KARDEMİR HİSSEDARLARINA VE KAMUOYUNA ÇAĞRI Tamamı halka aç

Genel 06.08.2014, 01:41 06.08.2014, 01:41
4
banner36


KARDEMİR HİSSEDARLARINA VE KAMUOYUNA ÇAĞRI


Tamamı halka açık bir anonim ortaklık olan ve ilgili mevzuat uyarınca sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) denetimine tabi olan Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. ( “KARDEMİR”) ‘deki hukuka aykırılıklar konusunda Karabük ÖzelSektör Demir Çelik Haddecileri Derneği (“KAH-DER”) tarafından 2011 yılı ekim ve 2012 yılı Kasım aylarında, şahsım tarafından 2013 yılı Temmuz ayında ulusal ve yerel gazetelere ilanlar verilerek kamuoyunun bilgilendirildiği ve Devletin yetkili kurumlarının gereğini yapmak üzere göreve çağrıldığı malumdur. * KAHDER tarafından verilen gazete ilanları sonrası Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/5277 numaralı dosya üzerinden re’sen başlattığı soruşturma kapsamında ve ayrıca KAHDER ile birlikte Karabük’deki haddeci firmalar tarafından doğrudan SPK’ya yapılan 25 Ekim 2011 Tarihli şikayet üzerine SPK tarından KARDEMİR hakkında inceleme başlatılmış ve bu inceleme tamamlanarak konuya ilişkin 29.08.2012 Tarih ve XX-4/42-5 Sayılı SPK Denetleme Raporu tanzim edilmiştir. SÖZ KONUSU DENETLEME RAPORUDA, AYNEN;


Kardemir tarafından satışı yapılan kütüklerin çoğunluğunun, ( % 76,6 sının ) ( toplam hisse oranı %


10,8 olan ) ilişkili şirketler ( YOLBULAN A.Ş., ÇAĞ ÇELİK A.Ş., ÇELSANTAŞ A.Ş.) tarafından satın


alındığı.


İlişkili şirketlerin yöneticilerinin aynı zamanda Kardemir yöneticileri olması nedeniyle, bu kişilerin


Kardemir’in üretim ve satış bilgilerine sahip olduğu,


-Kardemir’in üretim ve satışa bilgilerine sahip ilişkili şirketler tarafından Kardemir’e sunulan mal alım


taleplerinin, Kardemir’in mal satışları ile tam olarak uyuştuğu için, ilişkili şirketlerin Kardemir’den


kolaylıkla mal alabildiği,


-İlişkili şirketler dışında firmaların Kardemir’in üretim bilgilerine sahip olmamaları nedeniyle, bu


firmaların mal alım taleplerinin Kardemir’in mal satışları ile uyuşmadığı,


-İlişkili şirketler dışında firmalar tarafından Kardemir’den mal alınsa bile, MAL TESLİMATLARI


GECİKMELİ YAPILMAK SURETİYLE, YENİ SİPARİŞLERİN ÖNÜNE GEÇİLMEYE ÇALIŞILDIĞI,


-İlişkili şirketlerin sahip olduğu Kardemir’in üretim bilgilerinin, hukuka aykırı yollardan elde


edilmediği, ANCAK HUKUKA AYKIRI BİR AMAÇ İÇİN, DİĞER FİRMALARA GÖRE MALİYET AVANTAJI


SAĞLAMAKTA OLDUĞU, saptanmış,


SPK KurulKarar Organının 07.09.2012 Tarihli kararıyla da;


Aynı zamanda Kardemir’in de yöneticileri olan YOLBULAN A.Ş. VE ÇALSANTAŞ A.Ş. yöneticileri


tarafından TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 54. VE 55. MADDELERİNİN İHLAL EDİLDİĞİ. TÜRK TİCARET


KANUNU’NUN 54. ve 55. MADDELERİNDE DÜZENLENEN “HAKSIZ REKABET” EYLEMİNİN HUKUKİ


VE CEZAİ SONUÇLARININ BULUNDUĞU. Haksız rekabetin takibi şikayete bağlı suç olması nedeniyle


Kurumuzca yapılacak bir işlemin bulunmadığı hususları dikkate alınarak konu hakkında şikayetçilere


bilgi verilmesine >> karar vermiş, VE DE;


HAKSIZ REKABETİN VARLIĞINI TESPİT ETMİŞTİR...


-Bunun üzerine, KAHDER BAŞKANLIĞINI YAPTIĞIM DÖNEMDE, SPK TARAFINDAN AÇIK BİÇİMDE


TESPİT EDİLEN HAKSIZ REKABET EYLEMLERİYLE İLGİLİ OLARAK KAHDER AYNI ZAMANDA


KARABÜK’DEKİ HADDECİ FİRMALAR TARAFINDAN KARABÜK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN


2011/5277 NUMARALI DOSYASI ÜZERİNDEN ŞİKAYETTE BULUNMUŞTUR. Karabük Cumhuriyet


Başsavcılığı’nca yürütülen bu soruşturma geçtiğimiz yıl tamamlanmış, Başsavcılık tarafından görevli


ve yetkili ceza mahkemesine sunulan ve mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında; İLİŞKİLİ


ŞİRKETLERİN (YOLBULAN A.Ş., ÇAĞ ÇELİK A.Ş., ÇELSANTAŞ A.Ş. ) 11 TANE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN


VE AYRICA. AHLEN KARDEMİR A.Ş.’DE GÖREVDE BULUNAN: KARDEMİR’İN YÖNETİM KURULU


BAŞKANININ, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİNİN, 4 TANE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN, GENEL


MÜDÜRÜNÜN VE SATIŞ MÜDÜRÜNÜN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 54/1,2. MADDESİ


DELALETİYLE 55/1-a-2-5,d,e.f-1-2,62/1-a MADDELERİ UYARINCA HAKSIZ REKABET DÜZENLEMELERİNE


MUHALEFET SUÇLAMASIYLA MÜŞTEKİ SAYISINCA İKİ KEZ VE TÜM ŞÜPHELİLER İÇİN AYRI AYRI


CEZALANDIRILMALARI, 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 43/1. MADDESİ UYARINCA BU HAKSIZ


FİİL EYLEMLERİNİN ZİNCİRLEME SUÇ OLUŞTURMASI NEDENİYLE SANIKLARA VERİLECEK CEZANIN


DÖRTTE BİRİNDEN DÖRTTE ÜÇÜNE KADAR ARTTIRILMASI AYNI YASANIN 53/1. MADDESİ UYARINCA


DA ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİKLERİN YÖNETİCİSİ OLMAKTAN YOKSUN BIRAKILMALARI TALEP EDİLMİŞTİR.


*HAKSIZ REKABET SUÇUNU İŞLEDİKLERİ İSNADIYLA VE 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI GEREKTİREN SEVK


MADDELERİ UYARINCA 2 KEZ CEZALANDIRILMALARI TALEBİYLE HAKLARINDA KARABÜK 1. ASLİYE


CEZA MAHKEMESİ’NİN 2013/531 ESAS SAYILI DOSYASI ÜZERİNDEN KAMU DAVASI AÇILMIŞ OLAN:


KARDEMİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUTULLAH YOLBULAN, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ


KAMİL GÜLEÇ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ CAVİT YÜCEL, GENEL MÜDÜR FADIL DEMİREL VE DİĞER


SANIKLARIN


YARGILANMALARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR


*SAHİP OLDUKLARI YÜZDE 10,8 ORANINDAKİ KARDEMİR HİSSE SENETLERİ İLE KARDEMİR’İ TÖNETEN


VE KARDEMİR TARAFINDAN ÜRETİLEN KÜTÜK DEMİR’İN % 76,6’SINI MALİYET AVANTAJI SAĞLAYARAK


SAHİP OLDUKLARI İLİŞKİLİ ŞİRKETLERE SATAN, DİĞER FİRMALARA MAL TESLİMATLARINI GEÇİKMELİ


YAPARAK YENİ SİPARİŞLERİN ÖNÜNE GEÇEN SÖZ KONUSU ŞAHISLAR, KARABÜK’DE 20 YIL BOYUNCA


ÇALIŞTIĞIM FABRİKANIN DA ,İÇİNDE BULUNDUĞU BİRÇOK HADDECİ FİRMANIN TESİSLERİNİN


KAPANMASINA VE BU FABRİKALARDA / TESİSLERDE İSTİHDAM EDİLEN BİNLERCE İŞÇİNİN İŞSİZ


KALMASINA NEDEN OLMUŞTUR. AYRICA: SPK VE KARABÜK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GİBİ YETKİLİ


DEVLET KURUMLARI TARAFINDAN APAÇIK OLARAK SAPTANAN BU HAKSIZLIKLAR KARDEMİR


HİSSEDARI OLAN KÜÇÜK YATIRIMCIYI DA MAĞDUR ETMEKTEDİR...


*TÜM BU HUKUKSUZLUKLARIN ASIL MAĞDURU OLAN; KÜÇÜK YATIRIMCILAR, KAPANAN KARABÜK


HADDEHANELERİNİN İŞSİZ KALAN ÇALIŞANLARI, NAKLİYECİ VE HADDECİ ESNAFI VE DEMİR


TÜCCARLARI İÇİN; BİR KARDEMİR HİSSEDARI VE ESKİ HADDECİ EMEKÇİSİ OLARAK VE DE KAHDER


BAŞKANI SIFATIYLA YILLARDIR VERMEKTE OLDUĞUM BU İNSANİ VE VİCDANİ MÜCADELEM HALEN


DEVAM ETMEKTEDİR. İŞTE BU SEBEPLERLE, KARABÜK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NİN 2013/531


E. SAYILI DOSYASI TAHTINDA YÜRÜTÜLEN KAMU DAVASINA ŞAHSIM TARAFINDAN MÜDAHALE


TALEBİNDE BULUNMUŞ OLUP, MÜDAHALE TALEBİM MAHKEME TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR.


DOSYA ŞUAN İTİBARİYLE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ AŞAMASINDADIR. BU NOKTADA, ADALET TESİS


EDECEK OLAN BAĞIMSIZ TÜRK YARGISINA OLAN GÜVENİMİZ SONSUZDUR.


TÜM BUNLARIN YANINDA;


KAHDER ( ESKİ ) BAŞKANI , KARDEMİR HİSSEDARI VE BİR HADDECİ EMEKÇİSİ OLARAK;


BAHSETTİĞİM BU HUKUKSUZLUKLARIN MAĞDURLARI LEHİNE YILLARDIR VERMİŞ OLDUĞUM


MÜCADELEYİ, 8 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK KARDEMİR A.Ş. SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ


GENEL KURULUNDA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ADAYLIĞIMI KOYMAK


SURETİYLE DEVAM ETTİRMEK DÜŞÜNCESİNDEYİM.


BU BAĞLAMDA; DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜK VE ADALETTEN YANA OLAN BÜTÜN KARDEMİR


HİSSEDARLARININ VE İLGİLİ TÜM KAMUOYUNUN DESTEĞİNİN ARKAMDA OLACAĞINA DAİR İNANCIM


TAMDIR. UNUTULMASIN Kİ, “Kuralların egemen olmadığı yerde krallar egemen olur...”


KAMUOYUNA VE İLGİLİLERE SAYGIYLA DUYURULUR.


MURAT ORHAN


KARABÜK ÖZEL SEKTÖR DEMİR ÇELİK HADDECİLERİ DERNEĞİ ESKİ BAŞKANI

Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
banner17
banner18
banner39
banner74