİŞTİR

Kurumumuzdan gelir ve aylık almakta olan emekli ve hak sahiplerinin 01.02.2020/30.06.2020 tarihleri arasındaki kontrol muayeneleri 30.06.2020 tarihine ertelenmiştir. Bu kapsamda olanların gelir ve aylıkları kesilmeksizin ödenmeye devam edilecektir.

10- BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA ASKIYA ALINDI

Sigortalılarımızın özel sağlık hizmet sunucusuna başvuruları esnasında MEDULA takip numarası alınmadan hemen önce yapılması gereken biyometrik kimlik doğrulama yöntemleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır.

(Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 13.03.2020 tarih, 2020/2 sayılı Genelgesi)

11- YURT DIŞINDAN GELEN KİŞİLER İÇİN KARANTİNA SÜRESİNCE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİNDE BULUNULMAKTADIR

Yurt dışından gelen kişiler için karantina süresince “Z03.8 (Şüpheli hastalıklar ve durumlar için diğer gözlem) ve Z03.9 (Şüpheli hastalık veya durum için gözlem, tanımlanmamış)” tanılarında tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenmesi ve bu raporlara istinaden SGK tarafından 14 gün geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi kararlaştırılmıştır.

(Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 13.03.2020 tarih, 2020/2 sayılı Genelgesi)

12- SOLUNUM CİHAZLARI İLE İLGİLİ İLAVE TEDBİRLER ALINDI

Kurumumuzca sigortalılarımıza verilen oksijen ventilatörü ve konsantratörü gibi iadeli tıbbi cihazların sistemlerimiz üzerinden kontrolü günlük olarak yapılmakta, kullanımı sona eren cihazlar Kurum depomuza alınarak detaylı sterilizasyon işlemleri uygulanmak suretiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır.

13-EKSİK GÜN NEDENİ 06-KISMİ İSTİHDAM VE 07-PUANTAJ USULÜ SEÇİLEN SİGORTALILARLA İLGİLİ UYGULAMADA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışan sigortalılarla, Ev hizmetlerinde 20 Günden az çalıştırılan sigortalıların ay içinde çalışmadıkları eksik sürelere ilişkin GSS Primlerinin 30 güne tamamlatılması zorunluluğu kaldırılmıştır.01 Nisan 2020 Tarihinden itibaren ay içinde 9 gün ve üzerinde çalışan sigortalılar 30 günden eksik kalan süreleri için GSS Primi ödemeyeceklerdir.1 ve 8 gün dahil çalışan sigortalılar eksik kalan günlerini 30 güne tamamlayacaklardır. Ancak, ayda 8 gün veya altındaki sürelerde çalışan kişi aynı zamanda  bakmakla yükümlü olunan kişi statüsündeyse  yine primlerini 30 güne tamamlamayacaklardır.  ( 26/03/2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

14-KGF DESTEKLERİNDE SGK BORCU YOKTUR YAZISI ŞARTI ERTELENDİ

Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile Hazine destekli kredi kullanan gerçek ve tüzel kişilerin, SGK’ ye vadesi geçmiş borcunun bulunmaması koşulu, 31.12.2020 tarihine kadar aranmayacaktır. (30.03.2020 tarihli, 2325 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

15-5510 SAYILI KANUNUN 60/g BENDİ KAPSAMINDA OLANLARIN STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ OTOMATİK YAPILMAYA BAŞLANDI.

5510 sayılı Kanunun 60/g bendi kapsamında olan kişilerden, gelir testi bulunmayanlar veya gelir testi bulunup sonucuna itiraz edenler için gönderilen, 2019/17 sayılı Genelge eki Ek-1 ve Ek-2 tebligatları gönderilmeyecek, Ayrıca gelir testi sonucu brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkan genel sağlık sigortalılarının 60/c-1 kayıtları, merkezden otomatik olarak güncellenmekte olup,bu kapsamda olan  genel sağlık sigortalıları durumlarını e-devlette yer alan “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” uygulamasından takip edebilmektedirler. (SGK Başkanlığı’nın, 01.04.2020 tarihli, Koronavirüs Kapsamındaki Tedbirler Konulu Yazısı)

16-NAFAKA ALACAKLARINA BAĞLI İCRALAR HARİÇ TÜM İCRA VE İFLAS TAKİPLERİ DURDURULDU

21/03/2020 tarihli ve 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1’inci maddesinde yer alan “… bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.” hükmüne bağlı olarak Kurumumuzca İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yeni icra takibi yapılmamamakta,  takibine başlanmış ve devam eden işlemler durdurularak dosyalara yeni talep açılmamaktadır.

17-GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİĞE BAĞLI RAPORLARIN ÖDENEBİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR HAFİFLETİLDİ.

5510 sayılı Kanun gereğince ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneklerine esas istirahat raporlarından, rapor bitiş tarihi 01/03/2020 tarihi ile salgın nedeniyle alınan tedbirlerin sona ereceği tarih arasında olanlarla, çalışılmadığına dair bildirimin yapılacağı son tarih bu süreler arasında olanlara bildirim / beyan beklenmeksizin geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi, salgının kesildiği ve / veya normale dönüldüğünde geriye dönük çalışmadı bildirimlerinin kontrol edilmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin tekemmül ettirilmesi sağlanacaktır. (01/04/2020 Tarih,5120102 Sayılı SGK Başkanlığının Genel Yazısı)

 18-SİGORTALILARIN BORÇLANMA TALEPLERİNİN DIŞINDAKİ İŞLEMLER ERTELENDİ

5510 sayılı Kanunun Geçici 41 inci maddesine ilişkin olarak(Borçlanma talepleri) başvuru dışındaki iş ve işlemler ertelenmiştir. (01/04/2020 Tarih,5120102 Sayılı SGK Başkanlığının Genel Yazısı)

 19-TEDAVİ AMAÇLI İL DIŞINA YAPILAN SEVKLERİN AİLE HEKİMLERİNCE DE YAPILABİLMESİ SAĞLANDI

COVİD-19 salgını ve pandemi uygulaması kapsamında, 01/03/2020 tarihi itibari ile mevzuata uygun olarak yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen ve sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusunca belirli aralıklarla kontrolü uygun görülen organ, doku ve kök hücre nakli uygulanan, kanser tedavisi gören, uzuv replantasyonu yapılan veya meslek hastalıkları hastanesinde meslek hastalığı nedeniyle tedavi olan hastaların, gerekli olan diğer şartların sağlanması halinde kontrol çağrı belgesi aranmadan aile hekimliklerinden alınan sevk ile yol, gündelik, refakatçi giderleri Kurumumuzca karşılanacaktır.

20- TIBBİ MALZEME FİRMALARININ YILLIK AİDAT ÖDEMELERİ İÇİN SÜRE VERİLDİ

2020 yılı için Kurumumuza yatırılması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücretini” hiç ödemeyen veya eksik ödeyen tıbbi malzeme firmaları ile ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretini Kurumumuza teslim etmeyen firmaların tüm barkodlarının pasife alınması işlemi 01/07/2020 tarihine ertelenmiş olup, erteleme tarihine kadar söz konusu aidatlarını yatıran firmalarımızın, ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretini posta ya da kargo yoluyla göndermesi yerine, dilekçe ve eklerini taratmak suretiyle gssgm_tcdb@sgk.gov.tr e-posta adresine en geç 15/06/2020 tarihine kadar iletmesine izin verilecektir.

21-YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPANLARDAN EKSİK EVRAĞI OLANLARIN EVRAK TESLİM SÜRESİ UZATILDI

3201 sayılı Kanun kapsamında 1/8/2019 (hariç) tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan Kurumca eksik bilgi, beyan ve belgelerini tamamlamaları talep edilenlerin eksik bilgi, beyan ve belgelerini ibraz etme süreleri 1/3/2020 tarihinden itibaren 1/7/2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Ayrıca 1/7/2020 tarihi itibariyle kalan süresi bir aydan az olanların 31/7/2020 tarihine kadar ibraz edecekleri belgeleri işleme alınacaktır.

22-ECZANELERLE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN SÜRESİ UZATILDI.

İlaç teminine ilişkin 31 Mart tarihinde süresi sona eren  Protokolün Koronavirüs tedbirleri kapsamında 06/04/2020 Tarihinden itibaren Vatandaşların kesintisiz sağlık hizmetlerinden yararlanmasının temini bakımından SGK ile TEB(Türkiye Eczacılar Birliği) arasında  ek protokol imzalanmış olup, söz konusu protokol yeni bir protokol imzalanıncaya kadar geçerli olacaktır.

23- PANDEMİ TANI VE TEDAVİLERİNDEN İLAVE ÜCRET ALINAMAYACAK

Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri acil sağlık hizmeti olarak tanımlanmış ve böylelikle ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetleri kapsamına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlarda bu tedavi kapsamında ücretsiz olarak temin edilecektir. (SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)/09.04.2020 tarihli, 31094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile değişik)

24- İMMÜN PLAZMA TEDARİĞİ VE UYGULAMASI SGK TARAFINDAN ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

(Kovid-19) tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Türk Kızılay’ı tarafından toplanan kan plazmaları ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu sayede kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedeflenmektedir. Plazmada yer alan "immünglobulin" denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşımaktadır.

SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişiklikle “immün plazma tedarik ve uygulaması” yoğun bakım tedavisi kapsamına alınmış ve böylelikle Kuruma faturalandırılabilmesine olanak sağlanmıştır.

(SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)/09.04.2020 tarihli, 31094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile değişik)
Yorumlar (0)
16
hafif yağmur
banner17
banner18
banner39
banner74