BABA OĞUL GÜLEÇ'LER AKLANAMADI..!

KARDEMİR A.Ş.’ye bağlı KARÇEL ve KARDÖKMAK A.Ş.’lerin geçtiğimiz hafta Pazartesi (30.03.2020) ge

Genel 10.04.2020, 00:30 10.04.2020, 00:30
204
BABA OĞUL GÜLEÇ'LER AKLANAMADI..!
banner36
KARDEMİR A.Ş.’ye bağlı KARÇEL ve KARDÖKMAK A.Ş.’lerin geçtiğimiz hafta Pazartesi (30.03.2020) gerçekleştirilen genel kurul tutanakları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandı.

KARÇEL’de Yönetim Kurulu Üyesi H. Çağrı Güleç, KARDÖKMAK’da ise yine Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç her iki şirketin ayrı ayrı yapılan genel kurullarında ibra edilmediler ve haklarında şirketi zarara uğratmaktan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapılmasına karar verildi.

8 Nisan 2020 tarihli Türk Ticaret Sicili Gazetesinde yer alınan genel kurul tutanaklarına göre; KARÇEL A.Ş. (Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) genel kurulunda Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Faruk Öz, Murat Yolbulan, Talat Yılmaz ve H. Çağrı Güleç’in ibraları tek tek oylandı. H. Çağrı Güleç haricinde diğer yönetim kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edilirken, Çağrı Güleç ise oy çokluğu ile ibra edilmedi ve genel kurul sonrası hakkında dava açılmasına karar verildi.

Aynı tarihte yapılan KARDÖKMAK A.Ş' Genel Kurulunda da Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şadi Yolbulan, Ömer Faruk Öz ve Bülent Gedikli oy çokluğu ile ibra edilirken, Kamil Güleç oy çokluğu ile ibra edilmedi ve hakkında dava açılmasına karar verildi.

KARÇEL A.Ş. GENEL KURULUNDA H. ÇAĞRI GÜLEÇ İBRA EDİLMEDİ VE HAKKINDA DAVA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

KARÇEL A.Ş. Genel Kurul Tutanağında, H. Çağrı Güleç’in ibra edilmemesi ile ilgili şu ifadelere yer verildi;
“Şirketimize ait olan 14.509.090 adet Kardemir B Grubu hisse 25.07.2017 tarihinde, o tarihte yönetim kurulu başkan vekili olan Kamil güleç tarafından yönetim kurulu başkanı olduğu Çağ Çelik D.Ç. End. A.Ş’ye devredilmiş, karşılığında Çağ Çelik D.Ç. Endüstri A.Ş’den Kardemir A ve D grubu hisseler şirketimize devir edilmiştir.

Takas talimatı şirketimizin 12.07.2017 tarih, 9 sayılı kararı ile verilen genel işlem yapma yetkisine istinaden Kamil Güleç tarafından verilmiştir. Şirketimizin 12.07.2017 tarih ve 9 sayılı kararının Kamil Güleç ve yönetim kurulu üyesi H. Çağrı Güleç imzası ile alındığı kararda, yönetim kurulu başkanı Mutullah Yolbulan’ın imzasının bulunmadığı görülmüştür. Mutullah Yolbulan tarafından ana hissedarımız Kardemir A.Ş.’ne verilen dilekçede böyle bir toplantının çağrısı yapılmadığı, alınan karardan haberinin dahi bulunmadığı ifade edilmiştir.

Bu takas işlemi Kardemir A.Ş. İç denetim Direktörlüğünce ve Hukuk Müşavirliğince incelenmiş ve inceleme sonuçlarına göre 12.07.2017 tarihli kararın TTK (Türk Ticaret Kanunu) 392/7. Maddesine aykırı ve batıl olduğu, yapılan takasın usulsüz olduğu tespit edilmiştir. Yine Kardemir A.Ş. aleyhine açılan genel kurul kararının iptali davasının sonunda verilen, Karabük Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/10 E. 2019/260 K. Sayılı kararının gerekçesinde hisse takas işleminin usulsüz olduğu tespit edilmiştir.

Tüm bu tespitlerden sonra Şirketimiz yönetim kurulunun 17.12.2019 tarih ve 33 sayılı kararı ile takas tarihinde şirketimiz yönetim kurulu başkan vekili olan Kamil Güleç ve yönetim kurulu üyesi olan H. Çağrı Güleç hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/8119 soruşturma numarasına kayden şikayette bulunulmuştur. Ayrıca takas işlemi nedeniyle Sermeye Piyasası Kuruluna da şikayette bulunulmuştur. Ana hissedarımız Kardemir A.Ş. tarafından Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/31 E. Sayılı dosyası ile 12.07.2017 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu kararının batıl olduğunun tespiti ile takas işleminin eski haline iadesi talep edilmiştir.

Usulüne uygun yönetim kurulu kararı bulunmadan ve şirketimize nakdi girdi sağlamayan bu takas işlemi nedeniyle şirketimizce 4.348.034 TL Kurumlar vergisi, 1.596.815 TL pişmanlık zammı olmak üzere toplam 5.944.849 TL ödeme yapılmak zorunda kalınmıştır.

Yönetim kurulumuzun 17.12.2019 tarih ve 33 saylı kararı ile şirketimiz zararının tespit edilerek, sorumlular Kamil Güleç ve H. Çağrı Güleç hakkında zararın tazmini için dava açılmasına karar verilmiştir.

Zararımız yukarıdaki şekilde tespit edilmiş olup, genel kurulumuzdan sonra dava açılacaktır.”

KARDÖKMAK A.Ş. GENEL KURULUNDA DA KAMİL GÜLEÇ İBRA EDİLMEDİ VE HAKKINDA DAVA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Yine aynı tarih olan 30.03.2020 tarihinde yapılan KARDÖKMAK A.Ş.’nin Genel Kurul tutanakları 08.04.2020 tarihli Türk Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandı.

Genel Kurul tutanaklarına göre KARDÖKMAK Yönetim Kurulu Üyeleri Şadi Yolbulan, Ömer Faruk Öz, Bülent Gedikli ve Kamil Güleç ibraları tek tek oylandı. Kamil Güleç haricinde diğer yönetim kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edilirken, Kamil Güleç ise aynı oğlunun KARÇEL A.Ş.’de olduğu gibi oy çokluğu ile ibra edilmemesine karar verildi.

Gerekçe olarak da özetle; KARDÖKMAK A.Ş’ye ait olan yaklaşık 14 Milyon lot Kardemir B grubu hisselerin Kamil Güleç tarafından hiçbir yönetim kurulu kararı olmaksızın usulsüzce 25.07.2017 tarihinde Kardemir A ve D grubu hisseler ile takas edildiğini bu takastan kaynaklanan yaklaşık 5 Milyon TL’nin Kurumlar vergisi ve pişmanlık zammı olarak ödendiğini, böylelikle zarara uğratıldığı belirtiliyor. Ayrıca bu nedenlerden dolayı 2019 tarihinde ilgili mahkemelere davalar açıldığını SPK’ya şikayet edildiği ifade edilirken, genel kurul sonrası da ibra edilmemesinin ardından yine Kamil Güleç hakkında dava açılmasına karar verildiği açıklanıyor.

İBRA ETMEK NE DEMEK?

İbranın anonim şirketler hukukunda tüzel kişiliğe özgü anlamı vardır. Anonim şirket, genel kurul aracılığıyla aldığı ibra kararı ile, karar sırasında bilinen bütün işlem ve faaliyet konularında, ilgilileri sorumluluktan kurtardığını ve bu konularda herhangi bir alacağının olmadığını ve dava da açmayacağını beyan eder.

İbra edilmeyen yönetim kurulu görevini kötüye kullandığı, şirketi zarara uğrattığı ve artık yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi anlamına geliyor. Ayrıca ibra edilmeyen yönetim kurulu üyesi hakkında üzerine atılı suçlamalar ile ilgili dava açılmak zorunda.

BABA OĞUL GÜLEÇ’LERİ NELER BEKLİYOR?

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri olan baba oğul Kamil Güleç ile H. Çağrı Güleç’in Karçel ve Kardökmak A.Ş.’lerin genel kurullarında ibra edilmemeleri ana şirket olan Kardemir A.Ş. Yönetim kurulu Üyeliklerinde de kendilerini zor duruma düşürecektir.

Bu yıl Kasım ayında yapılması beklenilen Kardemir A.Ş. Genel Kuruluna katılacak olan hissedarlar, yan şirketlerde ibra edilmeyen baba oğul ile ilgili oylarını negatif yönde kullanacaklar ve onların Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulunda da yer almalarına sıcak bakmayacaklardır.

Ayrıca 2017 yılında usulsüz yapıldığı iddia edilen Karçel ve Kardökmak’daki hisselerin takasından doğan ve ödenen 10 milyon TL vergi yükünden dolayı, yine baba oğla zarar ettirdi gerekçesi ile rücu etme ihtimali var.

Baba oğlu bekleyen bir ihtimal de şu; 2017’de ellerinde bulundurdukları Kardemir B ve D hisselerini Karçel ve Kardökmak’daki Kardemir A grubu hisseleri takas etmeleri gerek hukuken gerekse yasal anlamda usulsüzlüğü kesinleşirse, ki zaten daha önceki Karabük Asliye Hukuk Mahkemelerinde usulsüz takas kararı verildi.

Güleç’lerin elinde bulunan ve Kardemir A.Ş. Yönetiminde iki üye ile temsil edilen B Grubu hisselerin Karçel ve Kardökmak ile takas ettikleri yaklaşık 28 Milyon 500 Bin Lot B grubu hisse Karçel ve Kardökmak’a geri iade edilirse, Güleçlerin elinde bulundurduğu tahminen %45 Kardemir B Grubu hissenin yarısından fazlası gitmiş olacak. Böylece Kasım da yapılacak olan Kardemir A.Ş. Genel Kurulunda Güleçler en fazla bir üye ile yönetime girebilecek yada hiç giremeyecek.

BABA OĞUL GÜLEÇ’LER KARDEMİR’DE ARTIK İSTENMİYOR..!

Baba Kamil Güleç’in ve oğul H. Çağrı Güleç’in Kardemir’in yan şirketleri olan Karçel ve Kardökmak şirketlerinin genel kurullarında ibra edilmemeleri, Kardemir’de artık istenmediklerinin en büyük göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Sektörün uzmanları, Karçel ve Kardökmak’da Güleç’lerin ibra edilmemesinin Kardemir A.Ş. Genel Kurulunda hissedarlar tarafından ciddi derecede sorgulanacağını işaret ediyorlar.

HİSSE TAAKSINDAN KARÇEL VE KARDÖKMAK 11 MİLYON VERGİ ÖDEDİ. GÜLEÇ’LER DE BU VERGİYİ ÖDEDİ Mİ?

2017 yılında Kamil Güleç ve H. Çağrı Güleç’in hiçbir yönetim kurulu kararı olmadan usulsüz bir şekilde iddia edilen hisse takasından, Karçel ve Kardökmak şirketleri yaklaşık 11 mİlyon TL kurumlar vergisi ödedi.

Aynı miktarda takas yapan Güleç’lere ait olan Çağ Çelik D.Ç. Endüstri A.Ş.’de aynı miktarda vergi ödemesi gerekiyor du ve bu vergiyi ödedi mi?

Şimdi bu soru bir hayli kafalarda kalmaya başladı ve cevap bekliyor.

 

 Yorumlar (0)
24
orta şiddetli yağmur
banner17
banner18
banner39
banner74