AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı

Afet ve acil durum hallerinde alınacak önlemleri değerlendirmek, kamu kurum-kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Büyük Toplantı Salonunda düzenlenen AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısına Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhammed Akın, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Kaymakamlar, kurum müdürleri, Belediye Yetkilileri ile koordinasyon kurulu üyeleri katıldı.

AFAD Müdürü Dr Gazanfer Erbay tarafından olası bir afet esnasında kurum ve kuruluşlarımızın görev ve sorumlulukları, ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plan olan İl Risk Azaltma Planı (İRAP) ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hakkında bilgiler verdi.

Bu sene kış mevsiminin ağır geçtiğini ifade eden Vali Fuat Gürel, “Havaların ısınması ile birlikte ülkemizin birçok yerinde kendi özelliğine göre afet riski taşıyan noktalar var, geçen sene İl Risk Azaltma Planı bütün kurumlarımıza gönderildi, her kurum kendi üzerine düşeni iyi takip etmesi gerekiyor. Kaymakamlarımız ilçe bazlı takiplerini sürdürecekler, belli dönemlerde hazırlıklarımızın üzerinden geçeceğiz, riskler tespit edildi,  geçen süre içerisinde yaptıklarımızı değerlendireceğiz, her kurumumuz kendi bünyesinde yaptıklarını değerlendirecekler. Planın bir kısmı kendi makine parkımızla, kendi iş gücümüzle üstesinden gelebileceğimiz hususlar olabilir, bazı noktalar eğitimle alakalı olabilir, zamanında alabileceğimiz tedbirlerle afette oluşan zararların büyük bir kısmını önleyebiliriz, bu tedbirleri alabilmemiz için planları dönem dönem mutlak suretle gözden geçirmeli, geçen sürede neler yapıldı, neler yapılması gerekli bunları çıkarmalıyız.”diye konuştu.