AMAÇ KARDEMİR'E ZARAR VERMEKMİŞ..!

KARABÜK HADDECİLER DERNEĞİ'NİN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN KARDEMİR A.Ş. YÖNETİMİ DE BİR AÇIKLAMA YAPTI. KARDEMİR YÖNE

banner73
Genel 18.12.2012, 02:23 18.12.2012, 02:23
20
AMAÇ KARDEMİR'E ZARAR VERMEKMİŞ..!
banner36
KARABÜK HADDECİLER DERNEĞİ'NİN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN KARDEMİR A.Ş. YÖNETİMİ DE BİR AÇIKLAMA YAPTI.
KARDEMİR YÖNETİMİ, KARABÜK HADDECİLER DERNEĞİ'NİN YAPTIKLARI AÇIKLAMALAR NEDENİYLE YASAL MÜRACAATLARIN YAPILACAĞINI SÖYLEDİ

 

 

amac_kardemire_zarar

Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) yönetimi, Özel Sektör D.Ç. Haddeciler Derneği'nin Kardemir hakkında yaptıkları açıklamalar nedeniyle yasal müracaatların yapılacağını söyledi.

Kardemir yönetimi, Karabük Özel Sektör D.Ç. Haddeciler Derneği'nin ulusal ve yerel gazetelere verdiği ilan ve ardından yaptığı basın açıklaması ile ilgili şirketin yasal işlem yapacağını belirterek, kamuoyuna duyuru yaptı. Kamuoyuna yapılan açıklamada, konu olan satış prosedüründe, hiçbir şirket ve kişiye fiyat avantajı, sipariş avantajı, herhangi bir öncelik tanınmadığı, sadece, Kardemir hisselerini elinde bulunduran herhangi bir şirkete veya kişiye mal tesliminde farklı uygulama yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada "Başını belli rakip kuruluşların çektiği ve amacı Kardemir ve yöneticilerinin piyasadaki güçlü ve istikrarlı duruşunu zedelemek ve rekabet gücünü zayıflatmak olan Karabük Özel Sektör DÇ Haddeciler Derneği'nin (KAHDER) 26 ve 28 Kasım 2012 tarihlerinde ulusal ve yerel gazetelerde yayımlanan ilanı ve sonrasında yaptıkları basın açıklamaları ile ilgili gerekli yasal müracaatlar şirketimizce yapılacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, hissedarların ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada konuyla ilgili şöyle denildi;

"Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuatın gerektirdiği şekilde hem KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu), hem de Kardemir internet sitesinde müşterilerine ve kamuoyuna duyurulan Kardemir Satış Prosedürü, şirketimizin en son yapılan 18.05.2012 Tarihli Hissedarlar Genel Kurulunda oybirliği ile onaylanmıştır. Konu olan bu satış prosedüründe, hiçbir şirket ve kişiye fiyat avantajı, sipariş avantajı, herhangi bir öncelik tanınmamakta, sadece, Kardemir hisselerini elinde bulunduran herhangi bir şirkete veya kişiye mal tesliminde farklı uygulama yapılmaktadır. Halka açık Anonim Şirket statüsündeki kuruluşumuzun ana karar organı olan Hissedarlar Genel Kurulu'nda, hiçbir muhalefet oyu olmaksızın kabul edilen bu prosedür, şirketimiz icra organları tarafından tam bir titizlik ve uygunluk içerisinde yürütülmektedir. KAHDER (Karabük Özel Sektör DÇ Haddeciler Derneği) ilanlarının amacı Kardemir 'e zarar vermekten ibarettir, çünkü; Genel Kurul'da oybirliği ile onaylanan Kardemir Satış Prosedürü kapsamında, KAHDER üyesi haddecilerin, üretim programımızın elverdiği ölçüde karşılanmayan hiçbir siparişi bulunmamaktadır."

KAHDER ilanlarının amacının Kardemir 'e zarar vermekten ibaret olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti;

"Çünkü; KAHDER üyesi haddecilerin elinde de Kardemir hisseleri bulunmaktadır veya borsadan satın alma imkanları mevcuttur. Dolayısıyla, istemeleri halinde sadece hissedarlarımıza tanınan sınırlı miktardaki öncelikli mal teslimatı imkanından kendileri de faydalanabilmektedir. Hissedarlarımızın ve kamuoyunun dikkatini çekmek isteriz ki; söz konusu olan husus, öncelikli mal satışı değil, öncelikli mal teslimatıdır. Zira, sipariş veren tüm müşterilerimize ilan edilen satış fiyatı üzerinden ayrım gözetilmeksizin satış yapılmaktadır. Kardemir 'in yukarıda belirttiğimiz şekilde, herhangi bir kişi ya da gruba ayrıcalık ve menfaat temin etmeyen Satış Prosedürünün, şirket malvarlığını azaltıcı nitelikte olmadığı, ilanda belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2012 tarihli kararında da tespit edilmiştir."

Açıklamada, KAHDER ilanlarının amacının Kardemir'e zarar vermekten ibaret olduğu belirtilerek şöyle denildi;

"Çünkü Karabük Özel Sektör DÇ Haddeciler Derneği adına ilan verilmesine ve basın açıklamaları yapılmasına rağmen, esas yönlendirmeyi yapan KAHDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleridir. Satış uygulamamız, KAHDER Yönetim Kurulu Başkanı'nın görev yaptığı ve maaş aldığı şirket olan Kaptan Demir Çelik End. Ve Tic. A.Ş. tarafından 2007/29 Esas sayılı dosya ile Kardemir 'e karşı tazminat davasına konu edilmiştir. Bu davada usulsüz ve hukuka aykırı olduğu iddia edilen Kardemir Satış Uygulaması, tüm yönleri ile irdelenmiş ve sonuçta 2008/149 sayılı ve 01.04.2008 tarihli karar ile dava Ret edilmiştir. Bu karar Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 2008/11968 Esas, 2009/8839 Karar sayılı ve 05.10.2009 tarihli kararı ile onanarak kesinleşmiştir. Yine, KAHDER Yönetim Kurulu Başkanı'nın görev yaptığı ve maaş aldığı Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş. tarafından, Kardemir Satış Uygulaması sebebiyle zarara uğradıkları iddiasına dayanarak Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/98 D. İş sayılı dosyası ile açılan tespit davasında, Kardemir 'in Satış Yöntemlerinden dolayı davacı Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş.'nin bir zarara uğramadığı tespit edilmiştir."

Açıklamada, halen KAHDER Başkanının görev yaptığı ve maaş aldığı Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş'nin Kardemir aleyhine asılsız nedenlerle açtığı muhtelif davaların devam ettiği belirtilerek şöyle denildi;

"Yıllardır devam eden ve aslında 'Pehlivan Tefrikasına dönüştürülmüş olan bu konu, ilgilileri ve kamuoyunu lüzumsuz yere rahatsız ve meşgul etmekten başka bir işe yaramamaktadır. KAHDER ilanlarının amacı Kardemir 'e zarar vermekten ibarettir, çünkü; ilanda belirtilen ve şirketimizi karalamaktan başka hiç bir amaç taşımayan hususlara ilişkin Kardemir aleyhine verilmiş tek bir yargı kararı bulunmamaktadır. Bu da, 2002'den itibaren şirketimiz aleyhine başlatılan karalama kampanyasının ne denli dayanaksız ve art niyetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. KAHDER ilanlarının amacı Kardemir 'e zarar vermekten ibarettir, çünkü; KAHDER'in esas şikayet ettiği kütük bulamadıkları ve Karabük'lü Haddecilerin üretim yapamadığı iddiası asılsızdır. Zira; Karabük'lü haddecilerin hammaddesi olan kütük serbest ticareti olan, ithalatı, ihracatı serbest olan ve hatta uluslararası emtia piyasasında işlem gören bir maldır. Kardemir 'in yerli piyasadaki üretim oranı yüzde 4'dür ve Türkiye çelik üretiminin geri kalan yüzde 96'lık kısmı, KAHDER Yönetim Kurulu Başkanının görev yaptığı ve maaş aldığı şirket de dahil olmak üzere diğer Demir Çelik üreticileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Böyle bir malı bulamadığı için haddecilerin üretim prosesinin durması mantıksızdır, olsa olsa başka nedenlere dayanır. Aslında ticari şirket olan bu haddehanelerin hammadde tedarikini dernekler aracılığı ile kamuya ilan vererek sağlama arzu ve istekleri, çağdaş işletme ve yönetim mantığına aykırıdır. Kardemir A.Ş., KAHDER tarafından yayımlanan ilanda belirtilen hususların aksine, üretimini, kapasite ve karlılığını hızla artırmaya devam etmektedir. Bu ise, ürettiği malı müşterilerine değer vererek, değeri ile satmakla mümkün olur."

Kardemir 'in tek başına yıllık 1 milyon 300 bin ton üretim yapabilecek yeni kütük makinesinin 2012 yılı sonuna kadar alınacağı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi;

"Tüm Karabük haddecilerinin yıllık kütük ihtiyacı 1 milyon tonu bulmaz iken, Kardemir, yaptığı yatırımlar neticesinde tek başına yıllık 1 milyon 300 bin ton üretim yapabilecek yeni kütük makinasını 2012 yılı sonuna kadar devreye alacak ve mevcut kapasite ile birlikte kütük ve blum üretim kapasitesini 3 milyon tona çıkaracaktır."

Açıklamada ayrıca "Kardemir 'in büyüyüp serpilmesinde en büyük unsurun müşterileri olduğunun bilinci içerisinde hareket eden Kardemir Yönetiminin, müşterilerinin memnuniyeti için büyük çabalar içerisinde olduğu aşikardır" denildi.

İlan sahipleri müşteri sayısının düştüğünü söylerken, üretim, satış, ciro ve karlılığın hızla arttığını gizleyerek, ne derece kötü niyetle hareket ettiklerini açık olarak ortaya koyduğu belirtilen açıklama şöyle sona erdi;

"Şirketimiz aleyhine karalama kampanyasının başlatıldığı 2002 yılında, şirketimizin sıvı çelik üretimi 605 bin ton iken, 2011 yılında 1 milyon 398 bin ton olmuş, 2012 yılının 11 aylık döneminde 1 milyon 363 bin tona ulaşmıştır. Halen sürdürülen ve bir kısmı tamamlanma aşamasına gelen yatırımlarımız sonrasında sıvı çelik üretim kapasitemiz 2014 yılında 3 milyon 400 bin ton seviyesine çıkmış olacaktır. Şirketimiz aleyhine karalama kampanyasının başlatıldığı 2002 yılında şirketimizin yatırım miktarı 4,5 milyon TL iken, 2011 yılında 140 milyon TL olmuş, 2012 yılının sadece 9 aylık döneminde ise bu rakam 246 milyon TL'ye ulaşmıştır. Şirketimiz aleyhine karalama kampanyasının başlatıldığı 2002 yılında şirketimizin Konsolide cirosu 169 milyon TL iken, 2011 yılında 1 milyar 586 milyon TL olmuş, 2012 yılının sadece 9 aylık döneminde ise bu rakam 1 milyar 298 milyon TL'ye ulaşmıştır. Şirketimiz aleyhine karalama kampanyasının başlatıldığı 2002 yılında şirketimizin Konsolide zararı 121.915.760-TL iken, 2011 yılında Konsolide Net Karı 185.196.061-TL olmuş, 2012 yılının sadece 9 aylık döneminde ise Konsolide Net Karı 186.109.868-TL'ye ulaşmıştır. Hissedarlarımız ve kamuoyu emin olmalıdır ki, Kardemir bu karalama kampanyasını yürütenlere taviz vermeyerek sosyal paydaşlarının ve özellikle müşterilerinin menfaatlerini sonuna kadar korumaya devam edecektir. İddia ediyoruz ki Kardemir; Türk çelik sektörünün parlayan yıldızıdır."

 
Yorumlar (0)
4
kapalı
banner23
banner17
banner18
banner39
banner74