ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR..!

Birkaç gündür sosyal medya üzerinden algı operasyonuna başlandı ve bir iki gün sonra da baba oğul Kamil Güleç ve H. Çağrı

Genel 17.08.2020, 13:31 17.08.2020, 13:31
95
ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR..!
banner36

Birkaç gündür sosyal medya üzerinden algı operasyonuna başlandı ve bir iki gün sonra da baba oğul Kamil Güleç ve H. Çağrı Güleç bir basın açıklaması yayınladılar.

Küçük algı operasyonu böyle başladı ve hemen ardından da H. Çağrı Güleç ile Kamil Güleç bir yazılı basın açıklaması yayınlayarak, SPK’dan gelen yazının işlerine gelen bölümüne yer verip, işlerine gelmeyen bölümlere hiç yer vermeden “hakkımızda yapılan karalama kampanyası çöktü” dediler.

“Sonuç itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kanununun 105, 106 ve 110 uncu maddeleri kapsamında; idari yaptırım kararı verilmesi gerekli bir kabahat, bilgi suistimali, güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçu olarak değerlendirilebilecek fiil ve unsurun bulunmadığı kesin surette karara bağlanmıştır.”  

Basın açıklamasında kısaca bu ana temaya yer vermişler.

Peki SPK’nın yazısı gerçekte tam ve eksiksiz olarak nasıl?

"…… Şirketinizin söz konusu başvurusunun görüşüldüğü kurulumuzun 23.07.2020 tarih ve 47/938 sayılı toplantısında, şirketiniz tarafından kurulumuza gönderilen 26.02.2020 tarih ve Mİ-02/738139 sayılı yazıda, şirketiniz yönetim kurulunun 17.12.2019 tarih ve 2019/292 sayılı kararı gereğince Karçel'in 12.07.2017 tarih ve 9 sayılı ile Kardökmak'ın 18.03.2011 tarih ve 7 sayılı yönetim kurulu kararlarının batıl olduğunun tespiti ile bu kararlar gereği25.07.2017 tarihinde yapılan pay takas işlemlerinin eski haline iadesine ilişkin Karabük 1. ve 2. Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde dava açıldığının  kurulumuza bildirildiği, dolayısıyla KONUYA İLİŞKİN NİHAİ KARARIN YARGI ORGANLARINCA VERİLECEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR."

Nedense, Güleçler ve Güleç'lerin borazanlığını yapanlarca SPK'nın yazısında bu kısım yok kabul ediliyor.

Şimdi şöyle düşünelim;

Birisi bir banka soysa ya da birini dolandırsa, SPK’nın 105, 106 ve 110. maddelerine aykırı bir iş yapmış olmaz. Yine birisi idareci olduğu şirketten aldığı ihalelerle milyonları cebine atsa yine SPK’nın 105, 106 ve 110.maddelerine aykırı hareket olmaz.

Olmaz ya, hadi oldu diyelim...

Birisi idareci olduğu şirketten aldığı imza yetkisi ile o şirkete ait hisse senetlerini kendi şirketi üzerine geçirse, yine SPK’nın 105,106 ve 110. Maddelerine aykırı hareket etmiş olmaz.

İşin aslı nedir?

Kamil Güleç ‘in 25.07.2017 tarihinde bağlı şirketler olan Karçel ve Kardökmak'a ait Kardemir B grubu hisse senetlerini kendi şirketi olan Çağ Çelik A.Ş.’ye aktardığı ve bu yolla Kardemir yönetim kurulu üyesi olduğunu artık sağır sultan biliyor.

Yapılan bu işlem nedeniyle Kardemir'in SPK’ya yazdığı yazıya verilen cevapta; Bu hisse takası işlemlerinin iptali istemi ile Kardemir tarafından Karabük Asliye 1 ve 2. Hukuk Mahkemelerinde dava açıldığı belirtilerek, bu konuda nihai kararın yargı tarafından verileceği belirtiliyor.

Yine aynı yazıda, bu işlemler nedeni ile bağlı şirketlerin uğradığı zararın tazmini için şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde işlem yapılabileceği belirtiliyor.

Kaldı ki, bildiğimiz üzere bu zararların tazmini için Kardemir tarafından Kamil Güleç ve H. Çağrı Güleç hakkında tazminat davası açıldı.

Görüleceği üzere bu konuda da son kararı yargı verecek.

Aynı yazıda bu işlemlerin mevzuata aykırılığı nedeni ile Kamil Güleç hakkında uyarı verildiği hatırlatılıyor. Bu yazıda işlemlerin SPK’nın 105, 106 ve 110. maddelerine göre suç teşkil edecek bir husus bulunamadığı belirtiliyor.

Peki bu güne kadar sonuçlanmış olan bir yargı kararı ne diyor. Evet bu takas işlemleri konusunda Karabük Asliye 2. Hukuk Mahkemesi’nin 2018/10 E.  2019/260 K. Sayılı kararının gerekçesinde yapılan pay takas işlemlerinin hukuken  usulsüz olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca yapılan işin en hafif tabirle ahlak dışı olduğu, sırf kendi çıkarı için yapılan takas işlemleri nedeni ile Karçel ve Kardökmak'ın 10 milyonu aşkın vergi ödemek zorunda kaldığı herkesçe bilinen gerçekler.

Karçel ve Kardökmakı kendi çıkarları uğruna kullanan bu kişiler olan baba oğul Güleç'lerin yaşanan tüm olumsuzlukların bizzat sebebi oldukları da gözden kaçırılmamalıdır.

Bu algı operasyonunun sebebi de aslında Kardemir'in 27.07.2020 tarihinde yapılması gereken olağan genel kurul toplantısı, Kamil Güleç ve oğul H. Çağrı Güleç’in şirketleri olan, hani hisse takas işlemleri ile Karçel ve Kardökmak'a ait Kardemir B grubu hisse senetlerinin aktarıldığı Çağ Çelik şirketinin katılmaması sebebi ile ertelenmişti.

O toplantı yapılsa idi muhtemelen Kamil Güleç ve oğul H. Çağrı Güleç ibra edilemeyecek ve dolayısıyla aklanmayacaklardı.

Evet, şimdi o genel kurul 24.08.2020 tarihinde çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

Belki de baba oğul Güleçler aklanamayacak.

İşte bu panikle bazı şakşakçılara sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapma emri verilmiş anlaşılan.

Ama gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir realitesi vardır.

Karçel ve Kardökmak genel kurullarında ibra edilemeyen ve aklanamayan Güleç'ler, Kardemir genel kurulunda aklanmanın yolunu arıyorlar.

Hani olacağına pek ihtimal vermiyoruz ama bundan sonra baba oğul Güleç'lerin ahlaken yapması gereken tek şey istifa etmeleridir.

Madem küçükler bir operasyon başlattı.

Madem Güleçler aklanma peşinde ama aklanamıyorlar.

O zaman yargı kararını verene kadar Güleç'lere düşen onurları ile istifa etmeleridir.

Son sözü bu ayın 24'ünde yapılacak olan Kardemir genel kurulu ve Yüce Türk Adaleti söyleyecektir. 

Yorumlar (0)
26
parçalı az bulutlu
banner17
banner18
banner39
banner74